Hof van Justitie van de Europese Unie: Hoofddoekverbod is rechtmatig

Datum:
 • dinsdag 28 november 2023
 • in
 • Categorie: ,
 •  Hoofddoekverbod is rechtmatig
  Hof van Justitie van de Europese Unie: Hoofddoekverbod is rechtmatig


  (Vertaling: E.J. Bron)

  Ambtenaren mag het dragen van een hoofddoek verboden worden. Dat heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie bevestigd. Ook in de privé-economie mag vrouwen het dragen van de religieuze hoofdbedekking verboden worden.

  Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft beslist dat autoriteiten hun werknemers het dragen van een hoofddoek of andere zichtbare tekens van religieuze overtuiging op de werkplek mogen verbieden. Het gerechtshof oordeelde dat zo´n regeling niet discriminerend zou zijn, op voorwaarde dat ze het scheppen van een “volledig neutraal bestuur milieu” zou dienen en “algemeen en zonder verschil op het hele personeel” zou worden toegepast. Het zou echter noodzakelijk zijn dat de regeling zich zou beperken tot het “absoluut noodzakelijke”.

  Het Hof van Justitie van de Europese Unie velde dit vonnis in een zaak uit België. De stad Ans had een islamitische medewerkster het dragen van een hoofddoek tijdens haar werk in de openbare dienst verboden, wat voor de vrouw aanleiding was om een klacht in te dienen bij de rechtbank voor arbeidszaken in Luik vanwege discriminatie en schending van haar geloofsvrijheid. De rechtbank legde de zaak voor aan het Hof van Justitie van de Europese Unie om voor een principiële oplossing te zorgen.

  Het gerechtshof benadrukte dat een openbare instelling het verbod op het zichtbaar dragen van religieuze overtuigingen ook op de werkplek met publiek verkeer of over het algemeen voor haar werknemers zou kunnen toestaan. Beslissend zou echter zijn dat het doel op coherente en systematische wijze gevolgd zou worden en dat de getroffen maatregelen zich tot het “absoluut noodzakelijke” zouden moeten beperken. De controle of aan deze eisen voldaan zou zijn, zou in handen liggen van de nationale rechtbanken.

  Vorig jaar had het Hof van Justitie van de Europese Unie het ook aan ondernemingen toegestaan om medewerksters en medewerkers het dragen van een hoofddoek te verbieden, op voorwaarde dat de regeling gelijkmatig op het hele personeel zou worden toegepast.

  Bron:
  apollo-news.net

  Vertaald uit het Duits door:
  E.J. Bron
  (www.ejbron.wordpress.com)

  0 reacties :

  Een reactie posten