Den Helder spijkert een miljoen euro per jaar bij voor onderhoud van haven

Datum:
 • donderdag 22 augustus 2019
 • in
 • Categorie: , ,
 • Geen twee miljoen euro per jaar voor onderhoud van de haven, maar een miljoen per jaar. Dat voorstel doet het college aan de raad.


  Havenwethouder Kees Visser licht toe: ,,Bij de coalitie-onderhandelingen hebben we afgesproken dat we bereid waren om de haven met twee miljoen euro per jaar te steunen. Nu de onderhoudsopgave geheel in kaart is gebracht blijkt een miljoen euro voldoende te zijn. Dat bedrag is genoeg om 17,4 miljoen euro die nodig is aan onderhoud van kades, bruggen en de Zeedoksluis tot het jaar 2028 op te brengen. Het is een investering in de haven die over twintig jaar wordt afgeschreven.”
  Volgens Visser moet het onderhoudsgeld niet verward worden met de 7 miljoen euro die vorig jaar al naar Port of Den Helder is gegaan: ,,Daar hebben we onder meer grond op Westoever en de Spoorweghaven van gekocht die in de toekomst gebruikt kan worden voor woningbouw. Het havenbedrijf had dit geld nodig voor Kooyhaven.”

  Staatssteun

  De wethouder tekent aan dat er niet zo maar een zak geld beschikbaar gesteld wordt aan het havenbedrijf: ,,De regels voor staatssteun zijn streng. Als de overheid investeert kan het wel. Daarom dragen we financieel bij in het verbeteren van kades, kunstwerken zoals bruggen en de openbare ruimte. Port of Den Helder heeft daar geen geld voor. We hopen dat het havenbedrijf in rustiger vaarwater komt en gaan ervan uit dat er nu geen lijken meer in de kast zitten. ”
  Visser doelt op de verzelfstandiging van het havenbedrijf eerder dit decennium toen de gemeente dacht dat het onderhoud wel uit de exploitatie bekostigd kon worden.
  ,,De exploitatie van de haven blijft fragiel”, erkent de bestuurder. ,,Maar de bedrijven die met de haven verbonden zijn bieden veel werkgelegenheid. Economische groei is een belangrijke doelstelling voor de gemeente. Om dat te bereiken heb je goede voorzieningen nodig. Aangezien de kosten van onderhoud voor bepaalde delen van de haven niet in verhouding staan tot de opbrengsten, stellen we als gemeente daar geld voor beschikbaar.”

  Sluis

  Het eerste project dat aangepakt wordt is de renovatie van de Zeedoksluis tussen het natte dok van Willemsoord en de Buitenhaven. Daarna komen kades aan de beurt zoals die achter de Moormanbrug. Visser gaat ervan uit dat er de komende tien jaar geen risico’s meer opduiken voor de haven.

  Noordhollands Dagblad


  0 reacties :

  Een reactie posten