Opmeer tegen crossterrein bij Aartswoud

Datum:
 • woensdag 24 juli 2019
 • in
 • Categorie: , , , , ,
 • De gemeente Opmeer gaat bezwaar indienen tegen de plannen voor een crossterrein in Wieringermeer, dichtbij het dorp Aartswoud.


  Dat laat het college van Opmeer weten in een speciaal ambtsbericht. Hieruit komt naar voren dat er met name weerstand bestaat in de dorpsgemeenschap van Aartswoud. Opmeer dringt aan op een objectieve Milieu Effect Rapportage (MER).
  Opmeer wil onder meer dat ’ook alternatieve locaties breder worden beoordeeld’. Het college stelt: ’In het milieu-effectrapport moet een beoordeling worden opgenomen over de belevingshinder voor inwoners en recreanten in Aartswoud en omgeving. Het gaat hierbij om verkeershinder, de natuur- en stiltegebieden en de effecten van uitstoot van stikstof en fijnstof’. Opmeer wil ook uitgelegd zien ’hoe het maatschappelijk draagvlak wordt georganiseerd’.
  Motorclub Noord-Holland is al enkele decennia op zoek naar een geschikte accommodatie en de locatie Groetweg-Alkmaarseweg in buurgemeente Hollands Kroon geniet hierbij de voorkeur. Die plaats grenst echter pal aan grondgebied van de gemeente Opmeer, en in het bijzonder de woonkern Aartswoud. Ook vanuit de dorpsgemeenschap groeit het verzet met de dag. De dorpsraad vindt ’crossen met verbrandingsmotoren niet meer van deze tijd’. De dorpsraad wijst hierbij op de talrijke duurzaamheidsdoelstellingen zoals structurele terugdringing van CO2-uitstoot. Behalve het bezwaar van de dorpsraad liggen er ook nog afzonderlijke bezwaren van minstens 150 dorpelingen. Hun bezwaren komen in grote lijnen overeen met die van de dorpsraad.

  Collegeprogramma

  In het collegeprogramma 2018-2022 besteedt Opmeer een aparte paragraaf aan het crossterrein in Opmeer. Onder het kopje ’geluidhinder voorkomen bij mogelijk crossterrein Hollands Kroon’, stelt het college: ’Met de gemeente Hollands Kroon hebben wij afspraken gemaakt over informatievoorziening zodra er ontwikkelingen zijn. Ons college zal de ontwikkelingen kritisch blijven volgen’. Wethouder Bram Beemster (ruimtelijke ordening) is er duidelijk over: ,,We willen er in het besluitvormingsproces zo vroeg mogelijk op aanhaken, vandaar deze zienswijze. Wij maken ons zeer grote zorgen over de effecten die een crossaccommodatie heeft op anderhalve kilometer van Aartswoud. Het is daar stiltegebied en er heerst daar een natuurlijke rust. Ook inwoners van Aartswoud wijzen erop en wij voelen met hen mee.’’
  Noordhollands Dagblad

  1 reacties :

  Anoniem zei

  Een college dat opkomt voor de inwoners. Dat kennen wij in Hollands Kroon niet. Wat boffen de mensen in de gemeente Opmeer!

  Een reactie posten