Gefeliciteerd!!

Van Henry Pool (Zuid-Afrika).

Beste Pieter,

Van harte gefeliciteerd met het fantastische resultaat van het NSC in de verkiezingen. 20 zetels! Je hebt er voor geknokt!  Ik heb het meeste alles op de voet gevolgd op BVN. Ik was het meest beïndrukt door jouw interview met Tweebeeke op Nieuwsuur. Je hebt haar goed de waarheid verteld. ‘Pardon?’ (Classic). (Zie hieronder.)

 

Wat betreft de stikstof crisis

Ik heb hier reeds een paar artikelen over geschreven. Kijk hier.

Zonder data over meer dan twee eeuwen, kun je eigenlijk niet zeggen dat de natuurlijke stikstofdepositie hoger is dan normaal door het toedoen van de Nederlandse boer en burger. Zelfs indien dit wel waar zou zijn, is het onverstaanbaar dat de NL boer uitgezonderd wordt om ‘uitgekocht’ te worden, terwijl de stikstof uitstoot door het vlieg- en wegverkeer en die van  gewone bedrijven veel groter is. Ik denk dat iedereen ziet wat hier gebeurt. Behalve de PVV en de BBB (NSC?) willen de meeste politieke partijen en de media het land van de boeren en ze hebben allerhande smoesjes om het zo goedkoop mogelijk in handen te krijgen. Kijk ook hier

 

Wat betreft de klimaatcrisis

Er van uitgaande dat het broeikaseffect eigenlijk alleen speelt in de eerste 3 km van de atmosfeer, gerekend van de grond af, heb ik op verschillende manieren berekend dat de opwarming door de CO2 uitstoot van de gehele mensheid inderdaad volgens mij niet veel hoger dan 0,3 graden Celsius kan zijn, vergeleken met 70 jaar geleden. Ik zie ook aanduidingen dat door verbetering van meet methodes en het opslaan van meetresultaten in computers e.d, er sinds 70 jaar geleden daar nog een verdere +0,3 bij komt. (Kwik reageert met zekere soorten glas en met tijd kan dit dus een uitholling veroorzaken die uiteindelijk leidt tot iets lagere resultaten vergeleken met de huidige meet methode). De rest van de verdere mondiale opwarming komt volgens mij door natuurlijk processen die over het algemeen niet bekend zijn, maar er wel altijd al zijn geweest. Vooral door meer vulkanische activiteiten van de aarde zelf. Dit verklaart dan ook het smelten van ijs in het noordpool gebied. Ik heb geprobeerd om dat hier en hier uit te leggen:

Ik wil er ook graag op wijzen dat meer CO2 voor betere oogsten zorgt en de planten er ook meer droogtebestendig van raken. Het is algemeen bekend dat in de kassen van het Westland er CO2 wordt toegevoegd om grotere oogsten te krijgen. Wat dit betreft, vond ik de video van professor Happer heel toepasselijk (Ik heb een vertaling van deze video in het Nederlands gemaakt en die is van mij beschikbaar.)

Samenvattend, wat betreft het klimaat, is het inderdaad veel logischer om aan te passen bij de natuur – b.v door betere en hogere dijken – dan om miljarden Euro’s te gaan besteden aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Met een aantal vrijwilligers kun je ook het bos ingaan om ongewenste indringers vanwege hogere stikstof neerslag, te verwijderen.

Wat betreft de energie transitie

Let erop dat het volgens mij niet nodig is om kolencentrales helemaal te sluiten. Veel beter is het om ze om te bouwen op gas, wat reeds tot een 50% vermindering van CO2-uitstoot leidt. Of met de nieuwe technologie betreffende kernenergie, wordt het misschien ook gauw mogelijk om een aantal SMR’s in de kolencentrale te zetten, zodat je nog steeds het bestaande distributienetwerk van opgewekte stroom kunt gebruiken. Deze SMR’s gebruiken Helium gaskoeling. Zie hier. 

Ik hoef er zeker niet meer op te wijzen dat windenergie een flop gaat worden. Siemens dreigt failliet te gaan en het bouwen van die molens op zee wordt steeds duurder en duurder. Voor meer zonneweides heeft NL gewoon geen ruimte meer en bovendien geven die zonnepanelen geen stroom af als de zon niet schijnt. De opslag van energie in waterstof is ook een luchtkasteel. Waterstof is een heel gevaarlijk gas en er zijn al grote ongelukken mee gebeurd. Gewoon gas en kernkracht gaan het dus uiteindelijk wel winnen van kolen en hernieuwbare energie. Gas van de Noordzee moet dus nog steeds een prioriteit voor Nederland zijn.

Als u zich de inhoud van deze brief ter harte neemt, zult u van de miljarden die vrijkomen door minder acht te slaan op het advies van de klimaatalarmisten, meer geld kunnen toewijzen aan de waterschappen, de zorg, het onderwijs en het oplossen van de woningnood.

Wat het asielprobleem aangaat, ben ik van mening dat Nederland te vol is. Er kunnen gewoon niet nog meer mensen bij. Wat dit betreft zou ik proberen om te kijken of Nederland niet iets kan regelen met Duitsland waar er toch nog wel veel meer ruimte voor vluchtelingen beschikbaar is.

Wat betreft de Islam ben ik het toch iets eens met Geert Wilders dat deze godsdienst in de praktijk wel discrimineert tegen vrouwen. Daarom, net zoals destijds met de apartheid hier in Zuid-Afrika, mogen wij niet de andere kant op kijken als er openlijk tegen vrouwen wordt gediscrimineerd. Sexisme is net zo verkeerd als racisme.


Wat betreft het kiezen van een eerste minister

Nederland heeft nog nooit een vrouwelijke premier gehad en ik denk dat een vrouw toch een pluspunt kan  wezen om de gemoederen tussen mensen en partijen te sussen. Maakt voor mij niets uit van welke partij.

Ik wens u heel veel succes.

Henry Pool (in Zuid-Afrika)

***