Van een onzer correspondenten.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is mordicus tegen het plan van minister Jetten om het salderen voor zonnepanelen af te bouwen. De gemeenten vragen zelfs de Tweede Kamer om tegen het wetsvoorstel te stemmen. De bestuurlijke paniek krijgt hiermee een ongehoorde staatsrechtelijke wending. Vanaf 2025 moet de saldering worden afgebouwd en dit zou het tempo van de energietransitie vertragen, zo stellen de gemeenten:

‘We begrijpen wel dat het kabinet de salderingsregeling wil afbouwen, maar als dat op dit moment gebeurt, daalt het enthousiasme voor zonnepanelen en daarmee vertraagt de energietransitie’,

schrijft de VNG in een brief aan de leden van de Tweede Kamer.

Een belangrijk argument om tegen het wetsvoorstel te stemmen, is volgens de gemeenten dat met de voorgestelde wetswijziging de salderingsregeling afgebouwd wordt, terwijl er nog geen robuust alternatief is.

‘De modelmatige berekeningen die het kabinet hanteert zijn veel te rooskleurig’

‘Dat betreft een verplichte terugleververgoeding voor energieleveranciers, maar een regeling is daarvoor dus nog niet beschikbaar. Sterker nog: we horen signalen dat de leveranciers hier tegen zouden zijn, en bovendien dat een dergelijke regeling mogelijk in strijd is met EU-regels.’

Ook suggereert het kabinet volgens de gemeenten dat de terugverdientijd grofweg 7 jaar zal blijven, zoals is toegezegd, maar dit is volgens de VNG gebaseerd op te rooskleurige berekeningen. Ze verwijzen daarbij naar een TNO rapport en kritische beschouwingen door de Raad van State.

VNG:

‘De modelmatige berekeningen die het kabinet hanteert zijn veel te rooskleurig, want gebaseerd op optimale omstandigheden – die zich meestal niet voordoen, zoals het feit dat de fabrieksopgave van brandstofverbruik van een auto ook heel anders uitpakt dan het verbruik in de praktijk’, aldus de VNG.

Een bijkomend effect van de langere terugverdientijden is dat het de businesscase van warmtepompen verslechtert omdat gebruikers van warmtepompen meestal ook zonnepanelen hebben. En dat heeft op zijn beurt weer gevolgen voor de warmtransitie die inmiddels in veel proeftuinwijken door het hele land is ingezet en waar verwachtingen zijn geschapen.’

Ook vindt de VNG dat de afbouw van de salderingsregeling en het alternatief dat er voor in de plaats lijkt te komen – een redelijke vergoeding  voor de opgewekte zonnestroom die niet gesaldeerd mag worden – leiden tot ongelijkheid tussen huurders en woningeigenaren.

‘Bezie het in het licht van de problemen in het energiesysteem als geheel’

De Raad van State was ook op dit onderwerp kritisch, en verzocht om extra advies, memoreren de gemeenten. Het kabinet heeft vervolgens door adviesbureau KWINK laten onderzoeken. KWINK concludeert dat de businesscase voor wooncorporaties verslechtert.

‘Het kabinet gaat daaraan voorbij en verwacht desondanks dat woningcorporaties zullen blijven investeren.’

Een eventuele afbouw en het alternatief zouden volgens de gemeenten tot slot ook moeten worden bezien in het licht van de problemen in het energiesysteem als geheel, zoals het volle stroomnet en ontwikkelingen in onder meer EU-regelgeving op het gebied van decentrale- en collectieve opwek, zelflevering en energie delen. Het wetsvoorstel houdt daar volgens de VNG geen rekening mee.

***

Bronnen hier en hier.