Minder problematische schulden in Hollands Kroon dan voorgaande jaren, preventie loont

Datum:
 • vrijdag 29 september 2023
 • in
 • Categorie: ,

 • HOLLANDS KROON - ANNA PAULOWNA Het lijkt erop dat de aanpak van Hollands Kroon op het gebied van schulden werkt: het aantal preventieve hulpvragen is gestegen terwijl het aantal hulpvragen met problematische schulden juist afnam.


  Lars van der Bel  29-9-2023  Die conclusie trekt de gemeente in een rapportage over de cijfers van de schulddienstverlening over 2022. De cijfers geven inzicht in de situatie van de schuldenaren en welke schuldeisers daar veelal tegenover staan.


  Binnen die patstelling, met aan de ene kant een eiser die graag geld terugziet en aan andere kant een burger in grote betalingsproblemen, opereert de schulddienstverlening van de gemeente als bemiddelaar. Het doel ervan is een billijke oplossing voor beiden. Voor de eiser betekent het dat deze in ieder geval nog een deel van zijn geld terugziet. Voor de schuldenaar betekent het een periode onder toezicht en met alleen budget voor het strikt noodzakelijk. Het is constructie die een eiser de nodige zorgen scheelt, net als kosten voor juridische dienstverlening. De schuldenaar en ook de maatschappij hebben hier baat bij omdat het een burger in armoede scheelt; iets dat doorgaans gelijk staat aan een ongezonde leefstijl en daarmee hogere zorgkosten.


  De looptijd bij die regeling is halverwege dit jaar verkort van 36 naar 18 maanden. De gemeente Hollands Kroon heeft voor de mensen die onder de oude regeling vielen een oplossing kunnen vinden waardoor ook voor hun traject een oplossing is gevonden.

  Nederlander


  Uit de cijfers blijkt dat het aantal hulpvragen over de jaren toeneemt: vroegen in 2019 nog 122 mensen om hulp bij de gemeente, vorig jaar waren dat er 227. Wat over de gemiddelde schuldenaar in Hollands Kroon te zeggen valt: grote kans dat hij een alleenstaande man van middelbare leeftijd is met een Nederlandse nationaliteit, woonachtig in een huurwoning, met een inkomen afhankelijk van uitkeringen. Verhoudingsgewijs zijn er wel veel mensen met een buitenlandse nationaliteit aanwezig onder de schuldenaren terwijl er relatief gezien ook mensen met kinderen oververtegenwoordigd zijn onder de hulpvragen. Meest voorkomende schuldeisers zijn de Belastingdienst, incassobureau Intrum Justitia, EDR incasso, CJIB en de gemeente Hollands Kroon.


  Behalve dat de schulddienstverlening van Hollands Kroon in 85 procent van de gevallen een regeling weet overeen te komen tussen schuldenaar en schuldeiser, is er meer goed nieuws te melden. Zo was in 2020 nog 35 procent van de hulpvragen op schuldsanering gericht terwijl dat nu nog maar 25 procent is. Door de energiecrisis van afgelopen jaren sluit men op het gemeentehuis niet uit dat het aantal hulpvragen in absolute aantallen nog iets zal toenemen. Mensen met betalingsproblemen worden daarom ook op het hart gedrukt zich vooral vroeg te melden, zodat de er vanuit preventief oogpunt gehandeld kan worden en mensen niet direct zijn overgeleverd aan een ondertoezichtstelling.  Noordhollands Dagblad


  0 reacties :

  Een reactie posten