Raad waarschuwde voor opdracht gemeentesecretaris

Datum:
 • zaterdag 12 augustus 2023
 • in
 • Categorie: , , ,
 •  De hoogste ambtenaar van Castricum zou de € 15.000,- die hij kreeg voor de omstreden wervingsklus moeten teruggeven, vindt de lokale PvdA.


   Redactie  10 augustus 2023

  Het presidium van de Castricumse gemeenteraad had eind mei al bedenkingen bij het gunnen van een wervingsopdracht aan de huidige interim gemeentesecretaris. Dat blijkt uit stukken die de gemeente vervroegd openbaar maakte na berichtgeving door de lokale nieuwswebsite Nieuwsuitcastricum. Drie oppositiepartijen deden begin juni zelfs formeel melding van integriteitsschending. Zij zijn niet tevreden over de conclusies uit het onderzoek dat daarop volgde.

  Nieuwsuitcastricum

  Nieuwsuitcastricum ontdekte recent dat de gemeente Castricum haar eigen interim gemeentesecretaris Wim van Twuijver opdracht had gegeven een opvolger te werven. Daarvoor kreeg hij € 15.000,- via zijn adviesbureau met de naam CTMH. Hiermee geconfronteerd nam de gemeente het standpunt in dat er binnen de regels van de wet is gehandeld. Burgemeester Karen Heerschop, die pas net in dienst is bij de gemeente en dus niet betrokken was bij de totstandkoming van het contract, gaf uiteindelijk aan dat het beter was geweest om meerdere offertes aan te vragen. Dit om elke schijn van belangenverstrengeling of commerciële gunning te voorkomen.

  Presidium sloeg aan

  Uit publicatie van eerder geheime stukken blijkt nu dat er het college al voordat de lokale nieuwssite vragen begon te stellen gewaarschuwd is voor een mogelijke integriteitskwestie. Eind mei werd het presidium, de vergadering van de fractievoorzitters uit de raad, geïnformeerd over het feit dat CTMH de opdracht had gekregen. Uit de stukken blijkt dat meerdere politici direct verbazing en kritiek hebben geuit en dat zij het dringende advies meegaven dit anders te organiseren.

  Integriteitsmelding

  Het college koos er niet voor om op dit advies in te gaan en gaf aan dat er een juridische toets heeft plaatsgevonden waaruit bleek dat er geen bezwaren waren om deze opdracht met een waarde van onder de € 50.000,- rechtstreeks aan één partij te gunnen, zonder dat daar meerdere offertes voor nodig zijn. Drie oppositiepartijen, de PvdA, de VrijeLijst en D66 legden zich daar niet bij neer en maakten op 8 juni een officiële integriteitsmelding. De nieuwe financiële relatie zou volgens hen mogelijk de onafhankelijke advisering door de gemeentesecretaris aan het college in gevaar brengen.

  Wervingsprocedure overgenomen

  Op 14 juni besluit de burgemeester inderdaad een integriteitsonderzoek in te stellen en preventief de regie van de wervingsprocedure over te nemen. Zij zegt tegen Nieuwsuitcastricum dat die keuze is gemaakt ‘om de door de fractievoorzitters aangevoerde schijn van belangenverstrengeling op dat moment verder te voorkomen’. Na afronding van het onderzoek stelde de burgemeester dat het college juridisch juist heeft gehandeld. ‘Achteraf kun je zeggen dat het verstandiger was geweest om de opdracht breder uit te zetten en dus meerdere offertes aan te vragen’, erkent zij.

  'Hellend vlak'

  De genoemde oppositiepartijen zijn nog steeds niet tevreden. Zo schrijft de VrijeLijst op haar website dat het college zich met drogredenen op een hellend vlak begeeft. ‘In onze ogen is er moreel laakbaar gehandeld. Een ambtenaar in tijdelijke of vaste dienst, die tevens eigenaar is van een personeel bemiddelingsbureau, hoort geen opdracht van de gemeente aan dat bureau te geven en mag geen opdracht vanuit de gemeente aan dat bureau accepteren.’

  Teruggeven zegt PvdA

  De lokale partij benadrukt dat het om een aanzienlijk bedrag gaat. ‘Een ambtenaar beloont zichzelf met € 15.000,- voor een klusje van enkele uren. Een werknemer in de gemeentelijke plantsoenendienst moet daar ruim 6 maanden voor werken!’ Ook de PvdA is zeer ontevreden over de beloning en ziet het als een signaal dat het gemeentebestuur moet optreden tegen de externe inhuur van ambtenaren. ‘Het college had nooit een commerciële opdracht mogen aan de man die al op dure inhuurbasis voor het college werkte. Hij liet zich in feite dubbel betalen. Bovendien heeft zijn bureau de opdracht niet afgemaakt. Onze conclusie is dat Van Twuijver de 15.000 euro terug zou moeten geven aan de gemeente.’

  Reactie gemeente

  Een woordvoerder van het college laat weten inhoudelijke bezwaren te zien tegen de conclusies die de oppositiepartijen trekken. Zo werd Van Twuijver feitelijk niet dubbel betaald, omdat zijn uren als gemeentesecretaris na het gunnen van de opdracht zijn teruggebracht. Ook brengt het college in dat de gemeentesecretaris niet in dienst is van de gemeente, maar via een detacheerder de functie vervult. De opdracht voor het werven van een nieuwe gemeentesecretaris is daarnaast niet aan hem als persoon gegund, maar aan CTMH: het bedrijf waar hij directeur-eigenaar van is.

  Binnenlands Bestuur


  0 reacties :

  Een reactie posten