Gasunie vindt geen gehoor

Datum:
 • woensdag 30 maart 2016
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Hollands Kroon - Breezand - De Gasunie heeft er bij de provincie Noord-Holland voor gepleit dat de nieuwe turbines in Windpark Westeinde (langs het Noordhollands Kanaal tussen Breezand en 't Zand) op minimaal 76 meter afstand van haar gasleidingen worden gebouwd.

  Martijn Gijsbertsen

  Pleidooi: windmolens tussen Breezand en 't Zand ver van leidingen bouwen

  Nu is dat nog dertig meter. Zo blijkt uit stukken waarover deze krant beschikt. Gasunie vindt overigens geen gehoor in 'Haarlem' en vangt bot: de provincie heeft de eigenaren/exploitanten van het windpark vergunning verleend voor het vervangen van zeven windmolens op hun huidige plek. Voor het vergroten van de afstand tussen de turbines en gasleidingen, bedoeld om vermeende veiligheidsrisico's in te dammen, bestaat volgens het provinciebestuur 'geen wettelijke basis'.

  Explosiegevaar 

  Bovendien meent de provincie dat de nieuwe windmolens sowieso veiliger zijn dan de bestaande exemplaren. De vrees voor incidenten en zelfs explosiegevaar, ook onder omwonenden, is in haar ogen overdreven: 'Er is geen sprake van een onacceptabel risico voor wat betreft de externe veiligheid.'

  Mastbreuk 

  Er is onder meer onderzoek verricht naar het omvallen van de windmolen door mastbreuk en het vallen of afwerpen van een rotorblad. Die risico's blijken ter plaatse 'zeer klein, maar niet uitgesloten'.

  De kans op het raken van een buisleiding in zo'n situatie neemt bij de nieuwe generatie turbines echter af. Dat is voor de provincie mede reden om definitief groen licht voor vervanging te geven.

  Dat is buurtbewoners, die worden vertegenwoordigd door NLVOW (Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines), een doorn in het oog.

  „De veiligheidssituatie zoals die nu is, is beneden de maat en bedreigend", stelt Wouter Vogelesang, secretaris van die belangenclub.

  Hij vraagt zich af wie de verantwoordelijk draagt en neemt, wanneer zich bij Windpark Westeinde een risicovolle calamiteit voordoet: de eigenaars of provincie.

  Betrokken partijen hebben overigens nog bijna een maand om bezwaar te maken tegen de vergunningverstrekking door Noord-Holland. De verwachting is dat Gasunie en omwonenden daar zeker gebruik van zullen maken.

  NHD  1 reacties :

  h.oldeboom zei

  Dat 'pleidooi' van de Gasunie kan alleen maar gebaseerd zijn op een risicoanalyse welke gestaafd wordt door berekeningen. Dit soort analyse's met berekeningen zijn heel normaal in de energie, chemische, luchtvaart en transport industrie - sterker nog, deze analyse's zijn VERPLICHT. Stelt u zich maar eens voor dat als een wiek afbreekt en een gat veroorzaakt in de nabij gelegen gasleiding. Gas onder een druk van wel 60 bar ontsnapt, mengt zich met de lucht en er ontstaat en gaswolk die gemakkelijk kan ontsteken door de vonkjes in een ontstekingssysteem van een auto c.q. hete uitlaat of ontsteekt uit zichzelf door de inslag van de wiek in de aardgaspijp. Wij herinneren ons toch nog wel de ontplofte gastransportauto in Spanje, een jaar of 10 terug, waar ruim 300 doden vielen - zo vernietigend kan een grote gaswolk zijn die plotsklaps ontsteekt. En dit soort risico's, hoe klein ook, wil Gasunie uitbannen. De provincie vindt dit overdreven. Is dit te wijten zoals gewoonlijk aan een gebrek aan kennis of hebben zij te vroeg de vergunning verleend zonder rekening te houden met de risico's en nemen zij deze risico's onder het mom overdreven op de koop toe om vervolgens af te wentelen op de bevolking?

  Een reactie posten