Geen beroep tegen vergunning windpark Waardpolder

Datum:
 • woensdag 16 augustus 2017
 • in
 • Er zijn geen beroepen aangetekend tegen de vergunning die Gedeputeerde Staten hebben verleend voor Windpark Waardpolder. De vergunning voor het windpark is daarmee onherroepelijk geworden. De sloop van de oude turbines en bouw van de nieuwe start naar verwachting in 2018.

  Het windpark Waardpolder draagt bij aan de provinciale taakstelling voor Wind op land. In 2020 moet in Noord-Holland 685,5 mw opgesteld vermogen van windenergie op land worden gerealiseerd.

  Windpark Waardpolder

  Bij windpark Waardpolder gaat het om de herstructurering van een bestaand windpark. Alle 19 turbines die nu op de locatie staan worden vervangen door 6 nieuwe windmolens. Het huidige windpark heeft een vermogen van 250 kWh per turbine en een ashoogte van 31 meter en een rotordiameter van 31 meter. Het totale opgestelde vermogen is 4,75 MW.
  De 6 nieuwe windturbines hebben een ashoogte met een bandbreedte tussen de 117 -120 meter en een rotordiameter van 114 tot 132 meter. Het vermogen van de windturbines ligt tussen 3 MW en 5 MW per windturbine. Het totale opgestelde vermogen komt daarmee te liggen tussen 18 MW en 30 MW.
  Provincie N-H 16-8-2017

  0 reacties :

  Een reactie posten