Van een onzer correspondenten.

De Amsterdamse strafrechtpleiter en gemeenteraadslid Rob Hofland bindt de strijd aan met andersdenkenden over klimaatverandering in een opinie in het Parool van vandaag.

Hij stelt:

‘Klimaatverandering is de grootste uitdaging van de mens tot dusver. Het gevaar van die omvang van het probleem is dat het ook een gevoel van onmacht oproept. En dat gevoel wakkeren sceptici graag aan. Maar laat u hierdoor, en door andere negatieve berichtgeving, niet van de wijs brengen. Luister niet naar sceptici, en laat de resultaten spreken. Want die laten zien dat de stille meerderheid de energietransitie aan het realiseren is.’

Voor Hofland geldt dat de opvatting van een ander over klimaat niet getolereerd hoeft te worden. Dit staat in schril contrast met de D66-slogan:

‘Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.’

In Amsterdam zetelt het internationale klimaatinstituut Clintel dat feitelijke argumenten wil leveren in het debat over klimaatverandering. Via een zeer groot internationaal netwerk van o.a. wetenschappers komt men tot andere – klimaatrealistische – inzichten. Clintel stelt dat er helemaal geen klimaatcrisis is. Zou Clintel niet gehoord mogen worden?

Tot voor kort was D66 een partij van de nuance en begrip voor de ander. Maar met deze radicalisering op het terrein van klimaatverandering wordt een andere toon aangeslagen – geheel niet in lijn met het denken van Hans van Mierlo.

D66–leider Sigrid Kaag:

‘Als student bewonderde ik Hans van Mierlo al. Hij zag een andere politiek voor zich. Hans vergat nooit te luisteren naar zijn tegenstanders. Waardeerde het compromis als erkenning van kracht in verscheidenheid. Onze tijd verdient ook nu zijn politiek.’

Maar bij Hofland is dit subtiele D66-denken inmiddels helemaal zoek:

‘als we naar sceptici luisteren, redden we de planeet niet.’

De klimaatcrisis is de grootste uitdaging van de mens ooit, en als men nu handelt kan volgens hem nog steeds een leefbare en duurzame toekomst voor iedereen worden veiliggesteld. Hij wil juist wel dat zijn eigen geluid wordt gehoord:

‘Alstublieft, vertel het voort!’

Volgens Hofland gaat het juist heel goed met de energietransitie. Maar liefst één op de vier woningen in Nederland heeft zonnepanelen op het dak. Daarnaast is de Nederlandse ambitie om de komende jaren de opbrengst van windenergie te vervijftienvoudigen.

Het zou goed zijn voor Hofland om eens het Amsterdamse kantoor van Clintel te bezoeken en de vingers uit zijn oren te halen.

***

Bron hier.

***