Na communisme nu EU-dictatuur: Hongaarse minister van Justitie ziet haar land in gevaar

Datum:
 • zondag 6 november 2022
 • in
 • Categorie: , ,
 •  Er zou een strijd tussen twee werelden zijn ontstaan. 
  Na communisme nu EU-dictatuur: Hongaarse minister van Justitie ziet haar land in gevaar


   Kornelia Kirchweger – Vertaling: E.J. Bron)

  Constante chantagepogingen uit Brussel

  De Hongaarse minister van Justitie Judit Varga (foto) vreest het verlies van de soevereiniteit van haar land wegens de toenemende onderdrukking door de EU. Diens instellingen zouden door politiek correcte NGO´s in bezit zijn genomen, die alleen maar hun “woke cultuur” willen doordrukken – tegen de belangen van de lidstaten in. Er zou een strijd tussen twee werelden zijn ontstaan. Hongarije zou nooit gedacht hebben dat het het communisme tegen de onderdrukking door dit EU-regime zou inwisselen.

  Hongarije staat voor nationale belangen

  “Ze denken dat progressieve liberale opvattingen, die door NGO´s verbreid worden, van de wereld een betere plek zullen maken – dat geloven wij niet”, zei ze. “Wij geloven dat de wereld mooi zal blijven wanneer we onze lokale gemeenschappen, onze tradities, onze kerken, onze families behouden. We zullen altijd onze nationale belangen volgen en daarbij overleven.” In Midden-Europa, aldus de minister, zou het woord “natie” een hele positieve betekenis hebben, anders dan in Brussel, waar alle inspanningen worden ondernomen om haar te vernietigen.

  NGO´s werden nooit gekozen

  De Brussel dominerende NGO´s zouden door niemand zijn gekozen, ze kunnen echter de publieke opinie door hun studies, hun belangenvertegenwoordiging en hun mediawerk beïnvloeden. “De grotere NGO´s zoals het ´Helsinki Committee´ of ´Taransparency International´ hebben allemaal politieke agenda´s. Maar dat zou niets met de burgermaatschappij te maken hebben. “Ze zouden een partij moeten vormen, en als ze eenmaal gekozen zijn, hebben ze het recht om de publieke opinie te bepalen”, zei de minister van Justitie. Een speciale doorn in het oog van de elites is dat minister-president Viktor Orbán geen zin heeft om zich door globalisten zoals George Soros voor de gek te laten houden.

  Brussel bestrijdt conservatieve regeringen

  “Het is niet verwonderlijk dat de in Brussel vaak genoemde transparantie helemaal niet zo belangrijk is voor NGO´s”, zei Varga. Daardoor zou de soevereiniteit van de staten in toenemende mate naar de achtergrond verdwijnen, terwijl NGO´s hun ideologisch bepaalde belangen zonder probleem via het Europees Parlement kunnen doordrukken. Ze noemde het Hongaarse voorbeeld in de EU met betrekking tot op NGO´s, dat men zou moeten volgen. “Wij geloven dat een sterke Unie sterke lidstaten nodig heeft, maar helaas zien we toenemende centralisatiepogingen van de instellingen”, zei ze. De EU zou een duidelijk patroon volgen om gelijkgezinde regeringen in Italië, Polen en Hongarije aan te vallen. Men zou nooit gedacht hebben dat Hongarije een groep buitenlandse heersers tegen een andere zou inwisselen.

  EU heeft nooit van fouten geleerd

  “Wij wilden altijd naar huis komen, omdat Europa ons thuis is. Dat is eindelijk gebeurd, maar de familie is ondertussen veranderd: we moeten reageren, juist wat betreft seksepolitiek en migratie”, zei Varga. “Het Hongaarse volk was altijd al vrijheidslievend en wilde onafhankelijk zijn, maar het wilde nooit de dictatuur van het communisme tegen de onderdrukking van de politieke correctheid en de ´woke cultuur´ inwisselen, die in Europa om zich heen grijpt.” De EU zou van de ene crisis in de andere vallen, maar er niets van leren. In plaats van te funeren als geïntegreerd orgaan ter bevordering van de economische groei, wat het oorspronkelijke doel van de EU was, volgt ze in toenemende mate politieke doelen langs de gender-ideologie en de immigratiepolitiek. Waar Hongarije zijn eigen weg gaat, zouden de Brusselse eurocraten liever “doorregeren”.

  Brussels vervelende chantagepogingen

  De kritiek van Varga is de reactie op de toenemende druk van Brussel, in het bijzonder van de kant van de voor de begroting verantwoordelijke eurocommissaris, Johannes Hahn. Hahn is Oostenrijker, die eigenlijk de situatie in Hongarije goed zou moeten kennen. Hij stelde in juli in een document voor dat de EU 70% van de aan de Hongaren toekomende betalingen zou moeten opschorten, mocht Boedapest de EU-voorschriften m.b.t. “democratische standaards, corruptie, migratie en de LGBTQ-rechten” niet volgen. Naar het motto: zonder onderwerping geen geld.

  Brussel beschuldigt Hongarije o.a. van corruptie. Het land zou minstens 4% van de betalingen uit Brussel voor de periode 2015-2019 “irregulier ingezet” hebben. Ook het scherpe optreden van minister-president Viktor Orbán wat betreft migratie is Brussel een doorn in het oog. Terwijl Hongarije slechts de taak van de EU uitvoert – namelijk de beveiliging van de EU-buitengrenzen. Hongarije heeft al enkele voorstellen naar Brussel gestuurd hoe aan de EU-voorschriften zou kunnen worden voldaan. Ze worden op dit moment geëvalueerd.

  Ook bij het Oekraïne-conflict stelt Hongarije zich op tegenover de oorlogshitsers van het “waardewesten” – en dat nog wel als NAVO-land.

  Bron
  wochenblick.at
  Door: Kornelia Kirchweger

  Vertaald uit het Duits door:
  E.J. Bron
  (www.ejbron.wordpress.com)

  0 reacties :

  Een reactie posten