Branchevereniging Techniek Nederland benadrukt, bij monde van hun voorzitter Doekle Terpstra, dat met de invoering van de eerdere verplichte warmtepomp, installatiebedrijven en zelfstandige ondernemers veel geld en tijd in opleidingen hebben gestoken en dat de industrie de productiecapaciteit heeft verhoogd.

‘Door dit besluit komt de hele sector in de problemen’, waarschuwt een verontwaardigde Terpstra. ‘Dit moet echt van tafel.’

Techniek Nederland vindt dit alles onbegrijpelijk.

‘We hebben als sector afspraken gemaakt met de overheid en verwachten van de overheid dat zij die afspraken nakomt,’

zegt Techniek Nederland-voorzitter Doekle Terpstra.

Een bittere pil voor de warmtepompsector.


Dat warmtepompen niet verplicht worden, komt evenwel wel als goed nieuws voor de Vereniging Eigen Huis, die naar eigen zeggen

‘hecht aan het stimuleren van verduurzaming in plaats van het opleggen van verplichtingen’.

Salderingsregeling zonnepanelen wordt ook geschrapt.

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie is ook ernstig teleurgesteld: de uitrol van warmtepompen wordt vertraagd, maar klimaatdoelen blijven wel overeind. Met het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe regering gaat het klimaatbeleid ‘gelukkig niet door de shredder’, stelt de NVDE. De vereniging wijst er daarbij op dat PVV, BBB, VVD en NSC volgens het akkoord vasthouden aan de huidige klimaatdoelen. Dat de partijen een streep zetten door de ‘2026-warmtepompplicht’ is daarbij echter wel een bittere pil voor de warmtepompsector, stelt NVDE-voorzitter Olof van der Gaag.

De salderingsregeling, die het voor eigenaren van zonnepanelen mogelijk maakt om hun eigen energieopwekking ‘weg te strepen’ tegen hun verbruik, wordt alsnog ook geschrapt door het nieuwe kabinet. De coalitie van PVV, NSC, VVD en BBB wil hem zelfs sneller afschaffen dan het kabinet-Rutte IV van plan was.

***

Bronnen o.a. hier en hier.

***