Plan zonnepark ingeslikt

Datum:
 • woensdag 18 april 2018
 • in
 • Categorie: ,
 • Schagen -  Sint Maartensbrug - Schuijt wacht op gemeente.


  Ed Dekker 18-4-2018

  Veehouder Bernard Schuijt (54) uit Sint Maartensbrug heeft zijn vergunning voor een zonnepark van anderhalve hectare op zijn land aan de Grote Sloot ingetrokken. Hij zegt toch niet te kunnen voldoen aan de voorwaarde van de gemeente dat hij minimaal de helft van de opgewekte stroom moet gebruiken voor zijn eigen bedrijf. Twintig omwonenden en twee organisaties hadden bezwaren ingediend tegen de verleende vergunning.

  _________________________________________________


  Schuijt wacht op gemeente

  vervolg

   Sint Maartensbrug - Als de gemeente dit najaar met nieuwe regels over zonneparken komt, overweegt agrariër Bernard Schuijt opnieuw vergunning aan te vragen voor een zonneweide.
  "Voor ons bedrijf willen wij meer duurzame energie toepassen. Wij willen toe naar 150 koeien. Ons bedrijf heeft 24 uur van de dag stroom nodig."

  Schuijt heeft nog een oude bouwvergunning voor een windmolen op zijn land. Na bezwaren van omwonenden bepaalde de Raad van State dat de gemeente deze vergunning moet intrekken. Of dat gebeurt, wordt binnenkort bekend.
  Wethouder Jelle Beemsterboer: "Ik wacht nog op juridisch advies."

  Noordhollands Dagblad

  ______________________________________________________________
  ______________________________________________________________


  Oude vergunning voor het plaatsen van een windmolen op Grote Sloot 158 ingetrokken door gemeente Schagen (besluit 13 april)?

  Woensdag 18 april
  Bekendmakingen

  1752 JP in Sint Maartensbrug
  Zaaknummer: I-18-0002
  Besluitdatum: 13 april 2018
  Besluit: intrekking
  Locatie: Grote Sloot 158, 1752 JP in Sint Maartensbrug
  Omschrijving: het intrekken van de verleende omgevingsvergunning (O-17-0356) voor het realiser

  Bezwaar
  Heeft u opmerkingen, vragen of wilt u meer informatie over dit besluit, belt u ons dan ? Dit kan via nummer (0224) 210 400.Vindt u dat het besluit niet juist is, dan kunt u binnen zes weken vanaf 14 april 2018 een bezwaarschrift aan ons zenden. Hoe u dit kunt doen staat op www.schagen.nl/bezwaar.

  Voorlopige voorziening
  Als u een bezwaarschrift heeft ingediend dan schorst dat de werking van het besluit niet. Om het besluit (tijdelijk) buiten werking te stellen kunt u de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen als u daarvoor een spoedeisend belang heeft. Dit verzoek kunt u indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR, Haarlem.


  __________________________________________


  0 reacties :

  Een reactie posten