Ombudsman onderzoekt ‘slecht geïnformeerde burger’

Datum:
 • zondag 22 juli 2018
 • in
 • Categorie: ,
 • Er wordt een meldpunt gestart waarbij burgers hun mening kunnen geven. 
  21-7-2018De Nationale Ombudsman start met een onderzoek en een meldpunt rondom informatieverstrekking over vergunningen. Voor veel mensen komt een zendmast in de buurt, of een dakopbouw bij de buren als een verrassing.
  Meldpunt om signalen te verzamelen
  De Nationale ombudsman wil erachter komen of overheden duidelijk communiceren over hierbij verleende vergunningen. Er wordt een meldpunt gestart waarbij burgers hun mening kunnen geven. Ombudsman Reinier van Zutphen vindt dat burgers er belang bij hebben om op de hoogte te zijn van voorgenomen veranderingen in hun directe leefomgeving. ‘Het gaat vaak om situaties die veel beroering geven in de buurt, tussen burgers en tussen burgers en overheidsinstanties. Daarom starten wij een onderzoek én roepen we mensen op signalen met ons te delen via een meldpunt’.
   
  Melding maken verplicht, maar niet voldoende
  Gemeenten zijn verplicht om in een publicatieblad melding te maken van genomen of voorgenomen besluiten. Burgers kunnen meestal via een huis-aan-huisblad of website kennisnemen van vergunningaanvragen en verleende vergunningen. Dit blijkt echter niet voldoende om goed op de hoogte te zijn. ‘Ook zijn de publicaties niet altijd even duidelijk en kunnen anders opgevat worden. Ze bevatten wel de juridische informatie, maar voor een betrokken bewoner is er meer nodig om de impact te kunnen beoordelen’, schrijft de ombudsman in een persbericht. De Nationale ombudsman roept mensen op om signalen te delen en te laten weten waar zij tegenaan lopen rondom informatieverstrekking rondom vergunningverlening. 
  Binnenlands Bestuur

  1 reacties :

  h.oldeboom zei

  Een meldpunt over meldpunten ontbreekt nog in dit rijtje van nutteloze werkverschaffing.

  Een reactie posten