Windpionier Ton Langelaan verkoopt zijn ’levenswerk’. Hoogheemraadschap nieuwe eigenaar van turbines bij gemaal Helsdeur

Datum:
 • woensdag 8 maart 2023
 • in
 • Categorie: , ,
 • DEN HELDER De windturbines die bij gemaal Helsdeur staan worden eigendom van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het waterschap koopt ze van Ton Langelaan.


   Marten Visser 8-3-2023  Hiermee zet de organisatie een volgende stap naar een energieneutraal waterschap, meldt bestuurder Saskia Borgers. Zij tekende woensdag de voorlopige koopovereenkomst met directeur Ton Langelaan van Langelaan Windenergie BV. De windmolens staan op het terrein van gemaal De Helsdeur, eigendom van het hoogheemraadschap. Dit gemaal kan jaarrond volledig draaien op de energie die via de windmolens wordt opgewekt.


  Het waterschap is een van de vier grootste energieverbruikers van Noord-Holland en wil over naar een volledig duurzame bedrijfsvoering. Windenergie is één van de bronnen van duurzame energie waarmee dit moet gebeuren. ,,Ons beleid is om net zoveel energie zelf duurzaam op te wekken als we verbruiken. Dat doen we met verschillende duurzame bronnen, zoals elektriciteit uit zonnepanelen, warmte uit oppervlakte- en rioolwater en biogas via het vergisten van zuiveringsslib. De twee molens bij De Helsdeur dragen hier ook aan bij. Zij voorzien in vier procent van de elektriciteitsbehoefte van het waterschap’’, legt Borgers uit.


  De verkoop werd mogelijk doordat na 2026 een molen moet worden vervangen en de erfpachtovereenkomst van de andere molen in 2028 verloopt. Langelaan, een pionier in windenergie, ziet in het waterschap een partij waarbij voortzetting van de energieproductie zeker is gesteld. Langelaan: ,,Het waterschap kwam bij mij met de vraag of ik bereid was tot verkoop. Omdat de erfpachtovereenkomst snel zou aflopen en gezien mijn leeftijd van 85 jaar, ben ik hier op in gegaan. Het waterschap gaat de energie gebruiken om onder meer gemaal De Helsdeur van energie te voorzien. En daarmee is continuïteit verzekerd. Dat is voor mij een belangrijke reden om te verkopen aan het waterschap. Het is toch een beetje mijn levenswerk’’


  De twee windmolens hebben een ashoogte van 45 en een tiphoogte van 67 meter.


  NoordhollandsDagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten