ECBTrouwe lezers zullen het citaat van Václav Klaus (rechts boven), voormalig president van Tsjechië, al vele malen hebben gezien en herkennen:

Wat wordt bedreigd: het klimaat of de vrijheid?

Dit citaat is de subtitel van van zijn boekje: Blauwe planeet in groene kluisters. 

Maar het is al weer lang geleden dat dit boekje is verschenen. En de impliciete waarschuwing die in deze vraag ligt besloten, heeft de opkomst van een klimaatbeleid, dat astronomische bedragen kost, geen aantoonbaar effect heeft op de natuurlijke klimaatverandering, en zich hoe langer hoe meer in de haarvaten van onze samenleving nestelt, niet mogen verhinderen.

Toen Havel deze – profetische – woorden opschreef, konden nog weinigen zich de talloze vrijheidsinperkingen voorstellen. Bijvoorbeeld: de verscherpte overheidscontrole op de CO2-uistoot van bedrijven, de belasting op CO2-emissies, de propaganda voor een beperking van de vleesconsumptie en het vliegverkeer, de propaganda voor een persoonlijk CO2-budget, enz. enz.

***

Onlangs werd de nieuwste stap tot staatsinmenging in de vrijheid van investering aangekondigd: de ECB gaat boetes uitdelen aan banken die klimaatrisico’s nemen.

Dit schreef Nieuw Rechts erover:

ECB gaat boetes uitdelen aan banken die klimaatrisico’s nemen

Marit Nubé

De Europese Centrale Bank (ECB) gaat beginnen met het handhaven van de klimaateisen in de financiële sector. Banken die klimaatrisicovolle leningen verstrekken kunnen dan fikse boetes verwachten. D66-minister Sigrid Kaag wil ook dat Nederlandse banken komen met een verplicht klimaatactieplan.

Voor het einde van 2024 moeten banken een goede risicoanalyse van hun klimaat- en milieuplannen inleveren bij de Europese Centrale Bank. Als de banken dat niet doen, zal dat fikse gevolgen hebben. De ECB zal dan namelijk beginnen met het uitdelen van boetes en sancties tegen deze banken.

“We verwachten dat banken hun klimaat- en milieurisico’s op dezelfde manier beheren als ieder ander materieel risico waaraan ze zijn blootgesteld”, zei ECB-bestuurslid Frank Elderson dinsdag in Brussel.  Tegen 2050 wil de Europese Unie klimaatneutraal zijn, en dus is er werk aan de winkel.

In maart had nog maar 60 procent van de banken een ‘klimaatstresstest’ ontwikkeld. En ook nu nog, ruim een half jaar later, hebben niet alle banken een klimaatplan ingeleverd bij de ECB.

Daarom is de ECB begonnen met het uitdelen van periodieke boetes die banken krijgen opgelegd als er voor een bepaalde deadline niet alle eisen zijn ingewilligd. Hoe langer de banken niet voldoen, des te verder de boete oploopt. De eerste datum is al verstreken in maart. Om hoeveel banken het gaat en hoeveel geld ermee gemoeid is, kon een woordvoerder niet vertellen aan De Telegraaf.

Verplicht klimaatactieplan

In maart meldde minister van Financiën, Sigrid Kaag (D66), al dat ze wil banken kunnen dwingen tot een ‘verplicht klimaatactieplan’ per wet. Ze vindt dat de financiële sector reeds lof en waardering verdient voor zijn inspanningen op klimaatgebied. Maar wel vindt ze de plannen van banken te weinig concreet. Bovendien is het onduidelijk in hoeverre de huidige plannen zullen bijdragen aan de terugdringing van de CO2-uitstoot, aldus Kaag.

Daarom schrijft Kaag in een Kamerbrief dat ze de overstap wil maken van een ‘vrijwillig actieplan’ naar een ‘verplicht klimaatactieplan’ onder banken. Volgens haar is integrale wetgeving een goede oplossing: ‘De lat wordt voor iedereen op dezelfde hoogte gelegd.’ Het kabinet ging deze mogelijkheid verkennen.

***

Eduard Harinck van Clintel informeerde bij de DNB wat dit betekende:

Kunt u een tipje van de sluier oplichten; velen met mij hebben geen idee van  wat hier bedoeld wordt. Hoe staat DNB hier tegenover? Wie kan mij vertellen wat ‘klimaatrisicovolle’ leningen zijn?

***

Antwoord van de DNB:

Beste heer Harinck,

Hartelijk dank voor uw e-mail over het bericht van de ECB. U wilt graag weten wat klimaatrisicovolle leningen zijn en wat het standpunt van De Nederlandsche Bank (DNB) is met betrekking tot onderstaand nieuwsbericht. Ik informeer u graag hierover.

Klimaatrisicovolle leningen

Klimaatrisicovolle leningen van banken zijn leningen die een hoger risico hebben om niet terugbetaald te worden als gevolg van de klimaatverandering en de energietransitie. De klimaatverandering brengt twee soorten risico’s mee voor financiële instellingen. Dat zijn fysieke risico’s en transitierisico’s.

  • Fysieke risico’s: risico’s van schade door extreme weersomstandigheden zoals langdurige droogte, overstromingen en stormen. En schade door meer geleidelijke veranderingen in het klimaat en milieu, zoals lucht-, water- en bodemvervuiling, watertekorten, biodiversiteitsverlies en ontbossing, stijgende temperaturen, stijgende zeespiegels, veranderingen in landgebruik, vernietiging van biotopen en schaarste van hulpbronnen.
  • Transitierisico’s: de risico’s van verlies en schade, direct of indirect, in de overgang naar een koolstofarmere en milieuvriendelijkere economie om de klimaatopwarming te beperken. Deze risico’s kunnen voortvloeien uit een relatief abrupte invoering van klimaat- en milieubeleidsmaatregelen, door technologische vooruitgang of door veranderingen in het marktsentiment en marktvoorkeuren.

Standpunt DNB

Klimaatverandering staat hoog op de agenda van DNB. In ons toezicht letten we scherp op de risico’s van de klimaatverandering én de energietransitie om de opwarming van de aarde te beperken. We vragen financiële instellingen daarop actie te ondernemen. Als centrale bank nemen we de klimaatverandering mee in ons monetaire beleid en onze adviezen aan de regering. En we willen de vergroening van het financiële systeem stimuleren.

Meer informatie vindt u via deze link: Groene economie (dnb.nl).

Ik hoop dat het zo duidelijker is voor u. Heeft u naar aanleiding van deze e-mail vragen? Neem gerust nogmaals contact met ons op.

Met vriendelijke groet,
Team Publieksvoorlichting

***

Commentaar van prof. Kees de Lange:

Als de premissen verkeerd zijn, is de voorgestelde remedie dat vrijwel altijd ook. DNB heeft geen kennis over klimaat, en zou er verstandig aan doen te zwijgen.

***