Straatsburg’ ziet stoppen met gewasbeschermingsmiddelen vanaf 2035 niet zitten

Datum:
 • zaterdag 18 maart 2023
 • in
 • Categorie: ,
 •  ‘Red de bijen en boeren’,
  Straatsburg’ ziet stoppen met gewasbeschermingsmiddelen vanaf 2035 niet zitten

  Het Europees Parlement in Straatsburg heeft donderdagmorgen gedebatteerd over het burgerinitiatief ‘Red de bijen en boeren’, waarbij duidelijk werd dat het voorstel van de burgerbeweging om vanaf 2035 in de Europese Unie definitief te stoppen met gewasbeschermingsmiddelen bij verschillende partijen moeilijk ligt of onmogelijk wordt geacht.

  De Europese Unie past nu reeds voor haar landbouw de strengste regels ter wereld toe op dat vlak. Tijdens het debat werd er door verschillende Europarlementariërs, onder wie Bert-Jan Ruissen (SGP), meermaals op gewezen dat van een stop van de huidige gewasbeschermingsmiddelen pas sprake kan zijn als daarvoor een evenwaardig alternatief voorhanden is.

  In de praktijk blijkt echter dat de alternatieve gewasbeschermingsmiddelen te lang op zich laten wachten. Zo hebben de diensten voor toelating van deze alternatieve middelen een tekort aan capaciteit. Het gevolg is dat voor sommige teelten nog nauwelijks effectieve middelen beschikbaar zijn. Die ontwikkeling is zeer ongunstig voor de Europese voedselproductie met gevaar voor ernstige voedseltekorten.

  Versnelde toelating van laag risicomiddelen

  Het Europees Parlement bleek van oordeel dat het burgerinitiatief ‘Red de bijen en de boeren’ terecht aandacht vraagt voor het grote belang van bestuivers voor de land- en tuinbouw. Meer dan een derde van de voedselgewassen in de EU is afhankelijk van bestuiving door honingbijen en wilde bijen. Volgens Ruissen moet daarom bij de inzet van gewasbeschermingsmiddelen heel goed gekeken worden naar de effecten op insecten. „Dit vraagt om een helder toelatingskader en versnelde toelating van laag risicomiddelen”, aldus het SGP-parlementslid.

  Totale uitfasering van synthetische middelen in 2035, zoals het burgerinitiatief bepleit, lijkt Ruissen echter een niet realistisch toekomstperspectief. Gewasbeschermingsmiddelen zullen volgens hem ten allen tijde beschikbaar moeten blijven om in te kunnen grijpen bij dreigende ziekten en plagen.

  Mix van maatregelen

  Ruissen en ook andere parlementsleden denken dat aan een mix van maatregelen niet ontkomen zal zijn. Die maatregelen zijn geïntegreerde gewasbescherming, investeringen in robuuste gewassen en gezonde bodems en precisie landbouw. Ruissen: „Maar ik denk ook aan het verder stimuleren van mooie initiatieven op het boerenerf, zoals het aanleggen van bloemenranden en creëren van nestelgelegenheden voor insecten. Alleen met een dergelijke geïntegreerde benadering kunnen we bijen en boeren redden en de consument blijvend voorzien van voldoende gezond en veilig voedsel.”

  Tekst: 

  Akkerwijzer.nl logo

  0 reacties :

  Een reactie posten