Gezondheidsrichtlijnen van de WHO worden gewijzigd: dit wordt voorgesteld

Datum:
 • dinsdag 10 oktober 2023
 • in
 • Categorie: ,
 •  Oftewel: mensenrechten en vrijheden moeten worden geschrapt uit de Richtlijnen.


  Robin de Boer 10-10-2023WHO

  Luister naar dit artikel
  NineForNews.nl
  00:00 / 01:49

  In de Internationale Gezondheidsrichtlijnen van de WHO staat nu nog dat ze uitgevoerd zullen worden met volledig respect voor de waardigheid, mensenrechten en fundamentele vrijheden van personen.

  De WHO wil deze principes letterlijk schrappen. In plaats daarvan moeten de Gezondheidsrichtlijnen worden gebaseerd op de principes van ‘billijkheid, inclusiviteit en samenhang’.

  Oftewel: mensenrechten en vrijheden moeten worden geschrapt uit de Richtlijnen.

  Adviezen zijn niet langer ‘niet-bindend’

  Wat wordt nog meer voorgesteld? Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen (FVD) zocht het op. Adviezen zijn niet langer ‘niet-bindend’. Woorden als ‘non-binding’ (niet-bindend) worden simpelweg geschrapt.

  Er wordt zelfs een heuse ‘noodcommissie’ voorgesteld die maatregelen van lidstaten teniet kan doen en bindende maatregelen kan opleggen.

  En verder: het is de bedoeling dat de WHO op wereldniveau meer mogelijkheden krijgt om ‘mis- en desinformatie’ te bestrijden.

  Forse toename van de macht

  Ook worden voorstellen gedaan om ‘informatieverspreiding’ via ‘passende boodschappen’ op te leggen aan landen.

  Opmerkelijk: tot de gezondheidsproducten die de WHO kan inzetten, behoren ‘vaccins’, maar ook ‘genbehandelingen’.

  De voorstellen behelzen een forse toename van de macht van de WHO, inperking van de nationale soevereiniteit van de lidstaten, omvangrijke nieuwe bureaucratie, en meer censuur, schreef De Andere Krant eerder over de aangekondigde wijzigingen.

  NineForNews.nl


  1 reacties :

  Anoniem zei

  Moeten we als burgers al die smeerlapperij van WHO, WEF, VN, EU blijven pikken? Al onze vrijheden worden ons afgenomen en de Nederlanders ondergaan het gelaten.

  Een reactie posten