Keek op de Week (39) met ICT, deal windmolens en......

Datum:
 • zondag 1 oktober 2017
 • in
 • Categorie: , , , , , ,
 • Hollands Kroon - Hoogte- en dieptepunten van week 39 van 2017 in Hollands Kroon (23 sept. - 30 sept.).
  Plaats 1

  1. Houtrook 

  In principe is het zo dat als een kachel, welk type of soort dan ook en in dit geval een houtkachels (geen allesbrander?) rookt, dan is verbranding niet goed. De oorzaak kan vooral gelegen zijn in te nat hout, geverfd hout, te langzaam opstoken en verkeerd na laten smeulen. Voorts is de kwaliteit van de kachel mede bepalend; U kunt niet verwachten dat u goed brandt met een goedkoop op de kop getikt kacheltje wat meestal een allesbrandertje is waarin sommigen zelfs de oude gymschoenen opstoken.

  Goed hout stoken is een kunde en moet zorgvuldig gebeuren; evenwel zal een houtrookluchtje veelal niet te vermijden zijn.
  De kwestie laait dan ook op als in een dichtbevolkte buurt iedereen hout stookt met slechte kachels, die verkeerd en onkundig gestookt worden met ook nog eens te nat hout. Dat een gemeente dan niet wil komen opdraven om vast te stellen dat er daadwerkelijk sprake is van overlast heeft volgens Stichting JAS meer te maken met de voor de betreffende ambtenaren ongemakkelijke tijdstippen (meestal ‘s avonds) waarin het euvel optreedt dan met de beschikbare technische mogelijkheden om vast te stellen dat de houtrook nu wel of niet schadelijk/irritant is voor degene die de klacht indiende.
  Maar natuurlijk moet tegen overlast worden opgetreden.  Plaats 2 

  Hollands Kroon betaalt geld terug aan burgers  

  Zelfs Nawijn moet zo langzamerhand begrijpen dat de burgerij niet erg te spreken is over het doen en laten van zijn B&W-kluppie. Is het daarom nu er in maart 2018 verkiezingen aankomen dat wij plots geconfronteerd worden met een feestelijk aandoend fenomeen wat sinds de oprichting van HK niet voorgekomen is en wel dat wij geld terugkrijgen van de gemeente? (lees: bestuursapparaat want de burgers zijn de gemeente). Evenwel lijkt het erop dat ‘geld terug krijgen’ alleen voor een selecte WMO groep is als wij het desbetreffende enigszins misleidende, warrige en ingewikkelde artikel uit het NHD goed lezen en dus niet begrepen moet worden als een algemeen douceurtje voor de uitbuiting over de laatste 5 jaren. Nee, als Nawijn&Co het echt op hadden met de burgerij dan was dat waanzinnige breedbandplan voor de dunbevolkte buitengebieden (huidige kosten €10.000 /aansluiting) niet doorgegaan en hadden B&W + Raad echt iets laten zien en €5.000.000/ 47585 inwoners = €105/inwoner kunnen retourneren. 


  Plaats 3

  Miljoenendeal snel gepiept

  De boeren worden weer eens gematst. Vereend in het Windmolencollectief Wieringermeer BV hebben zij al hun aandelen in een keer verkocht aan Nuon. De boeren zijn daar gelukkig mee, het geldschip loopt direct binnen en zij zijn van risico’s zoals de actuele lage stroomprijs en de steeds minder hard waaiende wind af. Uitsluitend kassa, kassa! Toch wel vreemd dat Nuon zo blij is met dat overgenomen risico want wat voor de boeren gold zou ook voor Nuon moeten gelden tenzij in achterkamertjes in Den Haag inmiddels nieuwe subsidieregelingen op stapel staan om dit uitgebuite volk nog eens een keertje extra uit te persen – je gaat als Nuon toch niet investeren in extra risico’s als die niet voortijdig afgedekt zijn? Welke voorkennis heeft Nuon?
  De boeren mogen als bonus hun bestaande windmolens nog een jaartje of vijf extra laten draaien op kosten van de belastingbetaler. Die molens zijn trouwens een jaar of wat terug door nieuwe en grotere vervangen (meer vermogen) en zijn dus niet afgeschreven. In feite zou een voortijdige afschrijving c.q. sloop verdisconteerd moeten zitten in de grote som geld die de boeren collectief van Nuon heeft ontvangen maar de kwekers hebben dit handig geregeld en toucheren liever 2 keer ten koste van omwonenden!
  Het zou Stichting JAS overigens niet verbazen dat die dingen over 10 jaar nog draaien en welke smoezen worden er dan weer bedacht? Uitstel leidt altijd tot afstel en, als volgens steeds groter wordende groepen het klimaat dan echt aan het afkoelen raakt, zal die extra windmolenenergie tegen vette prijzen niet gemist kunnen worden.


  Plaats 4

  LADA stelt vragen over ICT 

  of, volgens JAS: Het Utopia Estland, het meest digitale land ter wereld.

  Estland zou het meest digitale land ter wereld zijn en dat is de reden dat een clubje gemeentes met o.a. HK – zich dit land als voorbeeld stelt inzake de aldaar kennelijk goed functionerende ICT. Hoe doen jullie dat – en dan nemen wij het over, lijkt de gedachte te zijn want de techniek moet voor een West-Europees ICT bedrijf toch een peulenschilletje zijn en waarom dan naar Estland. Wat is Estland voor een land?
  Na de losmaking van de voormalige USSR rond 1990 had Estland met 1.300.000 inwoners op alle gebied een technologische achterstand – een daarvan was ICT, beter gezegd; het was er niet! Estland is vers, zonder remmende bindingen met het verleden, helemaal zelfstandig opnieuw begonnen op niet alleen ICT gebied maar op alle gebied wat vooral alles te maken had met het zich moreel vrijvechten van de voormalige USSR.
  Wat ICT betreft zouden zij het meest moderne land ter wereld zijn qua bestuurlijke intakkingen en contacten met de burgerij en het land zou deze bestuurlijke ICT kennis dan ook exporteren. Vandaar waarschijnlijk het HK-en andere gemeentes plannetje om in Estland te gaan kijken.
  Overigens, burgermeestertjes, wethoudertjes en raadlidjes - jullie hoeven niet op visite te gaan in Estland; er bestaan al geruime tijd zaken zoals e-mail en video conferenties! Grote vragen die overblijven zijn evenwel de volgende:

  4.1. Hoe waarborgt HK dat de burgers in deze in verval zijnde democratische rechtsstaat niet nog meer gekluisterd gaan worden in een ambtelijk ICT-beheerssysteem?
  4.2. Hoe waarborgt HK dat ambtelijk willekeur niet de regel wordt; kijk naar ‘onze’ zelfsturende teams die hun gangetje gaan?
  4.3. Hoe waarborgt HK dat door burgers verzonden en vervolgens ambtelijk geclassificeerde ‘ongewenste’ ICT-stukken verhuizen naar de lade onbegrepen stukken?
  4.4. Kortom, hoe waarborgt HK dat zo’n ICT-systeem niet tot een nog ingrijpender ‘Big Brother is Watching you’ situatie leidt in dit almaar verder van de democratie afglijdende land en i.h.b gemeente HK?

  Wat immers voor Estland geldt hoeft niet voor HK te gelden. De Esten hebben mede dit systeem opgezet om zich te bevrijden van de communistische intakkingen en invloeden in hun land en heeft sterk te maken met het opkrikken van hun identiteit. Zaken waarover in Nederland liever niet gesproken wordt omdat dit land/gemeente van origine weinig democratisch is en burgers als lastige druiloren weggezet worden – kijk gemeenteraadsvergaderingen in de boerenstaat Hollands Kroon. Men kan een oude auto kopen en nog steeds een goede chauffeur zijn; men kan een nieuwe auto kopen en, of een goede chauffeur, of een slechte chauffeur zijn. Het gebeuren in HK, zonder verbeteringen in het bestuur in de breedste zin van het woord zal leiden tot een situatie van ‘de nieuwe auto met de slechte chauffeur’ (JAS: ten nadele van de democratie/bevolking). Of is dit soms de bedoeling?
  Als wij postbode-wethouder Meskers mogen geloven wel; nu de publieksbalie in 2019  dicht gaat zal de afstand bestuur-burgerij alleen maar groter worden en vooral voor zaken die niet in het standaard ICT systeem passen zoals aanvragen paspoort e.d. Maar goed, al dit gedoe is verantwoordelijkheid coalitie met voorop de VVD en van deze partij weet u niets te hoeven te verwachten: kijk naar de resultaten van Rutte2 en Nawijn 1; in maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen zodat U vooral deze partij kunt wegstemmen.

  Redactie JAS

  0 reacties :

  Een reactie posten