Welgemeende excuses Climategate.nl heeft Earth day gemist. Dat was gisteren.

Hoe heeft dat kunnen gebeuren? De VN heeft ons nog zó gewaarschuwd:

When Mother Earth sends us a message

Zou het misschien komen omdat de vele onheilsvoorspellingen uit het verleden ongefundeerd bleken?

Van het voorspellen van ecologische ineenstorting en het einde van de beschaving tot waarschuwingen dat de olie bijna op is, alle milieu-doemsdagvoorspellingen van de eerste Earth day in 1970 bleken ronduit fout te zijn.

Meer dan drie decennia voordat Greta Thunberg werd geboren – de Zweedse milieuactiviste op het gebied van klimaatverandering – namen meer dan 20 miljoen Amerikanen deel aan de eerste Earth day op 22 april 1970.We kijken nu terug op citaten uit Earth Day, Then and Now, door Ronald Bailey over de spectaculair foute apocalyptische voorspellingen van Earth Day 1970.

Gezien de huidige onheils-voorspellingen die paniekzaaiende activisten verkondigen over de opwarming van de aarde die zal resulteren in de ondergang van de beschaving in het komende decennium, worden veel van die onwetenschappelijke voorspellingen uit 1970 gerecycled op de huidige sociale media en nieuwsmedia.

Veel van hetzelfde wordt vandaag herhaald maar de beste voorspelling van de eerste Earth day vijf decennia geleden, ja 50 jaar geleden, was dat de “aanstaande ijstijd, aangezien de aarde sinds 1950 aan het afkoelen was en dat de temperatuur 11 graden zou zijn.” – koeler tegen het jaar 2000”.

De jaren zeventig waren een beroerd decennium. Gênante films en vreselijke muziek weerspiegelden de nationale doemscenario’s na een impopulaire oorlog, eindeloze politieke schandalen en een haperende economie.

De eerste Earth day werd gevierd in 1970 – oké, “gevierd” geeft niet de begrafenistoon van het evenement weer. De gebeurtenissen (gedeeltelijk georganiseerd door de toenmalige hippie Ira Einhorn) voorspelden dood en verderf, tenzij we precies deden wat progressieven aanbevolen.

Aanschouw de komende apocalyps zoals voorspeld op en rond Earth Day, 1970:

1. “De beschaving zal binnen 15 of 30 jaar eindigen, tenzij er onmiddellijk actie wordt ondernomen tegen de problemen waarmee de mensheid wordt geconfronteerd.” – Harvard-bioloog George Wald.

2. “We bevinden ons in een milieucrisis die het voortbestaan van deze natie en van de wereld als een geschikte plek voor menselijke bewoning bedreigt.” – bioloog Barry Commoner van de Universiteit van Washington.

3. “De mens moet de vervuiling een halt toeroepen en zijn hulpbronnen behouden, niet alleen om het bestaan te verbeteren, maar ook om het ras te behoeden voor ondraaglijke achteruitgang en mogelijk uitsterven.” — Redactie van de New York Times.

4. “De bevolking zal onvermijdelijk groter zijn dan de kleine toename van de voedselvoorziening. Het sterftecijfer zal stijgen tot minstens 100-200 miljoen mensen per jaar die de komende tien jaar zullen omkomen van de honger.” – Stanford University-bioloog Paul Ehrlich.

5. “De meeste mensen die zullen sterven in de grootste catastrofe in de geschiedenis van de mens zijn al geboren… [Tegen 1975] sommige deskundigen zijn van mening dat voedseltekorten het huidige niveau van honger en hongersnood in de wereld zullen zijn geëscaleerd tot hongersnoden van ongelooflijke proporties. Andere experts, optimistischer, denken dat de ultieme botsing tussen voedsel en bevolking pas in het decennium van de jaren tachtig zal plaatsvinden.” — Paul Ehrlich.

6. “Het is al te laat om massale hongersnood te voorkomen”, – Denis Hayes, hoofdorganisator van Earth Day

7. “Demografen zijn het vrijwel unaniem eens over het volgende grimmige tijdschema: tegen 1975 zullen wijdverbreide hongersnoden beginnen in India; deze zullen zich tegen 1990 verspreiden over heel India, Pakistan, China en het Nabije Oosten, Afrika. Tegen het jaar 2000, of mogelijk eerder, zullen Zuid- en Midden-Amerika onder hongersnood leven. Tegen het jaar 2000, dertig jaar vanaf nu, zal de hele wereld, met uitzondering van West-Europa, Noord-Amerika en Australië, in hongersnood verkeren.” — Professor Peter Gunter van de Noord-Texas State University.

8. “Over tien jaar zullen stedelingen gasmaskers moeten dragen om luchtvervuiling te overleven… tegen 1985 zal door luchtvervuiling de hoeveelheid zonlicht die de aarde bereikt met de helft zijn verminderd.” – Life Magazin.

9. “Bij de huidige snelheid van stikstofopbouw is het slechts een kwestie van tijd voordat licht uit de atmosfeer wordt gefilterd en geen van ons land bruikbaar zal zijn.” – Ecoloog Kenneth Watt.

10. “Luchtverontreiniging… zal alleen al de komende jaren zeker honderdduizenden levens kosten.” — Paul Ehrlich.

11. “Tegen het jaar 2000, als de huidige trends zich voortzetten, zullen we ruwe olie in zo’n tempo opgebruiken… dat er geen ruwe olie meer zal zijn. Je rijdt naar de pomp en zegt: ‘Vul maar, vriend,’ en hij zal zeggen: ‘Het spijt me heel erg, er is er geen.'” – Ecoloog Kenneth Watt.12. “[Eén] theorie gaat ervan uit dat het wolkendek van de aarde steeds dikker zal worden naarmate er meer stof, dampen en waterdamp in de atmosfeer worden uitgebraakt door industriële schoorstenen en straalvliegtuigen. Afgeschermd tegen de hitte van de zon zal de planeet afkoelen, de waterdamp zal vallen en bevriezen, en een nieuwe ijstijd zal geboren worden.” – Newsweek.13. “De wereld koelt al zo’n twintig jaar sterk af. Als de huidige trends zich voortzetten, zal de wereld ongeveer vier graden kouder zijn voor de wereldgemiddelde temperatuur in 1990, maar elf graden kouder in het jaar 2000. Dit is ongeveer twee keer zoveel als nodig is om ons in een ijstijd te brengen.” — Kenneth Watt.

***


De geschiedenis lijkt zich te herhalen, want er zal een onevenredig invloedrijke groep doemdenkers zijn die voorspellen dat de toekomst – en het heden – er nog nooit zo somber uitzagen. Ik denk dat we de voorspellingen van de dag des oordeels voor 2020 in het jaar 2050 moeten bekritiseren en kijken of ze beter waren dan die van de eerste Earth day 50 jaar geleden.

Bron CFACT.org. hier.

***