Wat speelt er in Hollands Kroon?

Hollands Kroon - 'In welk een idioot en corrupt land leven wij?'


1.Bruggen

De brug over het Oude Veer verkeert in angstwekkende staat; om te voorkomen dat U door het brugdek zakt is er een extra wegdek over de bestaande gelegd en is inmiddels bekend gemaakt dat reparatie c.q. vervanging van de brug tussen de 0.4 en 2.4 miljoen Euro zal gaan kosten.
Waar dit op gebaseerd is weet geen mens en zullen deze bedragen vermoedelijk gebaseerd zijn op uit de duim scenario’s omdat, zoals de HK-woordvoerster in  'HK A'ktueel' beweert, eerst nog grondig onderzoek uitgevoerd moet worden.
Als men trouwens de Google foto in 'HK Aktueel' bekijkt is er nogal wat loos; bij de linker balans hangt een wolk? en staat de hele brug scheef en zijn er 2 verkeersdruppels op het wegdek aan de kant van de rotonde gemarkeerd. Hoe kan trouwen zo’n iene miene mutte bruggetje kapot gaan? De overspanning is minimaal zodat ook het brugdek minimaal belast wordt; hetzelfde geldt voor de brughoofden en door het openen en dichtgaan kan zo’n kippenbruggetje toch ook niet stuk gaan?. Voeg daarbij dat er op bruggengebied een onbeheersbare situatie lijkt te gaan ontstaan (in ambtelijke zin dan).

Na de oprichting van HK werd al snel bekend dat reparaties etc. aan bruggen in de Wieringermeer een bedrag van €20.000.000 zouden vergen en nu dit weer. En al die problemen lijken plotseling uit de lucht te komen vallen; vecht er een afdeling om zijn voortbestaan en zijn er vlot babbelende inspectie- en adviesbureau’s ingehuurd die zich bezig weten te houden? Als zodanig kan gesteld worden dat wij met een structureel bruggen probleem te maken lijken te hebben waarin belangen wellicht net zo sterk zijn als de veronderstelde technische mankementen; of wil men hier naar een brug met 2 rijstroken toe en daar de bewoners van HK voor op laten draaien?

2. De zorg.

Het FNV, de vakbond die in het verleden veel werk in Nederland mede heeft weggepest, lijkt zich thans te gaan bezinnen op het vroegere wangedrag en strijdt thans voor behoud van werkgelegenheid in de zorg. Tussen vakbond en lokale overheid is een groot verschil van mening ontstaan in hoeverre die zorg uitgevoerd moet worden. Behoort tot de zorg ook het lichtere huishoudelijke hulp of niet lijkt een belangrijke vraag in deze kwestie te zijn. De vakbond grossiert inmiddels in rechtszaken over de WMO interpretatie die honderdduizenden Euro’s zouden gaan kosten (uw belastinggeld) en half mei zal er een uitspraak van de Hoge Raad zijn. Wij wachten af want kennelijk kan er geen wet in dit land gemaakt worden zonder dat over de uitleg een rechter te pas komt. Zo is er brood voor advocaten en ook de rechters hebben een hypotheek die zij af moeten lossen en aldus onderdrukt de ene slaaf de andere.
Maar in wezen is deze zaak volkomen absurd: Rijksambtenaren kunnen geen eenduidige omschrijving geven wat er met een wet gebeuren moet als zij uitgevoerd gaat worden, het parlement zit te snurken bij stemming over een wet, gemeentes nota bene – en dit is het ergste - gaan bij hun club het VNG te rade over de interpretatie en toepassing van de wet en komen tot de conclusie dat de aller magerste voorzieningen voldoende zijn en o.m. lichte huishoudelijke hulp afgeschaft kan worden na een keukentafelgesprek met de betrokkenen. Dat zijn die mensen die veelal de hele dag binnen zitten, weinig praktisch contact met de manipulaties van de boze buitenwereld hebben en zelden de ‘heren’ en ‘dames’ tegen zullen durven spreken als zij bezocht worden. Maar het aller absurdste komt nog: met name Vlaming van het CDA liet zich kennen door verheugd uit te roepen dat het extra te ontvangen geld in de algemene middelen kon.
Er is dus een minister/staatsecretaris die €300.000.000 extra bij laat drukken voor specifieke zorgdoeleinden die de ‘gaten’ in de wet moeten repareren, vervolgens blijven van dat geld substantiële bedragen over wat de gemeentes naar goeddunken gaan gebruiken voor de eigen spelletjes. Een vorm van dubbele en oneigenlijke belastingheffing dus; want beste burgers, al dat gekloot in gemeenteraden moet U betalen – en dat allemaal over de ruggen van de zorgbehoevenden? In welk een idioot en corrupt land leven wij?
Zorg lijkt een aantrekkelijke markt te worden en ook Hollands Kroon wordt hiermee geconfronteerd. Alleen het bijstorten van €300.000.000 moet menig sociaal bewogen figuur of instantie doen likkebaarden een deel van dat geld via de eigen financiële huishouding te doen kanaliseren.

Zo hadden wij hier onlangs de firma G4S waar mevrouw van Gent (wethoudster voor Senioren) heel geheimzinnig over deed en welks deelname in de zorgverlening in HK op het laatste moment werd afgeblazen omdat iemand toevallig op het juiste moment op de BBC tv naar een negatief programma over die bewuste firma keek.
Ook het voortdurend failliet gaan van zorgbedrijven duidt op een structureel probleem wat oorzakelijk grotendeels bij een opdrachtgever kan liggen. Er van uitgaande dat gemeentes thans ruim geld overhouden aan de WMO, dan vragen wij ons af in hoeverre de plaatselijke overheden schuld hebben aan deze faillissementen en wel in die zin dat zij wellicht voor te goedkope en slecht geleide of onervaren firma’s gekozen hebben. Jan en alleman lijkt immers en zorgbedrijf op te kunnen starten maar de boel managen is een andere zaak – daar is ervaring, een goed financieel beheer en zakelijk inzicht voor nodig.

3. Banen. 

 De Seniorenpartij schrok wakker uit het middagdutje en vond het wel leuk om eens uit te laten gaan zoeken in hoeverre het megaproject Afsluitdijk werkgelegenheid oplevert voor HK.  Ziezo, het bureau welke dit mag uitrekenen houdt er in elk geval werk aan over, zij het dat dit werk niet onder het Afsluitdijkproject valt maar gewoon uit de gemeentebegroting betaald wordt. Gezien de grootte van het project moet dit karweitje Europees aanbesteed worden; in principe kan het werk dus ook door bijvoorbeeld een Poolse inschrijver (wellicht ook een Chinees bedrijf?) gedaan worden ; als die maar gunstig inschrijft en zoals U weet – Polen zijn veel goedkoper en noeste werkers. Het project zal in elk geval door een heel grote weg- en waterbouw firma met voldoende solvabiliteit en kwaliteit gerund worden (het gaat hier een ietsje pietsje anders dan in pt.2 de zorg). Op zijn beurt doet deze hoofdaannemer aan/uitbestedingen bij toeleverende onderaannemers. Anderen komen gewoon niet aan bod – misschien kan Spaansen wat vrachtwagens verhuren om wat zand aan te kruien en kan de plaatselijke tuinman het gras inzaaien – maar daar blijft het bij.
Dit onderzoek namens de Senioren is weggegooid geld of wilde de Seniorenpartij sturing gaan geven aan dit project en zo ja, ter wille van wie? Men hoort immers wel vaker in de gemeenteraad dat een werk door plaatselijke aannemers gebeuren moet; bij plaatsing van die vermaledijde windmolens hebben wij ook dit soort kreten gehoord. Heeft de Seniorenpartij zich wel eens afgevraagd of er ook Breezanders werken bij de aanleg van de Meskers megahaven Kooyhaven. Flauw van JAS eigenlijk: volgens van de Laan (ex-wethouder PvdA destijds) komen daar wel 900 banen – da’s een ruime compensatie voor de afwezigheid in dit projectje van de plaatselijke aannemerij.

4. Windpark Westeinde. 

 De Gasunie wil een grotere afstand van nieuw te plaatsen windmolens aan het Westeinde t.o.v. de daar liggende hoofdgasleiding. Gasunie hanteert daartoe risico-analyses met bijbehorende berekeningen; deze berekeningen zijn in dit geval gebaseerd op het risico van het afbreken van een wiek waarbij de hoge druk gasleiding (60 atmosfeer) doorboord kan worden met gevolg een gigantische explosie. Dat is een onderdeel van hun veiligheidsstrategie en gezien het feit dat Gasunie een dicht net van gasleidingen in dit land en daarbuiten heeft lopen, een jarenlange succesvolle ervaring heeft met de toepassing van dit onder hun verantwoordelijkheid vallende veiligheidssysteem heeft, lijkt een verzoek een windmolen een meter of 70 verderop te plaatsen, alleszins redelijk.

Zo niet de heer Talsma, PvdA gedeputeerde provincie NH en ex-geschiedenis leraar die, zich baserend op onderzoeken door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied plus het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM),
stelt dat het 70 meter verder plaatsen niet nodig is. Genoemde instanties hebben dus evenveel kennis van deze specifieke risico’s met de daaruit potentiële gevaren – een ontploffende gaswolk t.g.v. de doorboring door een afgebroken wiek - als de Gasunie die met zijn Europees gastransport net inmiddels een 50 jarige reputatie heeft opgebouwd op het gebied van veiligheid.

Zo ziet U maar weer, nagenoeg nutteloze en subsidie slurpende windmolens zijn belangrijker dan de veiligheid van een hoofdgastransportleiding naar Engeland omdat windmolens de momentane politieke speeltjes zijn en lieden als Talsma niet meer zijn dan roeptoeters zonder enige technisch inzicht.

Redactie JAS0 reacties :

Een reactie posten