Nederland glijdt steeds verder af

Datum:
 • zondag 8 januari 2023
 • in
 • Categorie:
 • Ooit leerde ik op school dat we een democratie zijn en de overheid er voor het volk is. In de loop der tijden bleek mij te vaak het tegenovergestelde. Een kwalijke constatering!


  Rients Hofstra 8-1-2022


  Als het goed is, gaat de overheid te rade bij de bevolking. Uiteraard kan ook de overheid het niet iedereen te allen tijde op alle vlakken naar de zin maken. Maar ze kan wel naar meerderheden luisteren, waarbij er nauwgezet gewaakt moet worden dat meerderheidsstandpunten niet ten koste gaan van kwetsbare minderheden. En beoogde wetgeving moet wel uitvoerbaar zijn. Immers: ‘wetten invoeren en niet uitvoeren is energie versloeren’!

  Laten we eens wat casussen bij de horens vatten.

  1 Vuurwerkverbod. In een minireferendum, zoals voorgesteld in het AS-systeem (https://alternatiefstaatsbestel.nl) kan de bevolking met ruim aangedragen voor- en nadelen vanuit de Kamer, geaccordeerd door de betreffende minister, beslissen of er een algeheel vuurwerkverbod zou moeten komen. Een van de meest overtuigende argumenten tegen een vuurwerkverbod is uiteraard dat het niet te handhaven is, waardoor de wet voor energieversloering in aanmerking komt. Maar een tussenvorm om in te zetten illegaal en (legaal zwaar knal-) vuurwerk op te sporen en in beslag te nemen, zou met extra menskracht redelijk mogelijk kunnen zijn en daarom beter aan de bevolking voorgelegd kunnen worden. Het volk beslist middels een minireferendum.

  2 Veiliger verkeer. Elke dode, maar ook elke gewonde is er immers eentje te veel. Stel dat er een wetenschappelijke lezing bestaat dat de snelheid op diverse wegen oorzaak is van veel onnodige ongelukken. Laat ik de idiote regel van 100 km/u daags en 120 ’s avonds vanwege CO2 verdwazing even buiten beschouwing. Stel er komt een 25-50-75-100 voorstel. 25 kilometer in alle stads/dorpscentra, 50 in de overige bebouwde kommen, 75 op de provinciale- en 100 op alle snelwegen. Is heel duidelijk en scheelt een woud aan borden. Wordt zo’n plan door de meerderheid van de kiezers aangenomen (wederom middels een minireferendum a la AS) dan moet zo’n regeling ook gehandhaafd worden. En dat kan. Alle snelheidsboetes, samen met andere verkeersdelicten (door rood rijden, op de vluchtstrook een file inhalen, enz.) komt in een verkeersveiligheidspot. Hiervan wordt verplaatsbare flitsapparatuur aangeschaft. Veelvuldig flitsen gaat net zo lang door tot er geen boetes meer binnenkomen, wat betekent dat de verkeersdeelnemers zich aan de nieuwe wet houden. Hierdoor zou een wet een haalbare maatregel kunnen zijn, waarbij mensenlevens worden gespaard.
  In een vervolgreferendum kan de burgers worden gevraagd of ze voor of tegen inkomensafhankelijke en/of vermogensafhankelijke boetes zijn. Want duidelijk is dat de eigenaar van Heineken (Freddy’s dochter) niet wakker ligt van een boete voor door rood rijden i.t.t. een minimumloner. Als zij haast heeft, geeft ze haar chauffeur rustig 10 min. later de opdracht de opdoemende file rechts over de vluchtstrook voorbij te gaan.
  Het gaat er even niet om wat jij als lezer nu vindt en ik daarnet vond, maar dat de bevolking keuzes kan maken inclusief de gevolgen om zoiets te handhaven.

  3 Onderwijs. Een minister met aangetoonde werkervaring in diverse geledingen binnen het onderwijs zou met een omvangrijk plan kunnen/moeten komen waaruit naar voren komt dat de onderwijsopleiding wordt opgekrikt naar universitair niveau, met de daarbij behorende salariëring. Gevolg: veel betere leerkrachten en mannen terug voor de klas. Als vervolgens de minister aangeeft dat zittenblijven kan worden uitgebannen, zal bijna geen kiezer tegen zijn en daardoor het merendeel van de Kamer voor zijn. De school zonder zittenblijven kan (zie 1dv.nl). Deze maatregelen zullen eerst veel geld kosten, maar zonder zittenblijven ook geld opleveren. Op de lange termijn stroomt een beter opgeleide jeugd de maatschappij in, waar Nederland op allerhande fronten alleen maar beter van wordt.

  4 Marktwerking. De minister van de zorg zou de marktwerking, die sinds de invoering (met dank aan de VVD’er Hoogervorst) de zorg aantoonbaar geen goed heeft gedaan, terug kunnen draaien. Artsen in loondienst en de basiszorgverzekering overhevelen naar een verbeterd ziekenfonds. Na opheffing van reclameverplichtingen, diverse luxueuze hoofdkantoren en peperdure directies van alle nu operationele zorgverzekeraars kan de premie omlaag.
  Als de minister ook de alternatieve zorg integreert met de reguliere, waardoor diverse operaties niet nodig zijn en heel veel farma-gif overbodig wordt, kan de zorg significant beter en goedkoper.

  De eerste 2 voorbeelden zijn behapbaar voor kiezers en zouden middels duidelijke referenda aan hen kunnen worden voorgelegd. Niemand is verplicht aan een enquête vanuit de Tweede Kamer mee te doen, maar dan vervalt de klacht dat ze maar wat doen in Den Haag.
  De casussen 3 en 4 zijn gecompliceerder. Toch kunnen uitgewerkte plannen op hoofdlijnen wel degelijk de bevolking worden voorgelegd. Als reactie geven de kiezers hun eigen volksvertegenwoordiger de opdracht voor, dan wel tegen te stemmen. (zie voor dit proces (https://alternatiefstaatsbestel.nl/pluchen-revolutie)
  Op deze wijze zou ook wonen, het asielprobleem, onze betrokkenheid bij de oorlog in Oekraïne, enz. via gerichte referenda aan de bevolking moeten worden voorgelegd. Er zou gekeken kunnen worden of de banken niet in zaken- en systeembanken kunnen worden opgesplitst. Zakenbanken kunnen failliet gaan na wanbeleid, systeembanken (salarissen, betalingen, sparen) nemen weinig tot geen risico’s en worden in uitzonderlijke gevallen gesteund door de overheid (door ons dus).

  Maar wat is de realiteit? Nu krijgen de carrièrepolitici een blanco mandaat voor 4 jaar. De oppositie krijgt slechts wat kruimelwerk voor elkaar. De partijelites van de coalitiepartijen beslissen, gesteund door een wurgende fractiediscipline. De laatste jaren wordt het parlement zelfs regelmatig genegeerd. O.a. lidmaatschap EU, invoering Euro en 5G werden doorgedrukt, het raadgevende referendum werd de nek omgedraaid, de tientallen corona-maatregelen werden per dictaat (nood- c.q. spoedwetten) ingevoerd.

  Voor 2 febr. wordt het wetsvoorstel Wet publieke gezondheid (Wpg) in de senaat in stemming gebracht. Als deze ‘Pandemiewet’ (in de volksmond zo genoemd) er door komt, krijgt de Minister van Volksgezondheid ongekende dictatoriale bevoegdheden bij een volgende ‘pandemie’. Zelfs als de minister een nieuwe ziekte zelf promoveert tot pandemie.

  De realiteit is steeds vaker dat de overheid voorbij gaat aan de wensen en de wil van de burgers. Dat vaak zonder wetenschappelijke onderbouwing over de hoofden van het gewone volk wordt beslist. Waren het nog verlichte despoten, dan zou met enige fantasie geloofd kunnen worden dat ze het beste met het volk voor hebben. Helaas glibberen we steeds verder richting ‘perfecte’ dictatuur.
  Partijverboden en opheffen zendgemachtigden dreigt. Actiegroepen en buitenlandse sprekers wordt het leven zuur gemaakt. Een kiesdrempel wordt overwogen om de elite ‘groot’ te houden en steeds meer vreedzame demonstraties worden verboden. We glijden angstaanjagend de verkeerde kant op.

  Nederland: een mooi land met helaas nog veel te veel snurkende naïevelingen. Ze kunnen immers rustig gaan slapen, want de overheid is er voor ...?

  Rients Hofstra

  Pluchen Revolutie
  0 reacties :

  Een reactie posten