Van een onzer correspondenten.

Nederland kan er nog wel een tandje bij als het gaat om forse klimaatmaatregelen. Dat is conclusie van de door het kabinet ingestelde onderzoekscommissie IBO. De studiegroep stelt klimaatmaatregelen voor die ook de Nederlandse automobilist raken.

De onderzoekscommissie adviseert, naast allerlei andere maatregelen, het invoeren van een verbod op nieuwverkoop van zakelijke auto’s met verbrandingsmotor per 2025. Geen enkele nieuwe zakelijke auto mag vanaf dat jaar een verbrandingsmotor hebben, is het dwingende advies.

Op zich is dit geen verassing omdat Rutte IV al sinds vorig jaar wetgeving voorbereidt om een verbod op zakelijke auto’s met een verbrandingsmotor onmogelijk te maken. 2025 geldt als een kanteljaar voor de Nederlandse automobilist.

Verplicht het gebruik van biobrandstoffen

Ook adviseert de onderzoekscommissie ‘scherpere beprijzing van fossiele voertuigen’. Die moet onder andere via ‘betalen naar gebruik’ en verhoging van de aanschafbelasting (bpm) worden gerealiseerd. Daarnaast zou het kabinet de uitstoot van huidige voertuigen terug moeten dringen door het gebruik van biobrandstoffen te verplichten, zo is het advies.

Met het verplicht vergroenen van de zakelijke leasemarkt wil het kabinet op kortere termijn ook de tweedehandsmarkt voor elektrische auto’s vergroten. De zakelijke leaseauto’s lopen in dat geval maar liefst tien jaar voor op de rest van de markt.

De maatregel is volgens de bronnen nodig om de CO2-reductiedoelen te halen. Bovendien levert minder verbranding van fossiele brandstoffen ook een positief effect in de stikstofreductieplannen, redeneert het kabinet.

Minister van Klimaat en Energie Rob Jetten (D66) heeft toegezegd de adviezen van de onderzoekscommissie te gebruiken om in de voorjaarsnota extra klimaatbeleid op te nemen.

***

Bron hier.

***