Keek op de Week (34) met Kooyhaven, OHNH en .......

Datum:
 • maandag 28 augustus 2017
 • in
 • Categorie: , , , ,
 • Hollands Kroon - Hoogte- en dieptepunten in week 34 van 2017 (20 - 27 augustus) in Hollands Kroon.  Plaats 1

  Sociale werkplaatsen voor hoger opgeleiden. 

  Stichting JAS zegt niet dat het uitsluitend gaat om daar die ‘hoog opgeleiden’ van D’66 te laten klussen, wat uiteindelijk de kiesdoelgroep van Peggold is, maar ook die zullen ongetwijfeld in de werkplaats zo nu en dan een warm en hoog betaald plekje toegestopt krijgen. Welke zijn deze werkplaatsen dan?

  1.1. Wij noemen als eerste de vuilnisboer HVC; een door een groot aantal Noord-Hollandse gemeenten en waterschappen gefinancierde onderneming, met echte directeuren en echte aandeelhouders, die voor een geringe vergoeding wekelijks uw afval ophaalt wat vervolgens verwerkt, verbrandt (t.b.v. elektriciteit opwekking) of verkocht wordt en desondanks erin slaagt een minus op de balans te hebben van ruim €800.000.000. Wat dat laatste betreft kan aan de bestuurders van deze sociale werkplaats de volgende vraag gesteld worden: Waarom heeft het zover MOETEN komen?
  Wel, die aandeelhouders zijn gemeenten en die gemeenten worden vertegenwoordigd door politici (wethouders) en deze politici hebben een hypotheek en die moet, net als bij U, elke maand betaald worden. Het risico dat ze er na 4 jaar uitgeschopt worden is reëel en wat dan? Daarvoor regelden deze volksvertegenwoordigers hun eigen sociale vangnet en wel in de vorm van een HVC vuilophaaldienst/verwerkingsbedrijf. De politici wonen de aandeelhoudersvergaderingen bij en stemmen zodanig dat hun private belangen, zoals een toekomstig werkplekje na een ongunstig verlopen verkiezing, gewaarborgd zijn.
  In werkelijkheid is HVC dus een politieke overheidsinstelling maar vermomd als een echte onderneming. Voor het behoud van deze onderneming met zijn garantie stelsel voor werkgelegenheid voor politici is het handig de schuld, toch maar op kosten van die belastingbetaler, zodanig op te laten lopen dat in de toekomst geen hond die HVC-tent wil kopen. Met €800.000.000 schuld is voornoemde werkgelegenheid volgens JAS voldoende gewaarborgd.
  Voorbeelden van enige lieden (ex) tewerkgesteld bij HVC: De 28 jarige CDA’er Beemsterboer kwam uit de HVC vijver en kon na wat handig geregel van papa zomaar wethouder in Schagen worden waarna papa wethouder elders werd. De ex-politicus en ex-Greenpeace activist Samson is sinds kort bij HVC omdat hij zoveel van energie weet.

  1.2. Het Ontwikkelbedrijf Noord-Holland Noord. 

  In de column ‘Balletje, balletje’ van de heer Evert Marsmans van zaterdag 26-8-2017 staat lobbyclub Ontwikkelbedrijf Noord-Holland Noord in de schijnwerpers. Deze club wordt betaald door 18 gemeenten in Noord- Holland (dezelfden die aangesloten zijn bij HVC?) en hier weet men niet eens of men wel waar voor zijn geld krijgt. Desalniettemin besluit HK de komende 7 jaar jaarlijks €100.000 te doneren aan het ontwikkelbedrijf. Waarbij JAS, net als in wezen bij HVC, opmerkt dat de financiering van deze club sterk lijkt op het in stand houden van hoogbetaalde en vooral nutteloze werkbezigheid voor politiek verwanten (= vriendjes?).


  Plaats 2

  Kadernota: Port of Den Helder.

  In de laatste HK-raadsvergadering van 29 juni 2017 stelde Lada dat nut en noodzaak van het verwerven van een aandeelhouderschap in Port of Den Helder betwijfeld werd.

  Kooypunt is tot op heden geen succes (horen wij nog iets van Meskers?), en de verwachtingen voor de olie- en gas offshore zijn niet positief. Den Helder had 20% minder schepen in 2016 en de volledig op subsidie en belastinggeld draaiende windmolenbranche opereert inmiddels vanuit Eemshaven, IJmuiden en de Maasvlakte. Buiten het feit dat de raad eenstemmig besloot een aandeelhouderschap af te wijzen benadrukt JAS dat de vraagstelling; wel/geen aandeelhouderschap verwerven? de levensgevaarlijke ontwikkeling zoals beschreven in voorgaande epistels onder 1.1. en 1.2. waar het uiteindelijk om gaat de baantjes verdelen onder lieden zonder verantwoordelijkheid die, als het misgaat, hun mismanagement afschuiven op de aandeelhouders en daarmee wederom op de belastingbetaler, faliekant ongewenst is en geen taak is voor een overheid.
  Laat Port of Den Helder maar naar de bank gaan als zij zo’n goed businessplan hebben, de bank wil ze dan gaarne helpen met veel geld en lage rentes. De overheid hoort geen aandeelhouder te zijn in de private sector; dat kost de burger uitsluitend belastinggeld en gaat richting Oostblok/DDR toestanden.

  Redactie JAS  1 reacties :

  Sam Kooy zei

  Punt 1.2. Dat ONHN. Schimmig gedoe van o.a. Hollandskroon. Raad buitenspel gezet bij de betaling van het "lidmaatschapsgeld". Je mag veronderstellen dat Meskers, als baas van 'De Kop werkt', zich een voorrangsplek verzorgt bij de bestelling van een business ticket naar Houston teneinde met krokodillentranen terug te keren naar Hollandskroon !.
  Punt 2. Kooyhaven. Al bijna een jaar volop in bedrijf. Op 23 augustus j.l. ontwaardde ik aan de kade aldaar een platte bak net volgeladen met damwandprofielen en gereed om te vertrekken. ik vroeg mij af of die profielen wel lang genoeg waren voor de inrichting van een aanlegsteiger bij een de boortorens in onze Noordzee. Meskers zou ongetwijfeld hebben gezegd: "Dit moet je anders zien. Dit is slechts een begin van de uitbreiding van deze haven en op de toekomst gericht. Het damwand wordt door gebrek aan ruimte voorlopig geparkeerd in de haven van Den Helder". Waarvan akte. Blijft dat die Kooyhaven, daar verblijvend, een pracht plek is voor een noodcamping met het nodige viswater aan de voeten danwel een extra parkeerplaats voor vakantiegangers naar Texel.

  Een reactie posten