Afbeelding Shutterstock.

Van een onzer correspondenten.

Nederland heeft afgesproken de CO2-uitstoot te verminderen om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Over die doelen zelf is inmiddels veel discussie. Met name de wetenschappelijke onderbouwing daarvan kraakt en piept aan alle kanten. Toch zet Den Haag door. Daarom geldt vanaf 1 juli 2024 de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM). Dit is onderdeel van het ‘Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit’, een maatregel uit het Klimaatakkoord. Met deze rapportages worden gegevens verzameld om inzicht te krijgen in de hoeveelheid CO₂-uitstoot van werkgebonden mobiliteit. Deze regeling helpt werkgevers bewuster om te gaan met reizen naar en voor het werk, vindt de overheid.

MKB: waanzin ten top. Afschuw over verplichte C02- kilometerregistratie.


Organisaties met honderd of meer werknemers moeten gaan bijhouden hoeveel CO2 hun personeel uitstoot bij zakelijk verkeer en woon-werkverkeer, tot groot ongenoegen van midden- en kleinbedrijven. Niet alleen het aantal afgelegde kilometers moet worden bijgehouden, maar ook het soort vervoermiddel en het brandstoftype dat wordt gebruikt. ‘De kosten en administratieve lasten zijn disproportioneel hoog’, zegt voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland in De Telegraaf. ‘Het is eigenlijk waanzin ten top.’

Er lijkt bijna geen rem te zitten op de hoeveelheid en gedetailleerdheid van data die de overheid vraagt.’


De verplichting geldt voor bedrijven met 100 of meer medewerkers. Werken er op het bedrijf 100 of meer medewerkers dan is men verplicht te rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van de medewerkers. De peildatum voor het bepalen van het aantal medewerkers is 1 januari van het jaar waarover men rapporteert.

Wanneer er sprake is van meerdere KvK-nummers dan moet het aantal medewerkers per KvK-nummer geteld worden. Het rapporteren is dan ook per KvK-nummer.


De ingevoerde gegevens worden door de RVO vanaf 2025 automatisch doorgegeven aan de (regionale) omgevingsdienst. Zij controleren of werkgevers de gegevens op tijd en goed hebben ingediend. Elk jaar moet de rapportage voor 1 juli zijn ingediend van het jaar daarvoor. Vrijwillig aangeleverde gegevens worden niet naar de omgevingsdienst gestuurd. Deze worden alleen gebruikt voor onderzoek, als men daar in het formulier toestemming voor heeft gegeven.

Na het indienen via de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, ontvangen werkgevers direct een rapportage met daarop de ingediende gegevens en de daarbij behorende CO₂-uitstoot. Ook krijgt men hierbij algemene tips en adviezen.

***

Bron o.a. hier.

***