Schermafbeelding.

Van een onzer correspondenten.

In het al te groene knollenland van de energietransitie valt overal gesputter, gezucht en gemor te horen. De groene droom die via extra belastingen en gedragsbeperkende maatregelen de burger moet dwingen groen te leven, heeft kenmerken van een nachtmerrie.

Neem nu de inmiddels in het zadel gehesen Kees Vendrik (GroenLinks) die voorzitter is van het Klimaatplatform. Hij is ronduit pessimistisch over de energietransitie. Na een inventariserende rondgang door Nederland moet hij tot de conclusie komen dat nog altijd te weinig mensen overtuigd zijn van de noodzaak om ‘drastische en levens- veranderende maatregelen’ te nemen. Het ontbreekt volgens hem aan een samenhangend verhaal over nut en noodzaak van de verduurzaming en het kabinet moet een veel beter verhaal vertellen over ons aller toekomstige klimaatneutrale leven. Of we dat nu willen of niet: dat leven zal er komen, aldus de ex-politicus en voormalig Triodosbankier. NIEUWSUUR sprak hem naar aanleiding van zijn eerste rapport waarin hij op strenge toon concludeert dat we

‘nog helemaal nergens zijn’.

Het krakende geluid van Vendrik in de groen-linkse groef:

‘Het tempo moet flink omhoog. Want we zitten in een dikke klimaatcrisis en stevenen af op catastrofale klimaatveranderingen.’

Als Jetten niet luistert gaat Vendrik drammen.


De negatieve sentimenten over de haalbaarheid van de energietransitie voeren helaas, dreigende aardse ondergang of niet, de boventoon. Woorden als ‘wensdenken’, ‘risico’s’ en ‘gevaar’ duiken op in de berichtgeving. Econoom Menno Tamminga schrijft in Wynia’s week:

‘Als mensen ook zélf nog extra uitgaven doen voor verduurzaming, blijft er ook daardoor minder over voor consumptie. Dat leidt vervolgens tot minder werk elders in de economie, zoals in een arbeidsintensieve sector als de horeca. Dan kan het best zo zijn dat als de klimaatinvesteringen zijn uitgewerkt er per saldo weinig banengroei overschiet.’

Bij de TU-Delft is bij in dit soort problematiek nog altijd rector Tim van der Hagen.


Op het meest in de toekomst vooruitvarende smaldeel van de vaderlandse energietransitie, de TU-Delft, loopt het ook niet lekker. Hier is de vraag of de energietransitie wel zonder fossiele energie kan en of de TU-Delft als grote voorbeeld niet de banden moet verbreken met de Shell’s van deze wereld. Een wetenschappelijk panel boog zich vorige week over het vraagstuk maar men kwam er niet uit, hoezeer organisator prof. Hermans Russchenberg, geheel tegen zijn natuur in, had opgeroepen elkaars mening niet af te keuren.

Bij de TU-Delft is er bij dit soort problematiek nog altijd rector Tim van der Hagen die het ‘een complexe vraag’ vond en toezegde de discussie te willen voortzetten. Mensen die hem kennen weten wat dit betekent.

Voor Vendrik rest – naar eigen zeggen – niets anders dan uiteindelijk te ‘drammen’ als Minister Jetten (D66) niets doet met zijn groene klimaatadviezen.

… de een die blies de fluitefluitefluit
En de ander sloeg de trommel…

We weten hoe het afloopt.

***

Bronnen hierhier en hier.

***