’In linkerrijtje wat betreft de belastingen, soort AZ’

Datum:
 • vrijdag 14 juli 2023
 • in
 • Categorie: , ,

 • Hollands Kroon - Anna Paulowna  Zorgen in Hollands Kroon over tekort van 3,3 miljoen voor volgend jaar

  Lars van der Bel 14-7-2023


  Tekorten zullen de boekhouding blijven teisteren 


   Prioriteiten, wensen en aan financiële ’knoppen’ draaien. Daar ging het donderdagavond over in de gemeenteraad van Hollands Kroon, waar veel en grote zorgen werden geuit over het huishoudboekje. Anna Paulowna Het samenzijn stond volledig in het kader van algemene beschouwingen, maar liefst drie, en dat maakte het een lange avond met gewicht op het gemeentehuis van Hollands Kroon. Onderwerpen van discussie waren de kadernota (politieke doelen coalitie volgend jaar met financiële prognose), de jaarrekening over 2022 en een bestuursrapportage met daarbij aandacht voor de financiële ontwikkelingen over het huidige boekjaar. 

  Her en der werd opgemerkt dat een meer chronologische volgorde van de onderwerpen op prijs was gesteld. Ware het niet dat bij aanvang van de avond duidelijk werd dat het venijn dit maal niet in de staart maar juist in het eerste onderwerp van de avond zat: met een amendement uitte de VVD verbazing over en aversie tegen de plannen van de coalitie om de belasting op onroerend goed (ozb) te verhogen. Die opvatting werd breed gedeeld door de oppositie en met Judith De Git van D66 leek zelfs een deel van de coalitie het voorbeeld van de VVD te volgen. 

  Zorgen die ook aan het oppervlakte kwamen, hebben betrekking op de tekorten die de gemeente de komende boekjaren zullen teisteren. Dat was al voorzien omdat Hollands Kroon, net als alle andere gemeenten in den lande, steeds meer taken krijgt overgeheveld vanuit het Rijk, terwijl Den Haag juist een afwachtende houding inneemt op het gebied van de financiën. 

  Dat zal extra wrang voelen voor het huidige college met uitdagingen en daarop inspelende ambities op het gebied van leefbaarheid, dienstverlening, vitaliteit en bedrijvigheid. In het licht daarvan werden de problemen in de kleine kernen er nog maar eens bij gepakt, net als die in Den Oever. 


  Wanklanken 

  Namens de VVD betoogde Mirko Hruska dat de plannen en daarbij horende uitgaven getuigen van ’meer overheid’, terwijl die overheid er volgens de VVD’er juist voor heeft gezorgd dat veel van de genoemde problemen ontstaan zijn. In hoeverre het raadslid de landelijke afdeling van zijn partij daarvoor verantwoordelijk acht, werd niet geheel duidelijk. Wel volgde kort daarop de volgende wanklank uit de volkspartij en die had betrekking op de verhoging van de ozb, de onroerendezaakbelasting. 

  Uit de kadernota blijkt dat het college voorsorteert op een verhoging, nog bovenop inflatiecorrectie, en dat was behalve de VVD ook het CDA, LADA, ANDERS! en D66 opgevallen. Vragen rezen vooral rondom de motivatie van het college om deze financiële ’draaiknop’ te hanteren, terwijl ook gekozen kan worden voor bijvoorbeeld bezuinigingen om een tekort van 3,3 miljoen in 2024 goed te maken. 

  Linkerrijtje 

  Na een lange schorsing volgde een vermakelijke en beeldende discussie over nut en noodzaak van de kadernota. Patty Laan-Olij schetste namens het CDA dat de kadernota een eerste tekening van een financiële constructie betreft en dat her en der ’slechts’ offertes zijn uitgezet. 

  Wethouder Maarten Versluis van financiën onderschreef dat er nog van alles veranderd kan worden aan de financiën voor volgend jaar en dat de gemeenteraad van Hollands Kroon er nog definitief over moet stemmen als de begroting later dit jaar zal worden vastgesteld. 

  Wel benadrukte Versluis daarbij dat Hollands Kroon voor burgers relatief ’goedkoop’ is vergeleken met andere gemeenten. „In het linkerrijtje zitten we wat dat betreft, we zijn een soort AZ”, vervolgde de wethouder het toch al metaforische gesprek. 

  De meest pregnante tekort worden dit jaar en ook volgend jaar opgevuld met opgespaarde buffers. Want er viel ook nog goed nieuws te melden: er staat nog geld op de bank. Zeven miljoen in de plus, viel er zelfs op de jaarrekening over 2022 te lezen. 

  Daarnaast blijft het hopen en pleiten voor meer geld van het Rijk om de stijgende loon- en prijsstijgingen ook in de toekomst het hoofd te kunnen bieden. Hollands Kroon ziet zich daarbij gesteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

  Noordhollands Dagblad  0 reacties :

  Een reactie posten