Overleg over uitweg uit Helderse bestuurscrisis

Datum:
 • woensdag 6 februari 2013
 • in
 • Categorie: ,
 •  DEN HELDER - De zes oppositiepartijen in de gemeenteraad hebben dinsdagavond gezamenlijk een uitweg geboden uit de bestuurscrisis waarmee Den Helder al maanden kampt.
  Zij spraken in een verklaring de bereidheid uit om tot de verkiezingen in 2014 beter samen te werken met de huidige coalitie van VVD, D66, Trots en CDA. Belangrijk daarbij is wel dat de voltallige gemeenteraad vroegtijdig wordt betrokken bij ingrijpende voorstellen en het oplossen van eventuele knelpunten. Ook wordt burgerparticipatie een wezenlijk onderdeel van het bestuur en is een sluitende begroting het uitgangspunt. De zes partijen willen niet tornen aan bestaande raadsbesluiten, tenzij de omstandigheden zich zo drastisch wijzigen dat plannen moeten worden bijgesteld.

   Met name dat laatste is een heikel punt voor de coalitie. Die vreest dat bijvoorbeeld de discussie over een nieuw stadhuis straks van voren af aan begint. Toch overheerste aanvankelijk raadsbreed een lichte euforie. ’s Ochtends hadden Helderse ondernemers, oud-burgemeesters en oud-politici van zowel linkse als rechtse partijen in een grote advertentie in deze krant opgeroepen gezamenlijk de stad vooruit te helpen. Wethouder Suzanne den Dulk was dan ook blij met de handreiking van de oppositie. ,,Een belangrijke stap voorwaarts. Niets lijkt die samenwerking in de weg te staan.’’

   Ook Jos Feijtel toonde zich verheugd met de verklaring. De oud-burgemeeester van Medemblik zocht de afgelopen maanden als informateur naar oplossingen voor de crisis maar vond die niet. Hij wees kritiek van met name de oppositie op zijn conclusies, dat in de raad sprake is van een ruziecultuur, van de hand. Volgens Feijtel hebben raadsleden zelf tegen hem gesproken over ’een piranhavijver’, ’besmette ego’s’ en een ’raad vol stress’. Tot driemaal toe noemden raadsleden zelfs sommige collega’s ratten.

  Het feestje over een uitweg voor de crisis werd aan het einde nog ruw verstoord. De PvdA maakte duidelijk tot het uiterste te zijn gegaan, de uitgangspunten zijn derhalve niet onderhandelbaar. D66 en CDA vlogen prompt ’in de gordijnen’. Uiteindelijk wees een aantal fracties onder aanvoering van de Stadspartij de raad alsnog de weg naar de overlegtafel.

  NHD

  0 reacties :

  Een reactie posten