Van een onzer correspondenten.

De plaatsing van drie grote windturbines in de Amsterdamse Noorder IJpolder nabij Oostzaan en Zaanstad lijkt van de baan. Een meerderheid van Provinciale Staten van Noord-Holland ziet bezwaren tegen het omstreden project, dat wél de steun heeft van Gedeputeerde Staten.

Een oproep van GroenLinks, mede namens de gemeente Amsterdam, om het debat uit te stellen, kreeg geen meerderheid.


De Statenleden moesten beoordelen of de turbines, die ruim 20.000 huishoudens in Amsterdam moeten voorzien van stroom, in de omgeving passen en niet te veel gezondheids- en andere schade veroorzaken. Bij een debat in het provinciehuis in Haarlem was er maandag j.l. onvoldoende steun voor een zogeheten ontwerpverklaring van geen bedenkingen op het vlak van ruimtelijke ordening.

De BBB en de VVD, beide deel van de coalitie, hebben ‘te veel bedenkingen’ bij het plan. Ook CDA, PVV, JA21, 50PLUS, SP, PvdD en Forum voor Democratie zijn tegen.

Een omwonende advocaat waarschuwde namens bewoners dat een claim van minstens 4 miljoen euro dreigt voor de veronderstelde waardedaling van woonarken.


Amsterdam Wind, een samenwerking van energieco√∂peraties van inwoners en bedrijven uit de regio Amsterdam, wil de turbines neerzetten langs de Noorder IJplas nabij de snelweg, het havengebied en hoogspanningslijnen. Twee molens zouden volgens de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied een ’tiphoogte’ van 170 meter mogen hebben en de andere 150. De (extra) geluidsoverlast en slagschaduw die de circa zestig woonboten in de buurt overlast zouden bezorgen, blijven volgens de dienst ruimschoots binnen de normen.

Gedeputeerde Rosan Kocken (klimaat en energie, GroenLinks) heeft steeds benadrukt dat de plaatsing belangrijk is om de energiedoelen binnen bereik te houden. Haar VVD-collega Esther Rommel (ruimtelijke ontwikkeling) zei dat het college ‘er nog steeds achterstaat dat we dit aan de Staten hebben voorgelegd’. Zij kon niet zeggen wat er na de stemming gebeurt met bijvoorbeeld de natuurtoets die nog nodig is. Bij een eerdere bespreking toonde een deel van de bijna twintig insprekers zich fel tegenstander, onder meer omdat ze zich onvoldoende betrokken voelen. Zo pleitte wethouder Rosemarijn Dral van Oostzaan tegen de turbines vanwege de ‘enorme consequenties’ voor bewoners van haar gemeente. ‘Dit gaat alle perken te buiten.’

Windturbines vormen een gevaar voor de verkeersveiligheid bij Coentunnel.


Anderen klaagden over de te verwachten geluids- en slagschaduwoverlast of zien negatieve gevolgen voor woningbouwplannen in bijvoorbeeld de Achtersluispolder in Zaandam. Een omwonende advocaat waarschuwde namens bewoners dat een claim van minstens 4 miljoen euro dreigt voor de veronderstelde waardedaling van woonarken.

In een recent advies van Rijkswaterstaat wordt gewaarschuwd dat twee van de windturbines een gevaar vormen voor de verkeersveiligheid op de snelwegen bij de Coentunnel. Een oproep van GroenLinks, mede namens de gemeente Amsterdam, om het debat hierom uit te stellen, kreeg geen meerderheid.

***

Bron hier.

***