De “fantastische” ideeën van Links om zogenaamd de wereld te redden

Datum:
 • maandag 13 februari 2023
 • in
 • Categorie:
 • Wie stopt deze globalistische psychopaten?!

     De “fantastische” ideeën van Links om zogenaamd de wereld te redden


  (Door: Drs. E.N. Schilder)

  Laat ik starten met de ‘logica’ van het kappen van grote, oude/oudere bomen: grote, oudere bomen zetten via fotosynthese namelijk de meeste CO2 om in zuurstof. CO2 wordt via het blad opgevangen en door de boom opgenomen. CO2 is namelijk, samen met zonlicht en water, een van de van levensbelang zijnde voedingsbronnen voor de boom. De rest betrekt de boom (plant/gewas) via de wortels (mest) uit de grond. Hoe verstandig is het derhalve om enerzijds de bomen – die ook nog eens voor de helft uit kooldioxide bestaan! – om te kappen om te verstoken voor biomassa-energie en anderzijds de CO2 uitstoot juist drastisch te verminderen? De belangrijkste CO2-opname en zuurstofproducenten op Aarde worden dus gekapt en daarnaast wordt de belangrijkste voedingsbron voor alles wat groen is óók nog eens extreem verminderd. Daar komt nog bij dat psychopaten als Gates en Schwab een aluminium mist in de ruimte willen brengen die zonlicht tegenhoud… kortom: Alles wat ze KUNNEN doen om de wereld en haar voedselbronnen te VERNIETIGEN (!) doen ZIJ om de wereld te redden? KOEKOEK!

  Sowieso is de Aarde al miljoenen jaren onderhevig geweest aan klimaatveranderingen en schommelingen in temperatuur. Psychopathisch Links kwaakt nog steeds hardnekkig over klimaatverandering en de opwarming van de Aarde, maar men is begonnen met metingen na een kleine IJstijd… Hoe wereldvreemd of schokkend is het dan dat na een IJstijd de Aarde weer opwarmt? Dat is namelijk altijd al zo geweest en voor die Kleine IJstijd was veel warmer dan het nu is.

  Tot 2016 was er inderdaad sprake van een opwarming, maar vanaf die tijd wordt het juist weer kouder. Het ijs op Groenland mag dan – net als tussen 850 en 1250 n. Chr. smelten…, het is nog nooit zo koud geweest op de Zuidpool als de afgelopen jaren en er is nog nooit zoveel ijs aangegroeid op beide polen. Ook is de ijsberen populatie nog nooit zo groot geweest. Geloof al die voor links geld genererende onzin niet mensen. Het zijn je reine leugens! De mens heeft geen enkele invloed op de klimaatverandering, omdat klimaatverandering nu eenmaal een te accepteren en u daaraan aan te passen gegeven is. Het is net zo DOM als denken dat u mensen van geslacht kunt veranderen. Piemel of niet, het blijft gewoon een lelijke vent! Doe vooral wat u wilt als u zich daar beter bij voelt, maar dring het mij of mijn kleinkinderen niet op, want je gaat letterlijk en figuurlijk voor de bijl. Zoals een ‘vluchteling’ zijn pedofiele gevoel en grensoverschrijdende gedrag in de praktijk ‘moet kunnen’ brengen, omdat hij ‘ook recht heeft om zichzelf te zijn’, zo sla ik hem met een bijl in zijn zieke kop in als hij aan mijn kleinkinderen komt, gewoon om óók even lekker helemaal mezelf te kunnen zijn! Sodemieter toch op met uw psychopathische WOKE-doctrine, stelletje geesteszieke randdebielen!

  De zogenaamde plotseling extreme stijging van de zeespiegel slaat eveneens nergens op: er zijn zes meetstation langs de Nederlandse kust die slechts kleine veranderingen meten (!), waarbij de metingen aantonen dat het water in HONDERD JAAR (!) slechts een centimeter of twintig stijgt. Hoe komt Yasser/GroenLinks dan in vredesnaam bij METERS zeestijging?! Veertig jaar geleden zou Nederland al TIEN meter onder water staan toch? Waar is dat water dan? Ziet u mij met een snorkel voorbij lopen? Sodemieter toch op met uw zinloze psychische oorlogsvoering geweld! Allemaal bangmakerij, geldklopperij en nergens op gebaseerde speculatie. Allemaal FAKE-NEWS derhalve!

  Kouder wassen: kouder wassen betekent zogenaamd dat u dan minder energie gebruikt en derhalve minder warmte uitstoot… De keerzijde hiervan echter is dat hierdoor bacteriën en andere ziektekiemen niet meer gedood worden. U zou daar het klimaat zogenaamd mee redden, maar wat u feitelijk veroorzaakt, zijn schimmels en infectieziektes als schurft die weer helemaal terug zijn sinds we kouder wassen …om het klimaat te redden…

  Kouder afwassen: kouder afwassen heeft exact hetzelfde resultaat. Bacteriën worden niet meer gedood en blijven achter in het niet opgeloste vet-filmlaagje wat hierdoor achterblijft op uw en andermans bestek en borden. U kunt er allerlei ziektes en ontstekingen van krijgen, er zelfs letterlijk en figuurlijk doodziek van worden, maar gelukkig is het wel goed voor het klimaat…

  Ook moeten leven in een kouder huis levert voor de mens eveneens gevaarlijke dingen op als enerzijds onderkoeling en anderzijds schimmels die weer helemaal terug zijn. U wordt door psychopathisch/globalistisch Links op absurde wijze op allerlei manieren klaarblijkelijk gedwongen (!) mee te werken aan uw eigen ondergang en zij weigeren de gevolgen – voor ú – daarvan te zien? Bewust? Of betreft het hier wederom de gewoon-oer-en-oer-Linkse naïviteit en DOMHEID die zich telkenmale herhaalt als men vanuit Links – uitsluitend op basis van onderbuikgevoelens en angsten uiteraard – wederom ONDOORDACHT en OVERHAAST beslissingen forceert?

  Wat mij brengt op oorlog voeren: NIEMAND mocht sterven aan een jaarlijks terugkerend verkoudheidsvirus (wat men in 2019 een andere naam had gegeven) en iedereen, of dat na de ziekte doorgemaakt te hebben nog nodig was (?), of voor wie dat medisch gezien zelfs levensgevaarlijk kon zijn, MOEST en ZOU volgens de nieuwe ronduit criminele, psychopathische wereldorde (VN/WHO) geprikt worden met een zogenaamd ‘veilig’, maar toch experimenteel ‘vaccin’… waarvan de bijwerkingen nog altijd NIET onderzocht mogen worden en waarvan de ‘bijsluiter’ maar liefst VIJFENZEVENTIG JAAR LANG achter slot en grendel zou moeten blijven… Maar, goed nieuws (!): aan wapens en totale destructie mag in Europa WÈL iedereen sterven! Duizenden liters olie en diesel slurpende oude gevechtstanks inzetten in een oorlog is heel normaal? Hoe staat dat in verhouding tot de zogenaamd extreme klimaatverandering dan? Explosieven gebruiken waar een hitte vanaf komt die de afkoeling van de Aarde compenseren… o nee, opwarming bedoel ik natuurlijk, is heel normaal? Hoe staat dat in verhouding tot de zogenaamd extreme opwarming van de Aarde dan? Aansturen op een kernoorlog (en wat dát aan hitte en klimaatschade veroorzaakt!) wederom in Europa (!) – ze zijn er WEER ingetrapt! – is heel normaal? Jonge mensen (dienstplicht?) een door de VS/VN/NAVO zélf uitgelokte oorlog in sturen in plaats van op onderhandelingen aan te sturen, is klaarblijkelijk eveneens heel normaal voor deze psychopaten? WIE wil er oorlog? WIE heeft er in vredesnaam op deze mensen gestemd? Maar nog erger: WIE BLIJFT (!) er in vredesnaam nog langer op deze mensen stemmen?! Hoe stekeblind of volstrekt geestesziek bent u dan werkelijk?

  En dan wat daaruit voortvloeiend: vluchtelingen. Alle boeren en hun vee moeten vernietigd worden, want vee flatuleert en dat zou schadelijk zijn voor het klimaat leert mijn kleinzoon op school… maar WAAROM laten koeien scheten? Omdat zij uitsluitend VEGETARISCH (!) eten! En wat wil men wat Ú uitsluitend nog gaat eten en WÀT gaan die miljoenen vluchtelingen – die moeten vluchten voor de door de VS/VN/NAVO aangewakkerde oorlogen – eten…? VEGETARISCH! WÀT wordt er derhalve voor het klimaat mee ‘opgelost’…? Duizenden stuks vee inruilen voor miljoenen eveneens vegetarisch etende en flatulerende ‘vluchtelingen’? Hoe staat dat dan in verhouding met de ‘klimaatopwarming’…? En dan de ziektes die zij meenemen, die wij al  honderd jaar niet meer kennen. Mensen, mensen, komt dat zien: Wat een verrijking…!

  Miljoenen immigranten met het Intelligentie Quotiënt van een groene strontvlieg die zogenaamd een verrijking zijn? Negentig procent profiteert hun leven lang, uitsluitend Arabisch lullend, van een uitkering. Welke verrijking? Hoezo hebben wij hen nodig voor de arbeidsmarkt? Welke arbeidsmarkt?

  En dan de stortvloed aan criminele bendeleden, uhhh ‘immigranten’ bedoel ik natuurlijk. Hele bendes die hier naartoe komen en buurten, steden en gebieden als hun grondgebied claimen en daar hun criminele en gewelddadige praktijken uitvoeren. Welke verrijking? Ja, de verrijking van die bendes ja, ten koste van ú! Dit is tenslotte een bekend gegeven: elke criminele bende breidt ALS EERSTE zijn territorium uit als de grenzen wijd open worden gezet, want dan hebben zij een groter ‘afzetgebied’ en meer inkomsten/winst! En dat verbaast u werkelijk? Hoe fucking naïef en hypocriet bent u dan in vredesnaam?! KOEKOEK!

  Of… worden al deze ‘Linkse logica’/deze maatregelen u, samen met steeds meer, en steeds vaker naar vermeend ‘nodig zijnde’ zogenaamd ‘bewezen’ ‘veilige’ prikjes, allemaal bewust OPGEDRONGEN (!) om de mensheid te decimeren/uit te laten sterven/een wereldwijde genocide op de mens te plegen? Maar nee, dat is natuurlijk een ‘complottheorie’… Maar WÈL de enige ‘complottheorie’ die nog NIET na enkele maanden officieel in wetten is vastgelegd…
  Dat ligt waarschijnlijk nog nét even iets te gevoelig denk ik… NIET voor het globalistische tuig overigens, maar voornamelijk voor de nog altijd in coma gehouden rest van de wereld. Stel u voor dat die rest ineens wakker zou schrikken en plotsklaps zou beseffen wat er daadwérkelijk gebeurt… Nee, die vermaakt zich gelukkig prima met iedere dag voetbal, “een jaar van je leven”, “the masked singer”, “de ‘slimste’ mens” of “massa is kassa” op tv… SNURK!

  Wie stopt deze globalistische psychopaten?!

  Door:
  Drs. E.N. Schilder
  (voor www.ejbron.wordpress.com)

  0 reacties :

  Een reactie posten