Motie van afkeuring betreffende de herbenoeming van Theo Meskers als wethouder

Datum:
 • zaterdag 5 mei 2018
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Hollands Kroon - Er is door LADA en ANDERS een motie ingediend waarin afkeuring werd uitgesproken over de herbenoeming van Theo Meskers als wethouder. De motie werd door alle andere fracties verworpen.  Tekst motie:

  De raad van de gemeente Hollands Kroon in vergadering bijeen op 01-05-2018

  Constaterende dat

  • de raad in de vergadering van 24-09-2015 heeft ingestemd met het raadsvoorstel huisvesting Multifunctionele Accommodatie, basisschool Meerpaal en Kroon Domein
  • de auditcommissie in haar verslag van 25-10-2017 vast stelt dat de raad indertijd op 24-09-2015 niet juist is geïnformeerd en niet tijdig op de hoogte is gebracht van substantiële financiële overschrijdingen bij de verbouwing van beide locaties
  • de raad destijds op basis van onjuiste financiële informatie een besluit heeft genomen
  • dit heeft geleid tot een onverantwoord grote overschrijding van ruim € 2,2 miljoen op de beschikbaar gestelde kredieten
  • daarbij nog een btw risico is waardoor het totale tekort kan oplopen tot € 2,5 miljoen
  • de raad niet geïnformeerd is toen de problemen ontstonden met de tijdelijke onderwijshuisvesting van De Sluis en Regenboog
  • dit heeft geleid tot het aftreden van de portefeuillehouders samenlevingszaken en financiën, de heren Westerkamp en Meskers

  Overwegende dat

  • de heer Meskers bij zijn aftreden nadrukkelijk heeft verwoord dat de schuld primair bij zijn ambtenaren ligt zonder daar zelf enige verantwoording in te nemen
  Spreekt uit
  de voorgestelde benoeming van de heer Meskers af te keuren omdat de raad van mening is dat er van een vertrouwensbreuk sprake is waardoor de heer Meskers niet goed kan functioneren.
   En gaat over tot de orde van de dag

  LADA                                                             Anders!
  Henk van Gameren                                      Sijbenga-van den Outenaar
  4 reacties :

  Zorro zei

  'En gaat over tot de orde van de dag' moet zijn: En gaat over tot de wanorde van de dag.

  Anoniem zei

  Het werd door de coalitie partijen aan geduid als een motie voor de bühne.Geweldig om zo de blunder van de raad te verdoezelen om Meskers weer op het plush te krijgen.Zelfs Nawijn gaf aan dat eens een dief ook niet voor altijd een dief hoefde te zijn.En als wethouder weglopen zonder verantwoording afteleggen lijkt in Hollands Kroon dan ook heel normaal te zijn.

  Sam Kooy zei

  Hè, lees is nu écht dat de Raad hem verwijst naar een functie achter een cafébar of zie ik het verkeerd ?

  Anoniem zei

  Het failliet van alle andere politieke partijen is duidelijk zichtbaar. Dit is eigenlijk het antwoord van de raad: schijt aan de burger, wij willen alleen jullie centen om op dezelfde voet verder te gaan. Geen wonder dat na deze verkiezingen heel veel mensen zeggen: ik stem nooit meer. Volksverlakkerij in zijn puurste vorm dat kan je gade slaan in hollands kroon.

  Een reactie posten