Foto Shutterstock.


Van een onzer correspondenten.

Om lithium te winnen voor de elektrische auto, wordt het leefgebied van inwoners van Argentinië, Chili en Bolivia verwoest, stellen Pia Marchegiani en Marius Troost in de NRC. Zij schrijven:

‘Door de stijgende vraag naar elektrische auto’s stijgt de wereldwijde vraag naar lithium enorm. Naar sommige schattingen met wel zo’n 750 procent. En laat nou meer dan de helft van de wereldwijde voorraad lithium in de kwetsbare natuurgebieden van Chili, Argentinië en Bolivia liggen. Geen wonder dat dit tot grote zorgen leidt bij de lokale bevolking. Want lithiumwinning is omstreden: net als met alle mijnbouw is de impact ervan op de lokale omgeving enorm. De productie van een kilo lithium uit de zoutvlakten van Argentinië kost honderden tot duizenden liters water, op plekken waar water uiterst schaars is. Dit gaat ten koste van landbouw en drinkwater. En tegenstrijdig genoeg gaan tegelijk ecosystemen verloren die juist CO2 opvangen en omzetten in zuurstof, wat zo de klimaatcrisis alleen maar verergert.’

Het is ook oneerlijk, vinden de schrijvers. Want de plaatselijke bevolking zul je niet in Tesla’s zien rondrijden. Enige mijnbouw zal nodig blijven, maar duurzame mijnbouw is volgens de schrijvers een mythe. Ook voor onze elektrische auto’s – net als voor die op benzine en diesel – wordt een prijs betaald, helaas vaak uit ons zicht.

***

Voor het hele artikel zie hier.

***