Kritische vragen bij installatie Beemsterboer

Datum:
 • dinsdag 18 juli 2023
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Haarlem Noord-Holland heeft een nieuw college van Gedeputeerde Staten.


  Van onze verslaggever 18-7-2023


  BBB, VVD, GroenLinks en PvdA leveren elk een bestuurder. Zij kregen goedkeuring van Provinciale Staten nadat oppositiepartijen het coalitieakkoord stevig onder vuur hadden genomen vanwege vermeende vaagheid en gebrek aan ambitie. 

  Voor de BBB wordt oud-CDA-wethouder van Schagen Jelle Beemsterboer gedeputeerde, voor onder meer wonen, stikstof, landbouw, visserij en landelijk gebied. D66 stelde kritische vragen over Beemsterboers rol in Schagen als drijvende kracht achter een woningbouwproject waarvoor de vereiste natuurvergunning niet was aangevraagd. De provincie stuurde ook na bestuurlijk overleg nog een scherpe brief naar het Schagense gemeentebestuur. 

  „Hoe gaat de BBB om met politici die zich niet aan de wet houden?”, vroeg D66-fractievoorzitter Sijmen Mülder. De Partij voor de Dieren wilde opheldering over de mogelijke schijn van belangenverstrengeling in verband met Beemsterboers vader. Die is namens de BBB bestuurder in hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en zal in die rol gecontroleerd worden door zijn zoon, zei Ines Kostic van de Partij voor de Dieren. 

  „Beemsterboer heeft geprobeerd het meeste voor zijn inwoners eruit te halen en dat siert hem”, antwoordde BBB-fractievoorzitter Ingrid de Sain. „Er heeft een uitgebreide screening plaatsgevonden. Wij gaan uiterst zorgvuldig om met dit soort dingen. De heer Beemsterboer heeft ons plechtig beloofd dat hij zijn functie naar behoren gaat uitvoeren en belangenverstrengeling zal voorkomen.” 

  D66’er Mulder nam daar voorlopig genoegen mee. „Het vertrouwen is er nog niet volledig, maar het voordeel van de twijfel is er wel.” Voor Beemsterboer stemden 41 Statenleden, tien stemden tegen zijn benoeming. 

  De andere drie waren al gedeputeerde: Esther Rommel (VVD) krijgt ruimtelijke ordening, financiën en economie in haar pakket, Rosan Kocken (GroenLinks) klimaat en energie, natuur en landschap, water en bodem en Jeroen Olthof (PvdA) mobiliteit, ov-knooppunten, voorzieningen, leefbaarheid en milieu. Zij kregen slechts een enkele tegenstem. 

  Het nieuwe provinciale college telt twee gedeputeerden minder dan het vorige. Dat bespaart minstens 2 ton per jaar. Onder meer de BBB vindt dat dat wel past bij de bezuinigingen die veel burgers moeten doorvoeren. Noordhollands Dagblad

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten