Keek op de Week (18) met 'op oude voet door'............

Hollands Kroon - Dieptepunten in Hollands Kroon in week 18 van 2018 (30 april-6 mei).
De kogels zijn door de kerk.

Toch is het einde der tijden nog steeds niet aangebroken want de na de verkiezingen overtollig geworden en gevluchte ZZP wethouder Westerkamp (ex-LADA) gaat het in Bergen ook nog eens proberen. De heer Westerkamp keert in Bergen wellicht terug op een wethouderspost voor de partij BES en is gedrapeerd met banieren als:

 * een beleid wat in het teken van vernieuwing staat.
* welzijn en cultuur en daarmede dienstbaar aan de samenleving.
* niet meteen nee als iets niet in een bestemmingsplan staat.
* een positief samenspel met de inwoners.

Het enige wat de heer Westerkamp met deze, voor zijn gedrag snode plannen aangeeft, is dat hij in Bergen boete gaat doen voor wat hij in Hollands Kroon misdaan, nagelaten en daarmede de inwoners van Hollands Kroon benadeeld heeft. Wij wensen derhalve de partij BES te Bergen veel wijsheid toe inzake het nemen van de juiste beslissing.

Inmiddels is vrindje Meskers weer terug (stemming: voor 15, tegen 10, afwezig 4)  op het nest, zij het dat hij nu niet meer op de centjes mag passen maar nu zijn dubieuze kwaliteiten los mag laten op
Economische zaken, De Kop Werkt! (inclusief Match 2020) recreatie & toerisme, verkeer en vervoer, Energietransitie, greenport NHN, plattelandsbeleid (P10) en monumenten.
Gelukkig maar voor Meskers, zo is zijn inkomen voor de komende jaren verzekerd en bovendien een mogelijke wachtgeldregeling verlengd. Voorts heeft hij dan tijd om middels netwerken wat verder te kijken in de wereld van met overheidsgeld gesubsidieerde instellingen, stichtingen en ‘geprivatiseerde ondernemingen’.

In de ogen van vrindje Pancras (Seniorenpartij en ex-VVD) heeft Meskers zijn kwaliteiten bewezen en kennelijk acht de heer Pancras een retour van Meskers op een wethoudersfunctie derhalve verantwoord.

Wat de heer Pancras nu bedoelt met ‘bewezen kwaliteiten’ is voor JAS een volledig raadsel. Tenzij Pancras hiermede bedoelt dat nu juist het opereren van Meskers zodanig heeft uitgepakt dat voor een klein, maar belangrijk en van veel geld voorziene clubje binnen de VVD (en CDA), heel gunstig heeft uitgepakt – en dat zou best kunnen want daar draait het uitsluitend om binnen de VVD en CDA.

De motie tegen het opnieuw aanstellen van Meskers ingediend door de 2 ’andere’ partijen LADA en Anders, haalde het dan ook niet en kennelijk vinden de overige 27 raadsleden het heel gewoon dat een wethouder die in december 2017 voor aanvang van de raadsvergadering vlucht voor zijn verantwoordelijkheden en bovendien de schuld van zijn falen bij de ambtenaren legt, gewoon weer mee mag doen in het theater De Ontmoeting. Stichting JAS vraagt zich dan ook af in hoeverre de samenwerking tussen Meskers en de ambtenaren zal gaan verlopen.

Ook de heer Vriends van het allerchristelijkste CDA kan weer een keurig anti-democratisch succesje op zijn conto schrijven. Er oud-testamentair van uitgaande dat de mens geschapen is om te gehoorzamen en hij (Vriends) de juiste connecties en informatie heeft om dat te bepalen, heeft dit onvriendelijke mensentype in een voorgaande vergadering voorgesteld het inspreekrecht voor burgers, voor CDA/Vriends zijn dat gewon slaven, in te perken. En voorwaar, dat is gelukt. Inspreken kan nu alleen nog bij beeldvormende vergaderingen, in zo'n bijeenkomst voorafgaand aan de gewone raadsvergadering – vergaderingen waar geen hond komt vooropgesteld dat het inspreken wel zin had omdat de gemeenteraads-lafaards toch al nooit iets vroegen aan een inspreker na afloop van iemands betoog. 

Enfin, de agrarisch archaïsche en feodale bestuurscultuur blijft voorlopig bestaan in Hollands Kroon.

Redactie JAS
0 reacties :

Een reactie posten