Door Jeroen Hetzler.

“Het gebruik van geweld door de politie is toegenomen”, zo meldde het NOS-journaal. Eén van de factoren is toenemende polarisatie. Waar komt die vandaan? Korte lontjes, hooligans, drank, drugs? Zou allemaal kunnen.

Echter, het is zeker niet verkeerd om naar onze overheid te kijken als aanjager van tenminste een deel van dat geweld. De zittende failliete coalitie is niet in staat de problemen die zij zelf heeft gecreëerd te beheersen, laat staan op te lossen. Dezelfde coalitie is evenmin bereid om te luisteren naar de wensen en de noden van haar burgers, boeren, vissers en bedrijven.

Deze onwil vloeit voort uit elitaire zelfgenoegzaamheid, de waan van morele verhevenheid en het toegeëigende ‘recht’ op eigen feiten. Groepsdenken dus. Onze overheid is dientengevolge aan het radicaliseren en legt de burgers, boeren, vissers en bedrijven steeds zwaardere lasten en dwangmaatregelen op zonder dat hier enig rechtvaardiging voor is. Een goed voorbeeld is de CAGW-hypothese (weerlegd dominant menselijke invloed op ‘catastrofale’ opwarming). Er is inderdaad een beetje opwarming en een klein beetje werd veroorzaakt door CO2. Maar het gaat heel goed met onze planeet. World in data.

Het te verwachten uitblijven van positieve resultaten wakkert de radicalisering van die elite aan en legt tegelijkertijd het gebrek aan competentie genadeloos bloot. Er is dan ook geen twijfel over dat er vroeg of laat maatschappelijke onrust ontstaat tegen die overheidsdwang en gedwongen (energie)armoede door de astronomische geldverspilling aan klimaat en stikstof.

Ook de zichtbare botsing tussen de werkelijkheid en de desinformatie van de NPO over energie, klimaat en stikstof leidt tot onlustgevoelens bij burgers, boeren, vissers en bedrijven. Platweg gezegd: wij worden bedrogen en beroofd.

Nu dreigt zelfs een complete zender die tegengeluid geeft, gecensureerd te worden op voorspraak van met name links liberalen. Ook dit is een vorm van de toenemende radicalisering bij de coalitie. D66 duldt geen andere mening. Maar, je mag bij de publieke omroep toch echt vertellen dat Jezus na drie dagen is opgestaan uit de dood. En meer van dit soort zaken.

Dit draagt bij aan de pluriformiteit van het omroepbestel. Iedereen wordt wel geacht zich aan de wet te houden. D66 is kennelijk niet liberaal genoeg meer om te beseffen dat er ook andere meningen bestaan dan alleen die van D66, en die te tolereren. D66 is niet in staat om de eigen partijpolitiek los te zien van het maatschappelijk belang. Vandaar de vele tientallen miljarden verspillingen die aan de algemene middelen zijn onttrokken. Verbaast het nog dat er toenemende onrust heerst: de burger voelt zich en is daadwerkelijk bedreigd in het bestaan.

Het wordt hoog tijd dat de andere coalitiegenoten de moed hebben om een streep te zetten onder de verwoestende activiteiten van D66. Het wordt hoog tijd te stoppen met de angst voor CO2. Dit gas is al jaren geleden uitgewerkt bij de concentratie boven ca. 400 ppm. Kaag van D66 ziet dus spoken; Jetten eveneens, maar anders is hij zijn glorietijd kwijt, net als Kaag, Paternotte, de Groot, Sjoerdsma. Het is niet prettig om als deugmens van zijn voetstuk te vallen. Dit is voor hen blijkbaar reden temeer om de eigen zin door te drukken ongeacht of de rechten van de burger geschonden worden.

We hebben te maken met een landsbestuur dat zich nauwelijks nog iets aantrekt van democratische beginselen en wetten, en weigert rekenschap af te leggen over het wanbestuur dat de ene crisis op de andere stapelt, daarbij gesteund door de rechterlijke macht die iedere rechtsgang van burgers tegen de staat bij voorbaat kansloos maakt. Bestuurders passeren openlijk de volksvertegenwoordiging om hun zin door te drijven, zonder daarvoor berecht te worden. Ministers kunnen zomaar miljarden kwijtraken zonder daarover op het matje geroepen te worden, maar als wij meer dan honderd euro uitgeven, moeten we gecontroleerd worden.

Wij burgers, boeren, vissers en bedrijven worden dagelijks met deze praktijken geconfronteerd, verliezen vermogen vervallen naar armoede en leven steeds meer in de dictatoriale wurggreep van toenemende ge- en verboden vanwege de bizarre mythe van een catastrofale opwarming.

Ten overvloede moet benadrukt worden dat die houding van de coalitie overwegend voortkomt uit de links liberale ideologie van coalitiegenoot D66. Met wetenschap heeft dit alles niets te maken en al helemaal niet met het IPCC dat zwaar bekritiseerd is. Dit raakt onder steeds bredere lagen van de bevolking bekend, reden voor opstandige gevoelens, besef van schandelijk bedrog. Dus, wie bezwaar maakt,…

…wordt door de AIVD beschuldigd van ‘radicaliseren’, wordt een ‘anti-overheidsdenker’ genoemd en een ‘bedreiging voor de democratie’. Maar wie radicaliseert er nou werkelijk? Wie anders dan een overheid die zich openlijk tegen de bevolking keert, is werkelijk een gevaar voor de democratie? De bestuurlijke elite overtreedt zelf vrijwel iedere wet en kent zichzelf rechten toe op basis van uitzonderingclausules zoals ‘noodgevallen’ en ‘staatsbelang’. Ja, natuurlijk zijn dictatoriale maatregelen in het staatsbelang als de staat een dictatuur wil zijn, en als ‘noodgevallen’ het mogelijk maken om die maatregelen te nemen, dan zal de radicaliserende staat steeds nieuwe noodgevallen creëren. Zie daarvoor de niet aflatende stroom van crises die diezelfde staat over ons uitstort. Bron.

De worsteling met dulden van andere opvattingen kenmerkt D66. Deze partij neigt steevast naar verbieden en dwang. D66, met in het kielzog GroenLinks en Frans Timmermans, is tevens een notoire klimaatdrammer, stikstofdrammer en gelukszoekersliefhebber, precies de ingrediënten om ons land aan de bedelstaf te brengen en te storten in een Sovjetachtige planeconomie.

Het is dan ook niet meer dan logisch dat steeds meer mensen hiertegen bezwaar maken, en dus komt de minister van Justitie (Yeșilgöz) met maatregelen tegen verzetsorganisaties, die ze beticht van ‘ondermijning van democratische waarden, fundamentele vrijheden of mensenrechten’. Er worden nieuwe handhavingsinstrumenten ingezet tegen critici, zoals het blokkeren van bankrekeningen en zelfs het verbieden van tijdschriften en kranten. Dat deze organisaties zich nou juist verzetten tegen een landsbestuur dat zich structureel schuldig maakt aan vernietiging van fundamentele vrijheden en mensenrechten, doet er kennelijk niet toe. De nieuwe maatregelen zullen de grootste overtreder (de overheid) uiteraard niet aanpakken. De AIVD waarschuwt voor ‘de complottheorie dat er een kwaadaardige elite aan de macht is’. Tja, hoe zou je een bestuurlijke elite die zichzelf steeds meer macht toekent en die macht vervolgens openlijk misbruikt anders willen noemen? Bron.


Volksvertegenwoordigers behoren hun kiezers te dienen, niet te koeioneren, bedriegen en censureren. De coalitiegenoten moeten luisteren naar hun kiezers en andere meningen tolereren, niet hun eigen gefantaseerde ‘feiten’ opleggen omwille van hun eigen ipso facto tot mislukken gedoemde nep oplossingen voor hun fantasieproblemen.

Wie moeten al die honderden miljarden opbrengen? Geld dat pure verspilling is. Dus wie betaalt de toenemende kosten van immigratie, zorg, jeugdzorg, kinderopvang, onderwijs, politie, defensie, etc.? Geen wonder dat de Nederlander onzekerder wordt over zijn toekomst en politiegeweld toeneemt.

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de Klimaatwet moet worden vernietigd.)

***