Onthutsend nieuws over de geheimgehouden coronaprikgevaren

Datum:
 • woensdag 16 augustus 2023
 • in
 • Categorie: , , ,
 •  De afgelopen maanden zijn documenten van farma-gigant Pfizer 

  over bewaking van hun geneesmiddelen vrijgegeven.  16-8-2023


  Onthutsend nieuws over de geheimgehouden coronaprikgevaren

  Peter Pilon

  De afgelopen maanden zijn documenten van farma-gigant Pfizer 
  over bewaking van hun geneesmiddelen vrijgegeven. Deze waren 
  opgevraagd door het Europees  Geneesmiddelen bureau (EMA). Die 
  interne Pfizer-documenten tonen aan dat het bedrijf 1,6 miljoen 
  bijwerkingen in bijna elk orgaansysteem heeft waargenomen. Deze 
  1,6 miljoen bijwerkingen, die zijn opgetekend voor meer dan 10.000 
  categorieën van lichamelijk letsel, laten zien dat Pfizer al vroeg op 
  de hoogte was van een misselijkmakend bijwerkingenniveau. Vele 
  daarvan waren zeer ernstig, en zouden in vroeger tijden, vóór de 
  corona schijnpandemie, de injecties onmiddellijk hebben 
  geïnvalideerd. Uit een van de documenten, gedateerd 19 augustus 
  2022, blijkt dat het bedrijf toen al met 508.351 individuele 
  casusrapporten van bijwerkingen bij 1.597.673 gevallen, de kolossale
  omvang van coronaprikschade had waargenomen.
  E

  en derde van de geregistreerde bijwerkingen werd als ernstig geclassificeerd. Dat is ruim boven de veiligheidsnorm, die gewoonlijk aan 15% is gekoppeld. Vrouwen rapporteerden drie keer zo vaak ernstige bijwerkingen als mannen. In 60% van de gevallen werd gemeld: ‘met onbekende oorzaak’ of ‘niet hersteld’, dus veel van de bijwerkingen konden niet als van voorbijgaande aard worden opgevat.

  Het grootste aantal gevallen deed zich voor in de leeftijdsgroep van 31-50 jaar. Bij 92% was er geen sprake van comorbiditeit, dus van complicaties wegens andere aandoeningen. Dit alles kan niet anders dan tot de conclusie leiden dat de coronaprik een wijdverspreide en plotselinge gezondheidscrisis heeft veroorzaakt. Zo’n conclusie is des te meer dwingend omdat wat als ‘vaccin’ wordt gepresenteerd in vrijwel alle opzichten afwijkt van wat eerder een vaccin werd genoemd. Deze misleiding geldt voor de samenstelling ervan (in essentie niet met deeltjes van een niet langer actief pathogeen), de haast waarmee het op de markt werd gebracht (zonder uitvoerige testen, die doorgaans 5-10 jaar in beslag nemen), de recentelijk ontdekte afwezigheid van kwaliteitscontrole en de grootste reclamecampagne in de geschiedenis. Alleen al deze door Pfizer nu vrijgegeven cijfers suggereren dat alle Covid-ziekenhuisopnamen na het eerste coronaprik-carrousel wat betreft diagnostiek heroverwogen moeten worden en dat overheden de aansprakelijkheidsbescherming van de fabrikanten onmiddellijk moet opheffen.

  Een nog recenter document dat door de EMA is vrijgegeven – een appendix van het Pfizer document, gedateerd 21 juni 2022 – is nog schokkender, omdat het de 1,6 miljoen bijwerkingen die door Pfizer zijn waargenomen, uitsplitst per categorie en subcategorie van aandoeningen en schadeletsels. Vele van deze diagnosecategorieën waren zowel zeer ernstig als zeer zeldzaam. Pfizer was bijvoorbeeld op de hoogte van 73.542 gevallen van 264 categorieën vasculaire aandoeningen ten gevolge van de injecties. Er waren honderden categorieën aandoeningen van het zenuwstelsel, met in totaal 696.508 gevallen. Er waren 61.518 ernstige bijwerkingen uit meer dan 100 categorieën oogaandoeningen, wat zeer ongebruikelijk is voor letsel veroorzaakt door een traditioneel vaccin. Ook waren er meer dan 47.000 gehooraandoeningen, waaronder bijna 16.000 gevallen van tinnitus (oorsuizen), die zelfs door  onderzoekers van de gerenommeerde Mayo Clinic in de USA al vroeg als een veel voorkomende en vaak verwoestende bijwerking werd waargenomen. Wat te denken van ongeveer 225.000 gevallen van huid- en weefselaandoeningen. En ongeveer 190.000 gevallen van ademhalingsstoornissen. Zeer verontrustend ook zijn de meer dan 178.000 gevallen van voortplantings- of borstaandoeningen, waaronder aandoeningen die men niet zou verwachten, zoals 506 gevallen van erectiestoornissen bij mannen.  De meer dan 77.000 psychiatrische stoornissen die werden waargenomen ondersteunen het onderzoek van Dr. Peter McCullough, die gevallen observeerde waar psychoses correleerden met de nepvaccinatie. Natuurlijk waren er bijna 127.000 hartaandoeningen, met een scala aan ongeveer 270 categorie­ ën hartbeschadigingen, waaronder – naast myocarditis – veel zeldzame aandoeningen. Er waren meer dan 100.000 bloed en lymfestoornissen, voor beide is er inmiddels een schat aan literatuur die ze in verband brengt met het spike-eiwit. Ook werden er 3.711 gevallen van zowel kwaadaardige als goedaardige tumoren geregistreerd.

  Bij het lezen van wat Pfizer al vroeg wist, is het duidelijk dat niemand de meeste van deze ernstige bijwerkingen kon aanzien voor louter incidentele aandoeningen. Wat Pfizer hier moest toegeven, komt overeen met wat ongeveer een duizendtal aan onafhankelijke wetenschappelijke studies al hadden aangetoond. Een van de meest schokkende aspecten ervan zijn de honderden zeer zeldzame neurologische aandoeningen. Dit is een realiteit die overduidelijk weerspiegelt wat er zo systematisch mis is met de injecties; een realiteit waarvan de onthulling uiterst onwelkom moet zijn voor zowel de fabrikanten als de overheden die het hebben toegestaan.

  De brede reikwijdte van injectieletsels die elk afzonderlijk orgaansysteem aantasten, is gewoonweg uiterst exceptioneel. Maar tot op de dag van vandaag blijft de overheid, het RIVM en de EMA de Pfizer-injectie, die niet anders dan als crimineel mag worden bestempeld, presenteren als veilig en effectief. Tot op heden staat op het etiket dat de injectie een volledig beschermend ‘vaccin’ is, en vermeldt de bijsluiter ook niet al deze bijwerkingen. Daarmee breken de overheidsinstanties de wet, want die verplicht het noemen van alle mogelijke bijwerkingen. Onlangs schreef Peter Doshi, redacteur van het British Medical Journal, een brief aan de Amerikaanse FDA met het verzoek de etikettering bij te werken, om de realiteit van wat wij over de injecties hebben geleerd beter weer te geven. Met name vroeg hij om de volgende bijwerkingen op het etiket te vermelden: multisystemisch ontstekingssyndroom bij kinderen, longembolie, dood door plotseling hartfalen, neuropathische en autonome zenuwstelselstoornissen, verminderde spermaconcentratie, heftige menstruatiebloedingen en de aanwezigheid van ‘vaccin’-mRNA in moedermelk.


  Gezond Verstand

  1 reacties :

  Anoniem zei

  We mogen dus concluderen dat de prikken, gegeven na de data van onderzoeken, bewust zijn gegeven en daarmee het leven en de gezondheid van veel mensen heeft gekost. Pfizer en ook de diverse Overheden waaronder natuurlijk die van Nederland moeten dit alles al veel eerder geweten hebben, ze hebben dus moedwillig de bevolking in veel gevallen de dood ingejaagd. Wordt het niet eens tijd dat met deze gegevens in de hand die hele criminele bende wordt opgerold?

  Een reactie posten