Tachtig huizen gered in ’t Veld Noord. Agrariërs krijgen een afkoopsom van 1,2 miljoen euro

Datum:
 • vrijdag 7 juli 2023
 • in
 • Categorie: , ,
 • Hollands Kroon - ’T VELD

  Met een afkoopsom van 1,2 miljoen euro trekt de gemeente Hollands Kroon het deels gestrande woningbouwplan ’t Veld Noord vlot.  Winnie van Galen 7-6-2023  Het geld gaat naar agrariërs die in ruil hiervoor hun percelen pal bij de toekomstige woonwijk niet meer bespuiten met gewasbeschermingsmiddelen.


  Door de overeenkomst gaat ook de ontwikkelaar overstag. Die weigerde woningen neer te zetten binnen een straal van vijftig meter van de agrarische percelen zolang de spuitkwestie formeel niet was geregeld. Met een verlies van tachtig huizen tot gevolg, op een totaal van zo’n driehonderd woningen.


  De opstelling van de ontwikkelaar was een flinke tegenvaller voor de gemeente die dacht dat de zaken voor elkaar waren. Zo trok landbouworganisatie LTO in maart van dit jaar haar bezwaar tegen het woningbouwplan in. Dit gebeurde nadat er met de gemeente nieuwe afspraken waren gemaakt over het bespuiten van boerenland in de buurt van woningbouw.


  De bezwaren waren overigens ingediend uit frustratie. LTO betichtte Hollands Kroon van willekeur in het hanteren van die regels over de spuitzonering: een afstand van vijftig meter tussen gevoelige functies (in onderhavig geval woningbouw) en agrarische bedrijvigheid.


  Lees ook: Gestrande woningbouw ’t Veld is losgetrokken. Nieuwe notitie over bespuiten van land naast woningen leidt hiertoe


  Rekenmethode

  Los gezien van de LTO bleef een bezwaar overeind: van een agrariër die meer duidelijkheid wenste over hoe het nu precies zit met die spuitafstand. Om daarmee onaangename verrassingen voor zijn bedrijfsvoering te voorkomen. Zo keurde de Raad van State vorig jaar een door de gemeente gehanteerde rekenmethode over de spuitzonering af. Andere rekenmethoden zijn er tot op heden niet. Het oordeel van de hoogste bestuursrechter kwam op het moment dat de verkoop van de woningen in ’t Veld Noord (fase 2 en 3) was begonnen. Fase 1 met zestig woningen staat er inmiddels.


  De ontwikkelaar durfde gezien het hele verhaal geen risico te nemen en zette geen handtekening op het document voor de ontwikkeling van fase 2 en 3. En passant werd ook het bedrijfsbeleid aangescherpt, blijkt uit een raadsvoorstel over de afkoopsom dat donderdag 13 juli door de gemeenteraad wordt behandeld.


  Vertraging

  Gezien de impasse bleef er voor de gemeente Hollands Kroon één optie over: het trekken van de knip om te voorkomen dat de deal met de ontwikkelaar zou afketsen en woningbouw vertraging zou oplopen. Het vinden van een nieuwe ontwikkelaar zou de woningbouw met een half jaar vertragen en de grondopbrengst nagenoeg halveren, aldus de gemeente. Alvast beginnen met fase 2 (150 woningen) en zien hoe het daarna met fase 3 zou gaan, was ook geen optie. Het zou tot te veel onzekerheden leiden. Het plan volledig aanpassen en daarmee rekening houden met een veilige grens van vijftig meter, die mogelijkheid ging van tafel vanwege het verlies van tachtig woningen, een bouwvertraging van twee jaar en minder grondopbrengsten.


  Lees ook: Twee agrariërs proberen bouw woonwijk tegen te houden. Bang dat ze hun land niet meer mogen bespuiten


  De overeenkomst bestaat eruit dat in ruil voor 1,2 miljoen euro er binnen vijftig meter afstand tot de nieuwe woonwijk niet meer wordt gespoten. Daarmee kan het ook bezwaar van tafel zodat de plannen voor woningbouw onherroepelijk worden.


  Een risico van de deal is dat agrariërs bij elke uitbreidingswijk beroep gaan aantekenen in de hoop op een afkoopsom, aldus de gemeente. Een oplossing hiervoor is uitsluitend nieuwe wijken aan te leggen op een veilige afstand van vijftig meter van agrarische percelen. ’Dan houdt het beroep geen stand, maar vertraagt het de plannen wel.’


  Noordhollands Dagblad

   

  0 reacties :

  Een reactie posten