Strafrechtelijke vervolging van Lauterbach & Co op verdenking van moord door nalatigheid, doodslag en moord

Datum:
 • zaterdag 18 maart 2023
 • in
 • Categorie: , ,
 • Door hun opzettelijke misleiding van het publiek en het opzettelijk en/of grof nalatig niet nakomen van hun wettelijke verplichtingen.....

     18-3-2023


  Strafrechtadvocaat Wilfried Schmitz heeft bij het bevoegde parket strafrechtelijke aanklachten ingediend tegen de federale minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach, de verantwoordelijken van het Paul Ehrlich Instituut (PEI), de European Medicine Agancy (EMA) en nu ook tegen de ministers van Defensie, omdat zij de zogenaamde “vaccinatie” ondanks aantoonbaar gevaarlijke en ernstige bijwerkingen hebben gepropageerd of zelfs hebben afgedwongen.

  Door hun opzettelijke misleiding van het publiek en het opzettelijk en/of grof nalatig niet nakomen van hun wettelijke verplichtingen zijn zij medeverantwoordelijk voor schade aan de gezondheid en overlijden van een onbekend aantal personen, meldt FassadenKratzer.

  I. – In een e-mail aan de “Doctors and Scientists for Health, Freedom and Democracy” (MWGFD) licht advocaat W. Schmitz de strafrechtelijke redenen nader toe:

  “Indien een minister van Volksgezondheid het gehele publiek misleidt, met name door in strijd met zijn wettelijke verplichtingen opzettelijk een valse verklaring af te leggen dat de Covid 19-injecties “vrij van bijwerkingen” zijn, dan moeten ook hier de zwaarste strafbare feiten zoals moord worden onderzocht, met name (dus niet alleen) het moordkenmerk verraderlijkheid. Voorts strafbare feiten op grond van de AMG (Geneesmiddelenwet).

  Ten slotte moet in dit verband in ieder geval (!) worden gekeken naar medeplichtigheid aan ernstige strafbare feiten van derden die werden ondersteund of mogelijk gemaakt door dergelijke openbare valse beschuldigingen.

  Zijn verklaring dat de Covid 19-injecties ook “zeer effectief” waren, was – zoals reeds lang bewezen is – natuurlijk ook opzettelijk onjuist. Maar het is nog gemakkelijker om de leugen te bewijzen dat er geen bijwerkingen zijn.

  Ter informatie voeg ik hierbij mijn strafklacht tegen de verantwoordelijken bij het PEI en anderen.” 1

  De MWGFD pakt dit op in een artikel en schrijft:

  “Wij danken advocaat Wilfried Schmitz voor deze lang verwachte actie. Hij is de eerste advocaat die niet alleen de minister van Volksgezondheid, Karl Lauterbach, maar ook het PEI en het EMA verantwoordelijk stelt voor de grove nalatigheid bij het niet nakomen van hun wettelijke verplichtingen voor gezondheidsschade tot en met de dood bij een onbekend aantal mensen en een strafrechtelijke aanklacht indient tegen deze actoren op verdenking van het strafbare feit van –

  • gevaarlijk en ernstig lichamelijk letsel (in functie) met de dood tot gevolg in overeenstemming met §§ 223, 224, 226, 227, 340 StGB,
  • van doodslag en moord volgens § 212 en 211 StGB,
  • lichamelijk letsel door nalatigheid volgens § 229 StGB,
  • moord door nalatigheid volgens § 222 StGB,
  • alle mogelijke strafbare feiten volgens §§ 95, 96 AMG,
  • alle andere strafbare feiten en vormen van deelneming krachtens het wetboek van strafrecht, de wet op de controle op oorlogswapens, het internationaal wetboek van strafrecht.

  Ik zie mij genoodzaakt deze strafklacht in te dienen overeenkomstig § 138 lid 1 nr. 5 van het wetboek van strafrecht, aangezien de “vaccinatiecampagne” Covid 19 nog steeds wordt doorgezet, zodat betrouwbaar te voorzien is dat steeds meer mensen ernstige gezondheidsschade oplopen, zelfs tot de dood erop volgt”, staat er in zijn aanklacht (strafklacht, hl).

  In dit verband is MWGFD zeer verheugd over het belangrijke initiatief van de advocaat Wilfried Schmitz. Iedereen die zich na bestudering van deze zaak geroepen voelt hetzelfde te doen, heeft de mogelijkheid een e-mail te sturen naar het volgende adres:

  ra.wschmitz@gmail.com

  Om contact op te nemen met advocaat Schmitz en eventueel via hem ook een tekst voor een modelklacht krijgen. Als velen zich bij het initiatief aansluiten, is de kans veel groter dat de officieren van justitie de feiten onder ogen moeten zien. Want het is een schandaal dat uitspraken van vaccinatiecritici worden bestraft en bestraft, terwijl de rechters de valse uitspraak van Lauterbach dat de vaccinatie zonder bijwerkingen is, onder het begrip ‘vrijheid van meningsuiting’ zien vallen.”

  {…}


  Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

  Telegram: t.me/dissidenteen

  Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:

   


  0 reacties :

  Een reactie posten