Na de ijsberen die maar niet willen uitsterven, de koraaleilanden die maar niet willen zinken, de klimaatvluchtelingen die nog steeds onvindbaar zijn, de Noordpool die maar niet wil smelten, de oceanen die maar niet willen koken, de weersextremen die maar steeds niet willen toenemen enz. enz, sneuvelt er weer een klimaatsprookje uit de litanie van milieuangsten … het Great Barrier Reef ligt er gezond bij!

Door Jo Nova

Zestig procent van alle menselijke CO2-uitstoot is sinds 1985 uitgestoten, maar vandaag de dag zijn de koralen gezonder dan ooit.

In 1985 stootten mensen slechts 19,6 miljard ton CO2 per jaar uit, en nu stoten we 37 miljard ton uit. In de tussentijd sleept AIMS duikers duizenden kilometers over de riffen om de koraalbedekking te inspecteren. Dit zijn de meest gedetailleerde onderwateronderzoeken van het grootste rifsysteem ter wereld, en ze laten zien dat de koralen verre van gebleekt zijn, maar juist overvloediger zijn dan we ze ooit hebben gezien.

Zoals Peter Ridd opmerkt: toen het rif het slecht deed, was AIMS blij om de gegevens over het hele rif te combineren, zodat we de ondergang ervan konden betreuren. Maar de laatste tijd splitst AIMS het in afzonderlijke secties en als Peter Ridd de cijfers niet controleerde, wie zou dan weten dat het een record was over de volledige 2.300 kilometer lengte van het rif? En dat kan precies het punt zijn. Zoals Ridd ons eraan herinnert, voorspelde het AIMS-team in 2012 dat de koraalbedekking in de centrale en zuidelijke regio’s zou afnemen tot 5 – 10 procent dekking in 2022. In plaats daarvan bloeit het hele rif met 30 procent.


Recordhoge koraalbedekking op het Great Barrier Reef, 2024. Grafiek. DOEL. Professor Peter Ridd.

Ondertussen gaan de absurde machtspelletjes door

UNESCO dreigt al jaren het rif als bedreigd te bestempelen. Ze zouden er belachelijk hebben uitgezien als ze dit hadden gedaan terwijl de koralen op recordhoogte waren. Maar dat weerhield ze er niet van om toch eerbetoon en voorwaarden te eisen, alsof Australië het rif niet zelf kan beheren. Onze premier had erom moeten lachen en de VN-financiering moeten stopzetten totdat ze zinvol begonnen te worden.

Het veerkrachtige Great Barrier Reef vecht terug


Door Graham Lloyd, The Australian

De UNESCO-aanbeveling dat het Werelderfgoedcomité het rif tijdens zijn bijeenkomst volgende maand niet als “in gevaar” zal bestempelen, is ongetwijfeld een grote opluchting voor de regering geweest, maar er zijn nog steeds veel verplichtingen aan verbonden. Om in de gunst te blijven bij UNESCO moeten regeringen medio 2027 alle kieuwnetvisserij verbieden en nauwlettender toezicht houden op landactiviteiten die zich honderden kilometers landinwaarts vanaf de kustlijn uitstrekken, en nog verder vanaf het rif zelf. Het moet ook de miljarden dollars voor onderzoek en rifbeheer in stand houden.

 Wie bestuurt het land, onze gekozen regering of een buitenlands comité dat in dienst staat van dictators uit de derde wereld?

Helaas hebben de Groenen nog steeds moeite met grote getallen, of überhaupt met getallen:

De Groenen zeggen dat het besluit van UNESCO een “triomf is van lobbyen en spin over wetenschap”. “De verbranding van fossiele brandstoffen kookt letterlijk onze oceanen en degradeert mariene ecosystemen over de hele wereld, en nergens anders is dit meer gepolitiseerd dan op het Great Barrier Reef”, zegt Groenen-woordvoerder senator Peter Whish-Wilson.

En wie politiseert het Great Barrier Reef meer dan de hyperbolische Groenen zelf? Geen wonder dat de Groenen-kiezers het meest verward waren in het AEF-onderzoek.

Tien jaar nadat onze koralen een recordlaagtepunt bereikten, toonde ons onderzoek aan dat de helft van het land niet besefte dat het rif hersteld was. Slechts 3% wist dat de koralen op een recordhoogte waren en bijna de helft van de Groene kiezers had het zo mis als ze maar konden zijn — ze dachten dat de koraalbedekking op een recordlaagtepunt was.

Het volledige AIMS-rapport wordt in augustus vrijgegeven. Er hebben zich zowel voor als na het onderzoek enkele verblekingen voorgedaan en zoals gebruikelijk zullen we pas over maanden weten of er daadwerkelijk koralen zijn gestorven of dat het gewoon de normale huisrenovatie was die koralen ondergaan als ze gestrest raken. Het is gebruikelijk dat koralen de zoöanthellen uitwerpen als de temperaturen veranderen en nieuwere huisgasten binnenlaten die beter geacclimatiseerd zijn. Omdat de zeespiegel bij Queensland 6000 jaar geleden 1-2 meter hoger was en de wereld een stuk warmer was, kunnen koralen duidelijk voor zichzelf zorgen.


Volgens Peter Ridd zijn de grootste bedreigingen voor het rif cyclonen en plagen van doornenkronenzeesterren. Deze plagen lijken echter niet erger te zijn dan jaren geleden.

***

Referentie.

Cumulatieve CO₂-emissies per wereldregio : OWID (de cumulatieve CO₂-emissies bedroegen 687 bt in 1985 en 1.700 miljard in 2022)

***

Bron hier.

***