Middenmeer als energieknooppunt? In gesprek over energievoorziening in de toekomst

Datum:
 • donderdag 17 november 2022
 • in
 • Categorie: , ,

 • Hollands Kroon - Tot 1 december heeft het college van B&W van Hollands Kroon de gelegenheid om bij de provincie inhoudelijk te reageren op de Concept Energievisie.   Middenmeer als energieknooppunt? In gesprek over energievoorziening in de toekomst

  Hoe zorgen we dat er in de toekomst in Hollands Kroon genoeg energie is om huizen, scholen en bedrijven van warmte en stroom te voorzien? Welke keuzes zijn er hiervoor? Wat betekent dit voor inwoners en hun leefomgeving? Hierover organiseren wij samen met de provincie Noord-Holland een bijeenkomst in De Meerhoeve in Middenmeer. De bijeenkomst is op donderdag 24 november, van 18.30 - 20.00 uur. Inwoners zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

  Komt u ook?

  Wilt u zich dan even aanmelden? Stuur hiervoor een mail naar duurzaam@hollandskroon.nl en vermeld met hoeveel personen u komt. Zo kunnen we rekening houden met het te verwachte aantal bezoekers.

  Bijeenkomst

  Stopcontact Elektriciteit

  Aanleiding voor de bijeenkomst is de presentatie van de Concept Energievisie Noord-Holland Noord door de provincie, op 14 oktober jl. De Concept Energievisie is een onderzoek naar de energievoorziening na 2025, uitgevoerd door bureau HaskoningDHV. De netwerkbedrijven TenneT, Alliander, Gasunie en de gemeenten in Noord-Holland Noord hebben meegedacht over dit onderzoek.

  In de Concept Energievisie worden ook ontwikkelingen in Middenmeer beschreven. In Middenmeer zou een ‘energiehub’ kunnen komen. Dit is een knooppunt voor de opslag en transport van energie.

  • Wat betekent dat in de praktijk?
  • Hoe zou zo’n energiehub eruit kunnen zien?
  • Waarom zijn dit soort energieknooppunten nodig?
  • Welke ontwikkelingen op het gebied van de energievoorziening spelen daarbij mee?
  • Voor welke keuzes staan overheden, netbeheerders en netwerkbedrijven daarbij?

  Deze en andere vragen komen op de informatieavond aan de orde. En natuurlijk is er ruimte voor vragen van bezoekers.

  Inwonersbelangen

  Tot 1 december heeft het college van B&W van Hollands Kroon de gelegenheid om bij de provincie inhoudelijk te reageren op de Concept Energievisie. Daarom vindt het college het belangrijk om hierover op 24 november met inwoners in gesprek te gaan. Ook de gemeenteraad vindt dat er maximaal rekening moet worden gehouden met de belangen van de inwoners van Hollands Kroon.

  Wethouder Lilian Peters van Hollands Kroon en gedeputeerde Edward Stigter van de provincie Noord-Holland leiden de avond in. Daarna volgt een presentatie over de inhoud van de Concept Energievisie, die is opgesteld door bureau HaskoningDHV. Tenslotte is er ruimte voor vragen en gesprek.

  Locatie bijeenkomst

  De Meerhoeve is gevestigd aan de Cultuurweg 4 in Middenmeer. De zaal is open vanaf 18.00 uur. De gemeente zorgt voor broodjes, koffie en thee.


  Hollands Kroon   0 reacties :

  Een reactie posten