Doorgerekend?

Datum:
 • donderdag 30 november 2023
 • in
 • Categorie:
 •  Allereerst is het ronduit ZIELIG (!) om te zien hoe linkse mensen/partijen met hun totaal onverwachte, maar uitermate terechte verlies omgaan.
  Doorgerekend?


  (Door: Drs. E.N. Schilder)

  Allereerst is het ronduit ZIELIG (!) om te zien hoe linkse mensen/partijen met hun totaal onverwachte, maar uitermate terechte verlies omgaan. Timmermans, Kaag, Klaver, (uils)Kuiken, Marcouch (zogenaamd door een vraag van zijn zoontje… wat – net als bij Yasser Klaver – zijn gluiperige onbetrouwbaarheid verklaart) zijn vanaf minuut één bezig met stemmingmakerij, bangmakerij, tweedeling en OPRUIING! Precies zoals we dat al jarenlang van deze ‘keurige’ ‘deug’mensen gewend zijn natuurlijk, want als u ‘aan de ‘goede kant’ staat (leest u: onder toezicht en curatele van de misdadige VS en de criminele EU) is alles klaarblijkelijk toegestaan. Anderzijds wordt uiteraard meteen de haat, racisme en nazi-verwijzing-kaart getrokken. OPRUIING ten top derhalve, maar Nieman(d) die ingrijpt uiteraard… Terwijl Gideon van Meijeren precies vanwege DIE beschuldigingen terechtstaat… en derhalve moet vallen. Zoals gezegd: het is niet meer dan een ronduit zielige vertoning van zielige, geestelijk zwakke (allemaal tezamen even heel diep inademen), uitermate rancuneuze en volstrekt onbetrouwbare sujetten.

  Bij WNL op zondag zit de altijd ‘betrouwbare’ Johan Remkes. Diezelfde Remkes die naar verluidt zo van kleine kinderen en een ferm slokje alcohol houdt. Remkes heeft het er bij WNL over dat de PVV, BBB etc. NIETS doorgerekend hebben… De afgelopen DERTIEN jaar echter hebben wij mogen aanschouwen wat de VVD, D66, CDA en CU allemaal hebben ‘doorgerekend’. Met name wat de VVD/Rutte en de lichtpunten van D66 (Kaag, Jetten en Ollongren) zogenaamd hebben ‘doorgerekend’… vandaar dat Yeşilgöz nu de verkeersboetes NÒG verder wil verhogen om de NWO/VN/NAVO/EU hobby’s en daarmee de geslagen KRATER (!) in de zogenaamd ‘doorgerekende’ ‘begroting’ een beetje te dichten?

  Zo heeft Rutte een jaarlijks vast lidmaatschap (van hemzelf, de Oranjes en zijn andere fascistische vriendjes) van ÒNS belastinggeld aan het WEF ‘doorgerekend’. Heeft Jetten van ÒNS belastinggeld ruim vierendertig MILJARD aan leugens, luchtfietserij en complete onzin ‘doorgerekend’. Heeft Kuipers (héél toevallig óók D66!) de afbraak van de zorg in het algemeen en onze ziekenhuizen en het verplegend personeel in het bijzonder, ook ‘doorgerekend’. Heeft Kaag van ÒNS belastinggeld driehonderd (!) miljoen aan Beiroet ‘doorgerekend’ en hebben Rutte en Ollongren MILJARDEN (!) aan Oekraïne ‘doorgerekend’. En idem geldt uiteraard voor de talloze ‘vluchtelingen’ waar geen banen voor zijn en waar geen huisvesting voor is. DoorGErekend…? Nee! Dit is namelijk allemaal ‘doorBErekend’. DoorBEREKEND aan ú! Aan de belastingbetaler! Want iedereen weet tenslotte hoe gemakkelijk het voor linkse parasieten is om ANDERMANS (!) geld in een kunstmatig aanblijvende crisis-, oorlogs- en klimaat-echoput te storten!

  Als al die onzinnige uitgaven per direct geschrapt worden en voor de Nederlandse bevolking gebruikt worden (belastingverlaging, herstelbetalingen en wederopbouw van de schade in Groningen, Limburg van de toeslagenschandalen bijvoorbeeld), hoeft er niets doorgerekend te worden! Dan is dat sowieso ALTIJD een win-win situatie.

  YouTube moet ècht verboden worden!

  * YouTube maakt een belangrijk deel uit van de WHO-corona-‘vaccinatie’-genocide op de mensheid. Hoe is het anders mogelijk dat de persconferentie, gegeven door de gekozen Europarlementariërs Marcel de Graaff (FVD) en Joachim Kuhs (AfD), waarin zij schokkende onthullingen deden over de covid-‘vaccins’, door YouTube wordt geblokkeerd? Is dit het YouTube ‘beleid’ waarbij de misdaden en leugens rondom de ‘vaccinaties’ en de opvattingen en onderzoeken van de politieke oppositie nog steeds verwijderd worden, omdat de waarheid nu eenmaal NIET naar boven mag komen? Of komt dit vanuit de EU (en derhalve von der Leyen) en haar criminele gevolg zèlf? Mogelijk onder het kopje ‘Digital Services Act’ (DSA)? Maar met hetzelfde doel: namelijk de misdaden en leugens rondom de ‘vaccinaties’ en hun (EU-dictatuur) misdaden maskeren en anderzijds de politieke oppositie te onderdrukken? Ofwel: ordinaire censuur door een dictatoriaal NWO/WEF/EU ‘beleid’?!
  Elon Musk, zou u A.S.A.P. een alternatief kunnen ontwikkelen als WÈL open tegenhanger van YouTube?

  MÀG rechts wel regeren?

  Men lijkt wederom alles in te zetten (opruiende partij’leiders’ in samenwerking met de mainstream media: tv-programma’s, praatprogramma’s, indoctrinatie-(spel) shows etc. etc. )om een rechtse kabinetsvorming tegen te werken. Meteen aan te sturen op herverkiezing zelfs…! Waarbij ik stilletjes hoop dat dan nòg meer mensen (eindelijk eens!) wakker worden en stemmen op rechtse partijen!

  Elke stem op links is namelijk een stem op uw eigen ondergang! Een stem op voorrang voor nieuwkomers op de woningmarkt en op nòg meer geïmporteerde islam/antisemitisme! Gezien het beleid van afgelopen jaren, waarin er door de NWO/VN/WHO/EU bevolen (!) spoedwetten werden doorgevoerd, kunnen die per direct weer ontbonden worden. Sterker nog: men zou met spoed een wet kunnen installeren, waarin géén meerderheid of coalitie nodig is om te regeren. “Regeren met wisselende meerderheden” bestaat overigens al. Daarin zou een met spoed her in te voeren bindend referendum een fantastische optie kunnen zijn. Dan bepaalt het volk namelijk ècht wat er dient te gebeuren en wordt ‘beleid’ NIET bepaald door de ongekozen EU-dictators of externe private ondernemingen als de VN, WHO of het WEF …waarmee Rutte ‘bindende afspraken’ heeft laten vastleggen! Ontbinden al die contracten en NIKS, geen boetes, helemaal NIETS betalen! NIET onderhandelen met bewezen criminelen en oorlogsmisdadigers derhalve!
  En bedrijven die collaboreren met het WEF onteigenen, of op z’n minst – en zeg dit voort! – daarvan NIETS meer kopen! Ik doel hiermee op onder andere Heineken en Philips en zo zijn er nog meer. Go WOKE, go broke! Go WEF, go death! Zakelijk bedoel ik dan.

  Alternatieven voor CBDC?

  CBDC staat voor Central-Bank (!) Digital Currency. Ofwel, digitaal geld van de Centrale Bank (!). Het zou DE oplossing voor het probleem zijn …maar voor welk probleem dan? Wat lost een digitale munt op wat niet met contant geld kan worden betaald? Het enige ‘voordeel’ wat daar aan zit, is NIET in ÚW voordeel of belang, maar in het voordeel en belang van de dictatoriale NWO/EU. Voorbeelden te over vanuit China en Canada waar middels de ‘spoed’- ‘corona’-digitale ID de bankrekeningen van de protesterende truckers, opstandelingen en participanten werden geblokkeerd of zelfs eenzijdig ‘bevroren’/afgesloten. Dat is overigens ook in Nederland gebeurd. Onder andere bij Willem Engel en Jeroen Pols. In China was men binnen een bepaalde straal van de Centrale Bank zelfs INEENS (!) drager van het corona-virus en werd men op basis van een rood kruis op de mobiele telefoon de toegang geblokkeerd. Men werd derhalve met één druk op de knop – DIGITAAL ! – de mogelijkheid ontnomen om nog contant geld op te nemen. En precies dàt zijn de gevaren van de door uw strot geduwde (door de EU en NSDAP66-Pennywise voor u bepaalde) digitale ID en CBDC! Naast dat men u – de overheid middels de banken – ook kan dwingen geld uit te geven aan slechts bepaalde producten, of zelfs een blokkade kan zetten op de aanschaf van bepaalde producten. Zelfs financieel ‘straffen’ (uitgevoerd door de bank!) in opdracht van de overheid (‘politieke’/extremistische ‘deug’ partijen, belastingdienst? NCTV? burgemeesters? Verkeersboetes?) kunnen met één druk op de knop geregeld worden. Willen wij dat? Accepteren wij dergelijke Chinese, Canadese en EU-overheidsterreur?

  Het alternatief heeft u al in/voor handen: namelijk contant geld. Als wij onderling afspreken dat wij het huidige contant geld onderling (dus zonder toezicht en tussenkomst van collaborerende banken) blijven gebruiken, hebben zij geen enkele mogelijkheid u te dwingen tot de CBDC. Het is derhalve raadzaam zoveel mogelijk contant geld te genereren en dat als (het enige echte!) ruilmiddel te hanteren. Zo zet u banken als de Rabobank (die nog steeds WEF/Barbara Baarsma gerelateerd zijn) buiten het NWO/EU/WEF spel. Het enige wat u NIET moet doen, is uw contant geld op uw bankrekening gaan zetten, want dan laten zij het ‘verdwijnen’ en raakt het uit omloop. En dan nog: verdwijnt de contante euro? Gaan we over op de Zloty, Roebel, kralen, spiegeltjes, knikkers… Het maakt niet uit wat wij onderling afspreken. Als de PVV/FvD/BBB of welke partijen dan ook gezamenlijk een van de Centrale Bank-terreur onafhankelijke eigen (!) bank installeren, is uw geld en uw vrijheid veilig. NIEMAND heeft namelijk verantwoording af te leggen aan de ongekozen (!)/WEF-benoemde (!) EU ‘leiders’. Laat staan aan hun onderdrukking en vrijheid berovende instanties/‘tools’ als banken. En nee, een ‘oplossing’ bieden voor een daarbij bedacht ‘probleem’ heeft geen enkele rechtsgeldige waarde! Getuige de vrijspraak van ON!

  Universitair ‘docent’…???

  * Nog zo’n medewerker aan de prik-genocide: Universitair ‘docent’ Bastiaan Rutjens schrijft in het Financieel Dagblad dat het wantrouwen in de wetenschap oprukt. Goh zeg, gek hè? “Veel ‘sceptici’ zien wetenschappers als deel van de bestuurlijke elite, die op grote afstand van hen staat”, schrijft hij. Nou ja zeg, hoe zou DÀT nou toch komen…? ‘Onderzoekers’ breken zich volgens hem zelfs het hoofd over de vraag waarom een deel van de bevolking de over-evident (onder andere uit voormalig WOB-, nu WOO-verzoeken aangetoond!) corrupt gebleken/door minister de Jonge aangestuurde/GEDWONGEN (!) ‘wetenschap’ niet meer accepteert… “Van ‘klimaatontkenners’ die IPCC-rapporten negeren (waarvan ú moet weten dat juist de VN in haar IPCC-rapport – aangetoond ! – maar liefst DRIEËNVIJFTIG van de VIER-ENVIJFTIG studies/ onderzoeken keihard heeft GENEGEERD!) en er slechts één heeft uitgepikt die hun klimaat-leugens (ook wel het narratief genoemd) ondersteunt, tot boeren die de stikstof-MODELLEN (daar gaan we weer) van het zogenaamd zo ‘betrouwbaar gebleken’ RIVM in twijfel trekken”… “Of neem corona-sceptici die zich niet lieten vaccineren”, schrijft Rutjens.

  Nu weet ik dat veel mensen te naïef zijn (en naïef betekent DOM! meneer Rutjens!) om ècht onderzoek te doen en hardnekkig de andere kant op blijven kijken dan àndere (NIET door de overheid betaalde, en derhalve NIET-onafhankelijke/neutrale) wetenschappers – waarvan diverse door hun wetenschappelijk onderzoek en uitvindingen (waaronder de PCR-test en mRNA injecties zelfs NOBELprijzen hebben gewonnen) – in tegenstelling tot uw zo gewaardeerde flut-‘modellen’, met keiharde bewijzen (!) en metingen (!) komen! Deze (D66? GL? eveneens door VWS gedwongen/financieel ‘gesponsorde’?) ‘docent’ zou alleen al voor zijn naïviteit en totale incompetentie ontslagen moeten worden. DÌT is derhalve het niveau van de mensen die úw en mijn kinderen en kleinkinderen op school ‘doceren’? Maar jongetje Rutjens, een ‘vaccinatie’ neemt u voor uzelf. U kunt ànderen niet met úw ‘vaccinatie’ beschermen. Als u dat ècht nog steeds denkt, is het met uw intellect nog erger gesteld dan ik al dacht. Bedroevend zelfs! Dergelijke DOMME mensen… Ik gun ze werkelijk èlke ‘vaccinatie’ die ze maar kunnen krijgen en ik wil ze die hoogstpersoonlijk (op basis van hùn eigen risico uiteraard – zoals dat de afgelopen keer onder Hugo de Psycho ook is gebeurd ) nog zèlf toedienen ook. Met liefde!
  Dat een blad als FD dit nog durft af te drukken is helemaal absurd! En ik verwijs hier wederom naar de door hen nog altijd genegeerde link van de persconferentie door de Europarlementariërs vorige week!

  Door:
  Drs. E.N. Schilder
  (voor www.ejbron.wordpress.com)

  0 reacties :

  Een reactie posten