Wanneer houdt de klimaatwaanzin eens op?

Datum:
 • donderdag 6 april 2023
 • in
 • Categorie: ,
 •  Wat is de overeenkomst tussen gasfornuizen, Nederlandse boeren en elanden?

  Wanneer houdt de klimaatwaanzin eens op?


  (Door: John Kudla – Vertaling: “Malpaso”)

  Wat is de overeenkomst tussen gasfornuizen, Nederlandse boeren en elanden? In een alledaagse context weinig tot niets. Maar in de apocalyptische klimaatverandering-wereld, alles. Zoals klimaatverandering-cultisten het zien is het verbranden van fossiele brandstoffen slecht, omdat het COaan de atmosfeer toevoegt. Kooldioxide is slecht, omdat het een broeikasgas is waarvan men aanneemt dat het de voornaamste oorzaak is van de opwarming van de Aarde, de klimaatverandering. Als de atmosfeer van de Aarde teveel opwarmt, kan dit leiden tot het uitsterven van de mensheid! Dus of we zullen allemaal sterven, of we moeten allemaal Canadees leren spreken. Dus we kunnen maar beter snél iets doen, hè?

  De verlichte klimaatcultus-oplossing is om alles wat broeikasgassen aan de atmosfeer kan toevoegen te verbieden en alles te omarmen wat de hoeveelheid broeikasgassen verlaagt. Gastoestellen en gasovens zijn bijvoorbeeld slecht, omdat ze fossiele brandstoffen zoals aardgas en propaan gebruiken om voedsel te koken. Als gasfornuizen worden verboden, kunnen elektrische toestellen en elektrische ovens het gat vullen. Geen nood, toch? Hetzelfde argument kan worden gemaakt voor voertuigen op fossiele brandstoffen. Verbieden en overschakelen op elektrische voertuigen. Idem voor elektriciteitscentrales op fossiele brandstoffen. Verbieden en overschakelen op hernieuwbare bronnen en nog een fijne dag verder.

  Dit soort logica strekt zich uit tot een ander broeikasgas, stikstofgas. In Nederland probeert de Nederlandse regering tot 3.000 boerenbedrijven te dwingen te sluiten om te voldoen aan de vervuilingslimieten van de Europese Unie voor stikstofoxiden en ammoniak. Dit betekent dat bijna geen enkele vorm van landbouw veilig is voor klimaatveranderings-dictaten. Koeien en varkens zijn bekende uitstoters van methaan, een ander broeikasgas, plus verschillende hoeveelheden stikstofgas en ammoniak. Zelfs boeren die granen en andere planten verbouwen, gebruiken meststoffen op basis van ammoniak, die fossiele brandstoffen nodig hebben en kunnen worden afgebroken tot stikstofgas. Aan de andere kant van deze vergelijking wordt CO2 via zogenaamde koolstofputten weer uit de atmosfeer verwijderd.

  De oceanen zijn ’s werelds belangrijkste koolstofput en absorberen ongeveer 50% van de CO2 die aan de atmosfeer wordt toegevoegd. De op een na grootste putten zijn bossen. Bomen absorberen bijna twee keer de hoeveelheid koolstof die ze jaarlijks uitstoten. En daar komen die elanden om de hoek kijken. Volgens Noorse bio-wetenschappers kunnen elanden de bos-regeneratie beïnvloeden in gebieden waar bomen zijn gekapt voor houtwinning. Dit komt, omdat ze vegetatie vertrappen, de bodemsamenstelling veranderen door urine en ontlasting en dagelijks dertig kilo jonge boompjes en andere vegetatie opeten. In klimaattermen; door potentiële koolstofputten (boomscheuten) te eten, kunnen elanden de CO2 opslag in die gebieden met maar liefst 60% verminderen. Wat is dan híervoor de ‘groene’ oplossing? De elanden uitroeien? Gezien het feit dat de regering-Biden gelooft dat klimaatverandering de grootste bedreiging voor het land is, waar steunen zij dan op? Oude Joe moét nog een moord-bevel geven voor die elanden en koeien en varkens lijken voorlopig nog veilig. Apparaten op gas en voertuigen op fossiele brandstoffen zijn dat echter niet.

  De vorige week maandag bracht de VN weer een rapport uit waarin stond: “De wereld nadert snel catastrofale niveaus van opwarming.” VN-secretaris-generaal Guterres zei dat ontwikkelde landen moeten proberen om al tegen 2040 nul CO2 emissie te bereiken in plaats van in 2050. Dat is een verrassing, want al in 1972 beweerde de VN dat we nog maar tien jaar hadden om een catastrofe af te wenden. In 1989 voorspelden de Verenigde Naties opnieuw dat we nog maar tien jaar te gaan hadden. In 2007 zei de voorzitter van het Intergovernmental Panel on Climate Change van de VN, Rajendra Pachauri: Als er geen actie is vóór 2012 , is het te laat.” Maar hier zijn we dan, 41 jaar voorbíj de oorspronkelijke VN-deadline, en nu hebben we nog 17 jaar om de Aarde te redden. Ja, het lijkt erop dat de temperaturen zijn gestegen. Maar komen ze ook maar in de buurt van de voorspellingen van klimaatactivisten of hun ‘wetenschappelijke bron’, het IPCC? Als de aardopwarming nog niet eens in de buurt komt van al die voorspellingen, waarom dan deze fanatieke oproepen om fossiele brandstoffen te elimineren? Is dit het resultaat van meer dan veertig jaar klimaatpropaganda? Of China? Zij hebben het meeste baat bij een massale omschakeling naar hernieuwbare energie, omdat het de meeste zonnepanelen ter wereld maakt en de meeste mineralen controleert die voor batterijen worden gebruikt. Of gaat dit over de opkomst van het milieubewustzijn als nieuwe religie? Al in 2003 zei auteur Michael Crichton:

  “In toenemende mate lijkt het erop dat feiten niet nodig zijn, de principes van milieubewustzijn gaan allemaal over geloof. Het gaat erom of je een zondaar bent of dat je gered gaat worden, of je iemand bent aan de kant van de verlossing of aan de kant van hel en verdoemenis.”

  Het probleem is dat de regering-Biden wil dat het land in 2050 koolstofneutraal is, ongeacht de noodzaak, de wetenschap of de uitkomst. Dit is deugd-signaling met grote gevolgen in de echte wereld. Het meest belachelijke deel van deze hele affaire is dat het de broeikasgassen niet zal stoppen. China, Rusland, India en de rest van de ontwikkelingslanden zullen hun gebruik van fossiele brandstoffen verhogen, omdat ze energie nodig hebben. In 2022 versnelde China de bouw van kolencentrales met een aantal van twee per week.

  Wanneer komt er een einde aan deze waanzin? Misschien wanneer onze burgers gaan inzien dat klimaatverandering een geleidelijk proces is, geen crisis, zeker niet iets dat de chaos en onzekerheid vereist van een afgedwongen, onmíddellijke overgang naar hernieuwbare energie en de potentiële verstoring van onze voedselbronnen.

  Laat ik een voorspelling doen voor 2050, ervan uitgaande dat we kunstmatige intelligentie overleven en daar komen zonder een nucleaire oorlog. De temperaturen liggen slechts iets hoger dan vandaag. De zeespiegel is 3 ½ inch gestegen. Alle huidige gletsjers zijn er nog steeds. In de winter valt er nog sneeuw. De hele wereld is nog lang niet CO2 neutraal. Veel mensen hebben elektrische voertuigen, maar elektrische stroom is slechts tien uur per dag beschikbaar vanwege continue black-outs. We leven in kleine huurkazernes in Sovjet-stijl, eten onkruid en krekels en vegen ons achterste af met bladeren. Op tv is er een ademloze VN-woordvoerder die verklaart: “Wij hebben nog maar 10 jaar om de aarde te redden!”

  Bron:
  americanthinker.com
  Door: John Kudla

  Vertaald uit het Engels door:
  Malpaso”
  (voor www.ejbron.wordpress.com)  0 reacties :

  Een reactie posten