Commentaar: Ruimte voor ZAP

Datum:
 • zaterdag 21 juli 2018
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Hollands Kroon - Van Ewijcksluis -Hoe lang mag de patstelling rond het bedrijf ZAP in Van Ewijcksluis nog blijven  bestaan? 

  Ed Dekker 21-7-2018

  COMMENTAAR

  Ruimte voor ZAP

  Hoe lang mag de patstelling rond het bedrijf ZAP in Van Ewijcksluis nog blijven  bestaan?

  Laten gemeente en provincie het aankomen op de Raad van State? Moet de hoogste bestuursrechter een salomonsoordeel vellen of wint op het nippertje tóch het gezond verstand?

  De kwestie rond uitbreiding van de zaaizaad- en pootgoedtelerscoöperatie sleept zich al bijna tien jaar voort. De  ergernis over de impasse groeit.

  Dat bleek deze week bij de rechtbank waar bezwaarmakenden te hoop liepen tegen forse uitbreiding op de huidige locatie in het dorp. Hollands Kroon wil verplaatsing naar het buitengebied, maar zegt de vergunning niet te kunnen weigeren.  De directie wordt ongeduldig. Het bedrijf wil groeien, hoe dan ook. Gemeente en provincie wezen  op bedrijventerrein Kruiswijk in Anna Paulowna. Te ver van onze akkerbouwers, vindt ZAP terecht. Ze bezit tien hectare land aan de Kerkweg in Anna Paulowna.
  Nieuwbouw in dit buitengebied, onderdeel van een aardkundig monument, weigert de provincie.
  De onderneming staat open voor verhuizing naar bedrijfsterrein Robbenplaat in Wieringerwerf, maar eist dan financiële compensatie. Dat lijkt billijk. Ook Statenfracties roeren zich. Hoogste tijd dat de provincie opstaat: trek de knip open. Verlos een klein dorp van  een groot bedrijf. En maak zo ruimte voor woningbouw.

  Noordhollands Dagblad

  _________________________________________

  Stichting JAS: ZIE Dossier ZAP Van Ewijcksluis   7 reacties :

  Anoniem zei

  "Te ver van onze akkerbouwers, vindt ZAP terecht".

  Dat moet een foutje van de schrijver zijn om die uitspraak te beamen want de meeste telers zitten niet rond de huidige locatie aan de Binnenhaven of in de Oostpolder.
  De meeste telers zitten aan de overkant van het IJsselmeer en in grote delen van Noord Holland. Niet naar Kruiswijk willen is een uitvlucht want Kruiswijk ligt net zo decentraal als Van Ewijcksluis.
  Wieringerwerf zou een ideale locatie zijn, maar ZAP heeft altijd verkondigd kosten neutraal te willen verhuizen en er het liefst nog een paar miljoen aan overhouden, daarvoor zijn toch de door de belastingbetaler opgebrachte subsidies?

  P.v.d.Munnik zei

  Ik kan me niet helemaal aan de indruk onttrekken dat de schrijver van het artikel door belanghebbenden(niet de onze) op het verkeerde been is gezet. Hoe kan er beweerd worden dat Kruiswijk decentraal ligt en Van Ewijcksluis centraal? De Provincie heeft al eerder verklaard dat de leden van ZAP verdeeld zijn over heel Noord Holland en dat Wieringerwerf veel centraler gelegen is. Tel daarbij op de nieuwe leden na de fusie van de coöperatie aan de andere kant van het IJsselmeer en het mag duidelijk zijn dat zowel Van Ewijcksluis als Kruiswijk decentraal liggen. Jammer dat de verslaggever niet de moeite heeft genomen dat even na te gaan en zich heeft laten informeren door verkeerd geïnformeerde lieden(zachtjes uitgedrukt).

  Van Alphen zei

  Waarom subsidie verlenen aan een bedrijf wat volgens het dossier ZAP op de site van de Stichting Jas al tientallen jaren voor forse overlast zorgt?

  Volgens het dossier voldoet het bedrijf al jaren niet aan de voorwaarden van het bestemmingsplan, waarom een Gemeente dan beweert een vergunning niet te kunnen weigeren is merkwaardig, zeker als het bedrijf voortdurend in overtreding is, dus weigeren zou eerder in de lijn der verwachtingen liggen. Bovendien zo blijkt uit het dossier, heeft het College in 2011 al een kleinschaliger uitbreidingsplan geweigerd ondanks dat de Gemeente eerder verkondigde dat een vergunning niet geweigerd kon worden. Als uitbreiding bovendien in strijd is met de Provinciale richtlijnen dan is het nog veel merkwaardiger. Waarom dan subsidie verlenen, als beloning voor jarenlange overlast en verboden activiteiten?
  Bij de agrariërs is subsidie het toverwoord geworden, ze krijgen voor bijna alles subsidie.

  Een forse uitbreiding van activiteiten en veel te hoge gebouwen in een dergelijk piepklein dorpje met een lang niet toereikende infrastructuur, liggend aan een belangrijk natuurgebied en bovendien rond een verenigingsjachthaventje zou niet mogelijk moeten zijn, kennelijk denkt de politiek er anders over.
  Een vreemd artikel van de journalist wat niet helemaal strookt met de werkelijkheid.

  Anoniem zei

  Het bestuur van de VVD heeft Cees Loggen unaniem benoemd als kandidaat lijsttrekker Provinciale Staten verkiezingen 2019.Hopelijk komt er dan eindelijk een VVD er die niet van zulke malversaties gediend is.Al lijkt Theo Meskers hier een grote voorstander voor te zijn.
  Geeft dus vooraf al bijzonder weinig vertrouwen.

  Anoniem zei

  Inderdaad een vreemd artikel. De betrokkenen weten allemaal dat het ZAP om heel veel geld te doen is. Gemeente Hollands Kroon werkt hier aan mee. De regels waarmee de vergunning is verleend spreekt van KAN, de wethouder zegt MOET verlenen. Een grote leugen dus. In 2011 is een aanvraag voor een kleinere loods geweigerd.
  Verslaggever Ed Dekker schrijft: Provincie trek de knip open. Wie gaat dat betalen Ed? Provincie? Gemeente? Tot heden vraagt ZAP veel te veel, de besprekingen zijn gestaakt.
  Hoe kan het dat ZAP zelf niet ziet dat, met de huidige enorme grote vrachtwagens en zelf geen genoeg parkeermogelijkheden, je met normaal verstand, je dit het dorp niet aan kan doen.
  Nee. Het gaat deze boerenvereniging alleen om er zoveel mogelijk geld uit te halen.

  Anoniem zei

  Woningbouw op deze plaats?
  De gemeente heeft onlangs een stuk grond hier nog halfbakken laten reinigen (45.000 euro) van asbestvervuiling. Hier kan geen woningbouw.....

  Anoniem zei

  Natuurlijk weet de gemeente dat de grond rond en onder ZAP zwaar vervuild is en nooit verkocht kan worden, tenminste niet na een grondige sanering.
  Dat wetende blijft er weinig over voor de gemeente om ZAP te plezieren, dus werd het tegen alle logica in een bouwvergunning die NOOIT verleend had mogen worden. Alleen een bouwvergunning kan ZAP redden want vervuilde grond mag niet verkocht worden, dus is het of blijven, of verhuizen en op te draaien voor een miljoenen kostende sanering. Voor het riante inkomen van de boeren moet alles wijken en bestaan er opeens geen regels meer in deze gemeente met verantwoordelijk wethouder en tevens belanghebbend agrariër Groot aan het hoofd.

  Een reactie posten