Koers haven Den Helder is gericht op groei

Datum:
 • woensdag 5 oktober 2016
 • in
 • Categorie: , , ,
 • DEN HELDER - Van beheershaven naar ontwikkelhaven. Dat is de insteek van een routekaart die Port of Den Helder opstelt. Directeur Jacoba Bolderheij en tweede man Kees Turnhout zien genoeg kansen.

  Door Arie Booy - 5-10-2016, 

  ,,Het bedrijfsleven kijkt met optimisme naar de toekomst”, stelt Bolderheij. ,,De productie van olie en gas blijft de komende decennia een belangrijke pijler voor de werkgelegenheid. Maar windenergie op zee wordt een nieuwe groeimarkt. Voor de transformatie van fossiele brandstoffen naar offshore wind is Den Helder ideaal gelegen. De komende jaren voorzien we een enorme uitbreiding van windparken op zee. Die moeten worden onderhouden. We kunnen onze functie als pitstop voor maritiem onderhoud en service verder uitbouwen. Dat biedt kansen voor het bedrijfsleven en daarmee economische groei en werkgelegenheid.”
  Adjunct-directeur Turnhout vult aan: ,,Onze hoofddoelstelling is het creëren van nieuwe werkgelegenheid. Je moet zorgen dat je als havenbedrijf klaar bent voor ontwikkelingen die gaan komen. Dat betekent dat je nu zaken in gang moet zetten. De kapitaalinjectie die de gemeente van plan is te geven is noodzakelijk om ontwikkeling en inbreiding van de haven daadwerkelijk gestalte te geven.”
  In de omgeving van de buitenhaven is weinig ruimte voor bedrijven. Turnhout noemt het één van de ontwikkelpunten: ,,We willen meer kaderuimte en bedrijfsterrein aanleggen. Er is een goede verbinding met het achterland en Kooyhaven nodig. Daarnaast wordt Den Helder gepositioneerd voor de windmarkt.”

  Onderscheid

  In de nieuwe routekaart wordt onderscheid gemaakt tussen lopende projecten en nog op te starten projecten. Wat loopt is de derde fase van bedrijventerrein Kooypunt en de oplevering van Kooyhaven eind dit jaar. De aanleg van een nieuwe kade op de plek waar nu boeien liggen, wordt als een lopend project beschouwd. Bolderheij: ,,Het is een toplocatie aan diep water en dicht bij zee, geen lange vaartijden door kanalen of sluizen.”
  Renovatie van kade 43-46 (achter de Moormanbrug) maakt deel uit van de plannen. Onderzocht wordt of aanlegplaatsen gerealiseerd kunnen worden langs het marinemagazijn. Daarnaast wordt gedacht over uitbreiding van de Paleiskade bij Harssens. Voor de middellange termijn staan Buitenveld, Het Nieuwe Werk en Het Nieuwe Diep op de routekaart. Nieuwe havenpieren aanleggen is lange termijn.
  ,,Dat noemen we ’building with nature’, ” zegt Turnhout. ,,Onderzocht wordt of aanpassing van de havenhoofden bijdraagt aan ruimteontwikkeling binnen de haven en aan verrijking van de natuur. Voor je aan zo’n uitbreiding toe bent, moet je echter eerst alle inbreidingsmogelijkheden benutten.”
  Bolderheij verwacht dat de slagkracht verbetert nu financiële positie verstevigd wordt: ,,Het kan best zijn dat sommige ontwikkelingen niet haalbaar zijn. Dat moeten we dan constateren en afstrepen. Belangrijk is dat de doelen die wel haalbaar zijn, verwezenlijkt worden.”
  Volgens Turnhout moeten alle te ontplooien activiteiten als een economisch vliegwiel werken: ,,In die strategie geloof ik.” Bolderheij is het daar mee eens: ,,Ik vind dat de haven van Den Helder veel potentie voor groei heeft. Daar willen we de schouders onder zetten.”

  Noordhollands Dagblad


  1 reacties :

  The Economist zei

  Ronduit geniaal dit plan; uniek in zijn soort - subliem doordacht.

  Een reactie posten