Nieuwe burgemeester in Hollands Kroon

Datum:
 • zaterdag 19 augustus 2017
 • in
 • Categorie: ,
 • Hollands Kroon - Wij vragen  de politiek tijdig aan te geven of zij vóór of tegen herbenoeming zijn. Burgers hebben er recht op om dat te weten.
  19-8-2017
  De kop boven dit stuk is bijna net zo tendentieus als het bijbehorende persbericht van de gemeentelijke woordvoerder met de titel 'Raad start herbenoemingsprocedure burgemeester Nawijn' dat onlangs verscheen. De oppervlakkige lezer zou uit de kop van dit persbericht kunnen opmaken dat de gemeenteraad zich al heeft uitgesproken over herbenoeming van de bijna pensioengerechtigde heer Nawijn. Niets is minder waar. Het is de burgemeester zélf geweest die in een gesprek met de heer Remkes, commissaris van de Koning, heeft aangegeven dat hij voor herbenoeming in aanmerking wil komen. De komende maand worden de fractievoorzitters voor het eerst bij Remkes uitgenodigd om over een eventuele herbenoeming te spreken. De voordracht voor en besluitvorming over een nieuwe termijn moet nog beginnen en kan dus nog alle kanten op.

  Ondanks de in Hollands Kroon zo gewenste participatie samenleving, wordt aan de burgers van die gemeente niets gevraagd over hun mening over een nieuwe termijn voor de heer Nawijn. Toch kan het geen kwaad om de daden van de burgemeester nog eens tegen het licht te houden. Hij werd in 2012 bij Hollands Kroon aangesteld ondanks een bezoedeld CV uit zijn vorige gemeente Heemskerk.

  Hij begon met de omstreden aangifte tegen de Lada-fractievoorzitter wegens schending van de geheimhoudingsplicht. Kort daarna ontstond er ophef vanwege zijn declaratie-gedrag.Van meer recente datum is zijn bruuske optreden bij de protesten tegen het gemeentelijke zorgbeleid. Ook zijn 'zure gekken'-uitspraak ligt nog vers in het geheugen.

  Heeft hij ooit iets goed gedaan? Als je de artikelreeks in het blad 'Binnenlands Bestuur' leest gaat de burgemeester er prat op dat binnen het gemeentehuis de organisatie op de schop is genomen. De zelfsturende teams en verdwijnende managementlagen zouden als voorbeeld dienen voor veel andere gemeenten. Tegelijkertijd constateert het blad ook neveneffecten van deze aanpak, zoals het ontstaan van eigen koninkrijkjes binnen het ambtenarenkorps. De compacte APV wordt door hem gepromoot. De verdwenen verordeningen moeten plaats maken voor zelfredzaamheid door burgers. Organisatoren van evenementen worden echter nog steeds bedolven onder door de gemeente opgelegde regels.

  Om burgerparticipatie vorm te geven is de Politiek aan zet om inwoners van Hollands Kroon te betrekken bij een eventuele herbenoeming van de burgemeester.

  Toch besluit uiteindelijk de gemeenteraad over al dan niet langer aanblijven van de heer Nawijn. Dit onderwerp  kan mede bepalend zijn bij de raadsverkiezingen van maart 2018. Daarom vragen wij de politiek tijdig aan te geven of zij vóór of tegen herbenoeming zijn. Burgers hebben er recht op om dat te weten.

   Wim Sepers ('t Veld), Prof. dr. Tjeerd van Weering (Kolhorn). 


  Naschrift redactie: Beide heren noemen zichzelf  'onafhankelijke betrokken burgers en kritische volgers van de besluitvorming over de inrichting van onze leefomgeving.' Sepers was eerder actief tegen de komst van het trafostation De Weel.

  Noordhollands Dagblad
  3 reacties :

  Anoniem zei

  Wat Johan Remkes betreft zal Nawijn ondanks al zijn vreemde strapatsen zeker nog een keer herbenoemd worden.
  Net als bij zijn benoeming heeft de gemeenteraad wederom het laatste woord en ook nu zal Johan Paul de Groot van de CU zijn handen weer in het vuur durven steken
  Voor de meerderheid zal de bij de benoeming ook al gewaarschuwde raadsleden nu ook Jaap Nawijn wel weer het voordeel van de twijfel geven.
  Of zullen ze nu toch toegeven dat ze, dus de meerderheid van de raad er net als Remkes faliekant naast gezeten hebben bij zij benoeming.
  En was aangifte tegen de Lada-fractievoorzitter wegens schending van de geheimhoudingsplicht niet alleen omstreden maar ook geheel onnodig geweest.

  Anoniem zei

  Ik ben TEGEN herbenoeming van deze sch... .

  Anoniem zei

  HEEMSKERK Burgemeester Jaap Nawijn van Heemskerk krijgt niet alleen een woonlastenvergoeding die in strijd is met de regels. Hij blijkt ook zijn vorige huis met steun van zijn toenmalige gemeente te hebben gekocht.
  HEEMSKERK Burgemeester Jaap Nawijn van Heemskerk weigert af te zien van zijn vergoeding voor dubbele woonlasten.

  Heemskerk was blij van deze profiteur af te zijn, nu Hollands Kroon nog!!

  Een reactie posten