Ja’21 en SP eisen bouwstop nieuw datacenter Microsoft. Microsoft zegt niets verkeerds te doen en bouwt door

Datum:
 • vrijdag 3 maart 2023
 • in
 • Categorie: ,
 • Haarlem - De twee fracties hebben een spoeddebat aangevraagd.

   

  Bart Vuijk 3-3-2023
  Ja’21 en SP eisen bouwstop nieuw datacenter Microsoft. Microsoft zegt niets verkeerds te doen en bouwt door  ,,De actiegroep vraagt concreet om de twee gedoogbesluiten, waarmee toestemming werd gegeven voor de bouw, in te trekken. Volgens Red de Wieringermeer is dat nodig, omdat er door de extra beoordeling van de emissie van stikstof in de bouwfase, voorlopig geen zicht is op verlening van een definitieve omgevingsvergunning. Dat is namelijk de wettelijk noodzakelijke voorwaarde om de bouw te kunnen gedogen. Als die niet meer aanwezig is, moet het gedoogbesluit worden ingetrokken.”


  Microsoft mengt zich inmiddels ook zelf in de discussie. Dat er illegaal wordt gebouwd, is volgens de Amerikaanse technologiegigant niet juist. ,,Het is feitelijk onjuist dat Microsoft illegaal bouwt. Microsoft beschikt over de nodige vergunningen op te mogen bouwen en heeft een vergunning ontvangen van de gemeente voor de bouw van het datacenter die al in werking is getreden.”


  ,,Ter verdere toelichting: na het besluit dat het bevoegd gezag bij de provincie Noord-Holland is komen te liggen, heeft Microsoft besloten de vergunning op provinciaal niveau opnieuw in te dienen. In dit proces heeft de provincie Microsoft een gedoogvergunning verleend in september 2021. Microsoft is voortdurend in gesprek met zowel de provincie Noord-Holland als de gemeente Hollands Kroon om ervoor te zorgen dat we in alle fasen van de ontwikkeling, bouw en exploitatie, voldoen aan alle vereiste- en toepasselijke wet- en regelgeving.’’


  Noordhollands Dagblad 

  0 reacties :

  Een reactie posten