16e Internationale EIKE Klimaat- en Energieconferentie, IKEK-16, 14-15. Juni 2024, Wenen.

We brengen nu geleidelijk de lezingen van onze sprekers in Wenen in het Duits en Engels.

James Taylor is de president van het in Chicago gevestigde Heartland Institute. Hij rapporteert over de vooruitgang in de klimaatkritische politiek en over de manipulaties van de internationale ‘klimaatredders’.

Tip: Maak nu gebruik van de vertaalfunctie van YouTube: druk gewoon op het schroefwiel rechtsonder in de video en selecteer deze in het ondertitelingsmenu.

***