Geloof het of niet… We worden massaal bedonderd

Datum:
 • zaterdag 26 augustus 2023
 • in
 • Categorie: , ,
 •  Er wordt ons altijd wijs gemaakt dat een ziekte als polio wordt veroorzaakt door een virus.
  Het volgende artikel is een bijdrage van Erick van Dijk. Een heel belangrijke bijdrage want het toont aan hoe het publiek aan alle kanten wordt bedonderd door de wetenschap.

  Apenstreken

  Vandaag zien we het begin van het bedrog. We leggen de methode onder een vergrootglas voor het “isoleren” van een “virus” die sinds 1954 werd gebruikt, tot de recente intrede van “vaccins” met zogenaamd boodschapper-RNA, je weet wel, die talloze, in vetbolletjes verpakte stukjes RNA die onze cellen (nou, die van mij dan weer niet…) binnendringen om daar een fabriek op te zetten voor het produceren van een spike-eiwit dat, wanneer losgebroken uit de cel, de vermeende afweer in gang moet zetten om van die lichaamsvreemde rommel af te komen.

  De gedachte is dan, wanneer iets van buitenaf met die stekels zich aandient, dit wordt herkend door het “immuunsysteem” dat dan een aanval lanceert op de indringers. Zoiets. Kort door de bocht. Ik ben geen microbioloog of viroloog. Wat weet ik nou…

  Maar dat is nu. Vroeger ging dat in de wetenschap heel anders. Enders. John Enders. Nobelprijswinnaar John Enders.

  Enders had zijn tijd mee. In 1931 was de elektronenmicroscoop uitgevonden. Voor die tijd, sinds de uitvinding van de lichtmicroscoop, die met lenzen, was de mate van vergroting begrensd door natuurkundige principes. Hiermee kon men voor het eerst bacteriën waarnemen. “Virussen” niet, “die” zijn veel kleiner.

  Maar wat deed Enders dan dat werd gewaardeerd met het toppunt van beloning binnen de wetenschap, de felbegeerde Nobelprijs?

  Eind jaren 1940’ dook plots polio op die epidemische vormen aan kon nemen. Men vermoedde een “virus.” Er werd poep genomen van poliopatiënten, water erbij, fijnmalen, in de centrifuge waardoor vaste stof en vloeistof van elkaar werden gescheiden, de vloeistof werd afgenomen en hopla, daar was het “vaccin.”

  Maar was een “virus” wel de oorzaak van polio? Opvallend is dat uitbraken van polio jaarlijks plaatsvonden in de zomer. Net na de tijd waarin zomerfruit was geoogst. Zomerfruit dat royaal was bespoten met dit nieuwe wondermiddel tegen insectenplagen, loodarsenaat, later vervangen door het nog geweldiger DDT. Maar dat verband werd niet gelegd.

  Later verfijnde hij zijn methode, op zoek naar het mazelenvirus. Hij maakte een kweekmedium met niercellen uit apen. Deed er dan wat serum bij, afkomstig uit ongeboren kalveren, melk, serum uit paarden, allerlei bronnen die eigen genetisch materiaal bevatten. Dan nog wat giftige antibiotica erbij, tegen besmetting door bacteriën. O, en het kweekmedium kreeg bijna niets te eten. Deze giftige mengelmoes werd dan geïnjecteerd met iets uit iemand met een “virusziekte” en uiteindelijk bekeken onder de elektronenmicroscoop waar men waarnam dat het gebruikte weefsel uit elkaar was gevallen in miljoenen deeltjes genetisch materiaal. Aha, daar is het virus! Zie je wel?! De afbraak kwam door het “VIRUS!”

  Hard roepen maakt iets nog niet waar. Uit recente controle-experimenten bleek dat ook zonder aanwezigheid van “ziek” materiaal je dezelfde “virusdeeltjes” ziet. Het is de methode, niet “het virus,” dat het aanwezige weefsel doodt. Geloof het of niet… We worden massaal bedonderd.

  Noot van de redactie: We schreven eerder over hoe de Postulaten van Koch zijn gewijzigd en als standaard worden gebruikt binnen het aantonen van de aanwezigheid van "virussen". Deze ontmaskering 
  sluit naadloos aan bij deze bijdrage van Erick van Dijk  NIBURU


  0 reacties :

  Een reactie posten