Keek op de Week (45) met......

Datum:
 • woensdag 15 november 2017
 • in
 • Categorie: , , , ,
 • Hollands Kroon - Dieptepunten in Hollands Kroon van week 45 van 2017 ( 5-12 nov.).  Een inwoner in Wieringerwaard, de heer Leynse ondervindt overlast; overlast van rook wel te verstaan van een hout stokende buurman. De situatie duurt al jaren en Leynse heeft uiteindelijk een klacht ingediend. De bezwarencommissie van  Hollands Kroon verklaarde de klacht gegrond. De gemeentelijke handhaver heeft metingen verricht. Deze waarnemingen en metingen brachten niet aan het licht dat er hier sprake was van welke overtreding dan ook.
  Leynse daagt vervolgens Hollands Kroon voor de rechtbank te Alkmaar om handhavend op te treden tegen zijn buurman; m.a.w. hij moet stoppen met stoken.

  Voor de rechtbank wordt evenwel duidelijk dat er in Nederland geen wetten bestaan die limieten stellen aan uitstoot zoals veroorzaakt door houtrook; dit in tegenstelling tot nabij gelegen landen.
  Het is hoofdzakelijk deze grond waarop de rechtbank de klacht van Leynse afwijst benevens de opmerking dat hoewel Hollands Kroon tekort geschoten is bij de controle, zonder een wet welke als basis moet dienen voor een uitspraak, een rechter weinig beginnen kan.

  Opmerking: Elk milieuonderzoek vereist een specifieke aanpak en een nauwgezet in kaart brengen van het probleem waarna pas dan metingen en waarnemingen uitgevoerd kunnen worden.  Uiteindelijk is er nu niets opgelost of duidelijk geworden. De overlast blijft voortduren en blijft naar slecht Hollandse gewoonte de wrevel bestaan. 
  De gemeente had bij (beperkte) controles niets geconstateerd. Opvallend dat je als controlerende overheid er mee weg durft te komen en ook in vele gevallen bij Rechtbank Alkmaar ermee weg komt. 


  De Provincie heeft een bouwstop gevorderd van Hollands Kroon inzake de bouw van een Polenhotel (voor 360 arbeiders) op Agriport. Leest U dat goed en begrijpt U wat daar staat? Hollands Kroon laat iets bouwen, waarvoor geen toestemming is van de Provincie, zet dat toch door en krijgt nu een bouwstop aan de broek – m.a.w. ze hebben er s....t aan.  Hollands Kroon vindt zelfs de Provincie geen belanghebbende in deze zaak!

  Vrindje Meskers en Westerkamp hebben hun biezen nog niet gepakt en de rotzooi gaat onverdroten door. Zou de oppositie nu die 2 overgebleven wethouders, die volgens henzelf, makkelijk het werk van Meskers en Westerkamp erbij kunnen nemen, ook maar niet naar huis sturen? Het wordt echt te dol in dat moderne digitale Hollands Kroon welks naam beter veranderd kan worden in Hollands Clown – het lachertje onder de Nederlandse gemeenten.

  Maar het wordt nog absurder; iemand heeft in zijn tuin een woninkje welke dienst deed als mantelzorgverblijf. Die functie heeft het huisje niet meer en de gemeente eist nu dat het wordt afgebroken (is dit hetzelfde ambtenaren team wat aan Tonneman een stuk grond verkocht maar wat hij niet kreeg?).
  Zonder direct partij te kiezen; maar het is vreemd dat een gemeente die lak heeft aan de van hogerhand opgelegde regels omtrent de verstrekking van bouwvergunningen (Polenhotel) wel een burgertje in de kladden grijpt en deze wil dwingen een huisje af te breken waartegen de eigenaren zich verzetten. De gemeente demonstreert toch zelf dat burgers het recht hebben om lak te hebben aan orders et. van bovenaf.
  Zijn die zelfsturende teams uit het ambtenarenkorps verworden of nooit meer geweest dan de botsauto attractie op de kermis waarmee aangetoond is dat deze flower-power filosofie uit de eind 60’er jaren van de vorige eeuw dik en dik knudde is ?

  Redactie JAS


  1 reacties :

  Bakker zei

  In Hollands Kroon zijn de Politiek en het Ambtenarenapparaat er vast van overtuigd dat Provinciale en Landelijke regels niet voor ze zijn bestemd, ze hebben hun eigen Koninkrijkje en daar moet niemand zich mee bemoeien.
  Eventuele tegenstand van Provincie of burgers? Is helemaal niet erg want dan stappen ze toch naar de rechter? Ze weten dondersgoed dat zeker de burgers zo goed als machteloos staan bij een rechtbank omdat 1 burger moet opboksen tegen zo nodig tientallen ambtenaren en/of "deskundigen" die altijd het verhaal van de Gemeente zullen vertellen en nooit de waarheid.
  De Provincie is een ander verhaal want die beschikken over dezelfde middelen. Helaas is de uitkomst altijd 100% zeker, de argeloze burgers draaien altijd op voor de kosten.

  Een reactie posten