Maximaal 25.000 huizen in de kop

 Schagen - Tot 2050 kunnen er in Noord-Holland Noord, exclusief de metropool  rond Amsterdam 20.000 tot 25.000 woningen  worden gebouwd.
Richard Zut 19-6-2018

Dijken moeten hoog blijven om de 'badkuip' waarin wij hier leven een halt toe te roepen en droge voeten te houden. En in toenemende mate zal sprake zijn van 'sterke kernen in een sterke regio', ofwel: voorzieningen zoveel mogelijk concentreren in kernplaatsen zoals in de Noordkop Schagen, Anna Paulowna en Den Helder.

Ziehier een greep  uit de diverse hoofdrichtingen van de pas gepresenteerde Omgevingsvisie NH2050 door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland, dat de provincie veelzeggend positioneert als 'Schiereiland Noord-Holland'. Waarbij het benutten van de unieke ligging van de door water omgeven provincie, leidend is.

Volgens de provinciaal projectleiders Ton Bossink  en Michiel de Graaf, is aan deze visie meegeschreven door zo'n duizend professionals. "En er is ook dankbaar gebruik gemaakt van de input die verkregen werd door publiekscampagne zoals 'Jouw Noord-Holland' en een panel van 1500 Noord-Hollanders met de centrale vraag 'Wat vinden jullie de belangrijkste opgaven voor de toekomst van de provincie?"

Nog een opvallend punt in deze visie is dat er de komende dertig jaar nog geen sprake is van een krimpende bevolking. Wel neemt de vergrijzing toe omdat het aantal jongeren daalt terwijl hier steeds meer senioren wonen. Er wordt tot 2050 een lichte toename verondersteld, 2,8 miljoen Noord-Hollanders naar circa 3,2 miljoen inwoners in 2050. Dit geldt vooral in de metropool. Daar zijn zo'n 200.000 tot 250.000  nieuwe huizen nodig.

Maar de omgevingsvisie bevat nog veel meer suggesties voor de toekomst van deze regio. Zoals de aanleg van drie enorme windturbineparken op de Noordzee, ook voor de kust van Den Helder, dat daarmee  een 'poort van energie' zou kunnen worden.

___________________________________________
Inspraak Omgevingsvisie

Richard Zut 19-6-2018

Schagen -  Hoe ziet onze provincie er in de toekomst uit? Daarover gaat het Ontwerpbesluit Omgevingsvisie NH2050, dat gisteren ter inzage is gelegd door Gedeputeerde Staten.

Daarin staan de hoofdlijnen van het provinciale beleid voor de fysieke leefomgeving. Ook worden strategische hoofdopgaven beschreven voor klimaatverandering, energietransitie, verstedelijking, bereikbaarheid, gezonde leefomgeving, economische veranderingen, natuur en biodiversiteit. Op de visie NH2050 en het bijbehorende PlanMER kunnen zienswijzen worden ingediend tot 30 juli. Het is te vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl en de projectwebsite www.noord- holland. nl/omgevingsvisie.

______________________________________________

Noordhollands Dagblad3 reacties :

Anoniem zei

Worden de huizen gebouwd voor onze migranten of komen er ook wat huizen voor de autochtone bevolking? Kan me voorstellen dat de Nederlandse jeugd ook graag een huis wil en niet 10 jaar op een wachtlist moeten staan omdat er zo nodig allemaal "zielige" buitenlandse mensen voorrang moeten krijgen en daarbij ook nog eens helemaal niets aan de economie zullen/willen bijdragen.

Kapitein Rob zei

Als de jeugd en mensen met jonge kinderen verstandig zijn maken ze dat ze wegkomen. Er is hier straks noch plaats noch ruimte voor hen en laat die hollandse deugende wereldverbeteraars met hun waardeloze banen hier dan maar hun best doen.

Sam Kooy zei

Zo'n 700/800 woningen per jaar. In de Noordkop. Voor wie in hemelsnaam. Den Helder loopt nog steeds leeg maar wordt wél genoemd. Tuurlijk, Anna Paulowna, "bestuurscentrum" komt voorop, grond in overvloed maar eveneens voor wie. Schagen uitsluitend voor ouderen uit de rondom gelegen dorpen vanwege de voorzieningen. Dán 7 à 800 woningen per jaar ? Welke idioot heeft dit verzonnen ? Er is geen enkele potentie voor werkgelegenheid. De Noordkop zal altijd een probleem blijven tenzij het volgepropt wordt met asielzoekers. Dát is wat Nawijn immers wilde met zijn doordrammerei voor een azc !

Een reactie posten